W@M Livssyklusadministrasjon

Bedre produktivitet med informasjon tilgjengelig med et tastetrykk

Informasjonen som er relevant for et anlegg og dets komponenter genereres fra de første planleggingsstadiene, og gjennom hele ressursens livssyklus. W@M Livssyklusadministrasjon er en åpen og fleksibel informasjonsplattform med nettverktøy og anleggsverktøy. Øyeblikkelig tilgang for dine ansatte til oppdatert og omfattende informasjon gjør at tiden brukt på ingeniørarbeid på anlegget reduseres, innkjøpsprosessene går raskere og anlegget får bedre oppetid. I kombinasjon med riktige tjenester forbedrer W@M Livssyklusadministrasjon produktiviteten i alle faser.

Nedlastinger