W@M Operations - data for optimalisering av vedlikeholdet

Forbedret vedlikehold basert på tilgang til viktig enhetsinformasjon

Hvilke data trenger du i forhold til din installerte base?
W@M Operations er for ingeniører som krever et klart bilde og detaljert kunnskap om den installerte basen for en proaktiv vedlikeholdsstrategi. Det er unikt ettersom det kombinerer data fra anleggsdriften og prosesser for å hjelpe deg med å bestemme tiltak som redusere anleggskostnadene, forbedre fabrikkens tilgjengelighet og økt samsvar.

Rett informasjon til rett tid

Tilgang til relevant informasjon om enhetene forbedrer driftsprosessene på en bærekraftig basis:

 • Reservedelhåndtering

 • Sporing av historiske data eller

 • Overvåke kritiske hendelser

Nettbaserte verktøy gir deg rask og enkel tilgang til oppdatert informasjon til enhver tid. Kombinert med programvare og tjenester for forvaltning av prosessens enheter, gir disse verktøyene deg muligheten til å optimalisere dine daglige vedlikeholdsoppgavene ytterligere.

Administrer vedlikeholdsaktivitetene på en effektiv måte.

 • Overfør ingeniør-, innkjøps- og idriftsettingsdata til driftsfasen.

 • Lagre anleggsdokumentasjon og -informasjon elektronisk.

 • Hent raskt frem resursinformasjon

 • Vis en oversikt over gjeldende status for den installerte basen.

 • Spor idriftsettings-, kalibrerings- og vedilikeholdshendelser og data.

Fordeler

 • Tilgang til oppdaterte enhetsdata hele døgnet og gjennom hele levetiden til den installerte basen

 • Omfattende enhetsinformasjon garanterer pålitelig planlegging Reduksjon av nedetid og feil ved anlegget ved effektiv overvåking av den installerte basen

 • Minimalisere driftsstanser og feil med effektiv overvåking av den installerte basen

 • Økt produksjonskvalitet og sikkerhet takket være tilgjengelige data

 • Overholdelse gjennom lett tilgjengelige rapporter og sertifikater

Nedlastinger