Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Sertifisert opplæring som PROFIBUS-installatør

Et praktisk kurs, anerkjent i alle bransjer

Ved hjelp av praktiske oppgaver vil du lære hvordan PROFIBUS fieldbus-nettverk installeres i detalj. Fokuset er på korrekt installering og bruk av verktøy.

Innhold

 • I den teoretiske delen dekkes følgende:
  PROFIBUS-organisasjon, oversikt over PROFIBUS DP/PA, installasjonsveiledning for DP-konnektor, Fieldbus-kabel, DP- og PA-komponenter.

 • Ruting av kabler, jording og skjerming, avslutning, utstyrsadresser, godkjennelse av komponentgruppe, PROFIBUS-verktøy, målinger på det fysiske laget til PROFIBUS DP/PA.

 • I den praktiske delen dekkes følgende:
  kabling av DP/PA-bussegment, hvordan måle et signal, hva er et godt eller dårlig signal, ekstern påvirkning av busskabelen, god praksis ved kabling.

 • Simulering av elektromagnetisk interferens, måling med håndholdt oscilloskop, bruk av ulike verktøy på markedet, trinnene mot et velfungerende PROFIBUS-nettverk.

Mål

 • Ved slutten av kurset vil du være i stand til å installere nye PROFIBUS-nettverk og unngå typiske installasjonsfeil på det fysiske laget til PROFIBUS DP- og PROFIBUS PA-segmentene.

 • Du vil også forstå fordelene med teknologien og vite hvordan du bruker installasjonsverktøyene som er tilgjengelige på dagens marked.

Hvem skal være med?

 • Teknikere/vedlikeholdsteknikere

 • Spesialister innen service/brukerstøtte

Forutsetninger

Grunnleggende kunnskap om elektronikk og databruk.

Kvalifikasjon

Opplæringen er internasjonalt anerkjent og sertifisert av PROFIBUS-organisasjonen.

Evalueringsmåte

Deltakerne får tid til å jobbe med de ulike komponentene i et PROFIBUS-nettverk.
Vi legger vekt på en balansert tilnærming mellom teori og praksis i salgsnøytrale omgivelser.
Formiddagene er satt av til teoretisk bakgrunnsstoff, mens ettermiddagene er viet de faktiske komponentene og integrering av feltenhetene i systemet.
Nesten halvparten av kurset består av praktiske, erfaringsbaserte øvelser, hvor du får gode muligheter til å bruke det du har lært.

Type

Et praktisk kurs, anerkjent i alle bransjer

Kontakt