W@M programmet - data for optimalisering av vedlikeholdet

Forbedre vedlikeholdsarbeidet ved hjelp av tilgang til kritisk eiendelsinformasjon

En tydelig bilde og detaljert kunnskap om den installerte basen danner et solid grunnlag for en proaktiv vedlikeholdsstrategi. Relevant og automatisk oppdatert eiendelsinformasjon gjør at du kan forbedre driftsprosessene løpende. Kombinasjonen av data fra anleggets drift og prosesser danner et informasjonsgrunnlag som gjør det enklere å bestemme tiltak for å redusere kostnader, øke driftssikkerheten og bedre sikre etterlevelse av lover og forskrifter.

Rett informasjon til rett tid

Oppdatert eiendelsinformasjon er alltid lett tilgjengelig – enten du trenger informasjon for å forbedre reservedelsadministrasjonen, spore viktige hendelser i instrumenthistorikken eller overvåke kritikalitet. Med nettbaserte verktøy kan du administrere driftsinformasjon uansett tid og sted. I kombinasjon med programvare for administrasjon av anleggets eiendeler samt tilpassede tjenester kan du optimalisere daglige vedlikeholdsoppgaver.

Administrer vedlikeholdsaktivitetene på en effektiv måte.

  • Overfør ingeniør-, innkjøps- og idriftsettingsdata til driftsfasen.

  • Lagre anleggsdokumentasjon og -informasjon elektronisk.

  • Hent frem eiendelsinformasjon raskt.

  • Vis en oversikt over gjeldende status for den installerte basen.

  • Spor idriftsettings-, kalibrerings- og vedilikeholdshendelser.

Fordeler

  • Tilgang til oppdaterte enhetsdata hele døgnet og gjennom hele levetiden til den installerte basen

  • Reduksjon av nedetid og feil ved anlegget ved effektiv overvåking av den installerte basen

  • Omfattende eiendelsinformasjon for pålitelig planlegging

  • Økt produksjonskvalitet og -sikkerhet takket være åpne data

  • Etterlevelse sikret gjennom lett tilgjengelige rapporter og sertifikater

Nedlastinger