Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Sertifisert opplæring for PROFIBUS PA-ingeniører

Et praktisk kurs som anerkjennes innenfor alle industrier

Praktiske oppgaver vil hjelpe deg med å lære hvordan PROFIBUS-feltbussteknologi fungerer i detalj. Det legges mest vekt på PROFIBUS PA for prosessautomasjonsindustrien. Temaene er blant annet systemdesign, idriftsettelse, diagnostikk og feilsøking. Du kan også kombinere dette kurset med sertifisert opplæring for PROFIBUS DP-ingeniører for et komplett 5-dagers opplæringsprogram.

Innhold

 • Følgende innhold dekkes i teoridelen: PROFIBUS' organisasjon og struktur, det fysiske laget av PROFIBUS PA, PROFIBUS-komponenter, enhetsintegrering, diagnose og status, parametere og konfigurasjon.

 • Token-håndtering, syklisk og asyklisk kommunikasjon, konseptene FISCO og Ex, beregning av syklustid og bussparametre, identifikasjon av og løsing av kommunikasjonsproblemer.

 • Følgende innhold dekkes i den praktiske delen: Kabling av et PA-bussegment, idriftsettelse med asykliske verktøy, syklisk kommunikasjon og databehandling, enhetsintegrering (ABB, Siemens, Rockwell, ...)

 • Signalmåling og evaluering med oscilloskop, håndtering av oppdaterte bussanalysatorer, idriftsettelse av demoanlegg, utskifting/feilsøking av enheter.

Mål

 • Lær hvordan du kan designe og sette i drift et PROFIBUS feltbussnettverk.

 • Lær om fordelene ved teknologien og feilsøkingsprosessen.

Hvem skal være med?

 • Systemprogrammerere

 • Kontroll- og instrumentingeniører

 • Design- og planleggingsingeniører

 • Service- og vedlikeholdsingeniører

 • Installatører

Forutsetninger

Grunnleggende kunnskap om datamaskiner, elektronikk og matematikk.

Kvalifikasjon

Opplæringen er internasjonalt anerkjent og sertifisert av PROFIBUS-organisasjonen.

Evalueringsmåte

Deltagere får tid til å arbeide med de forskjellige komponentene i et PROFIBUS-nettverk.

Vi vektlegger en balansert tilnærming til teorien og praktiserer leverandøruavhengig opplæring.

Morgenene brukes på å lære den teoretiske bakgrunnen, og ettermiddagene med de faktiske komponentene og integrering av feltenheter i systemet. Nesten halve kurset er viet til å gi deg gode muligheter til å bruke hva du har lært i praktiske øvelser.

Type

Et praktisk kurs som anerkjennes innenfor alle industrier.

Kontakt