Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Opplæring i industriell Ethernet, EtherNet/IP

Et praktisk kurs, anerkjent i alle bransjer

På slutten av kurset vil du være i stand til å designe og idriftsette et EtherNet/IP-nettverk.
Gjennom praktiske oppgaver lærer du hvordan EtherNet/IP-teknologien fungerer i detalj. Du vil også forstå fordelene med teknologien og blir kjent med feilsøkingsprosedyren.

Innhold

 • Den teoretiske delen dekker disse emnene:
  ISO/OSI-modell, ulike typer kabler og komponenter, nettverksstrukturer og nettverksberegninger og
  jording og skjerming.

 • Drivere, tilordning av navn og prosedyrer for idriftsetting og feilsøking.

 • Den praktiske delen dekker disse emnene:
  kabling av EtherNet/IP-nettverk, oppsett av enheter, idriftsetting av eget EtherNet/IP-nettverk og feilsøking av EtherNet/IP-nettverk.

Mål

 • På slutten av kurset forstår du hvordan EtherNet/IP-nettverk fungerer i et industrielt miljø. Du lærer om fordelene med EtherNet/IP-teknologi i industrielle applikasjoner, men også om mulige eksterne påvirkninger.

Hvem skal være med?

 • Teknikere/vedlikeholdsteknikere

 • Spesialister innen service/brukerstøtte

 • Arbeidsledere

 • Programmerere/enhetskonfiguratorer

 • Ingeniører

Forutsetninger

Grunnleggende kunnskap om elektronikk og databruk.

Kvalifikasjon

Opplæringen er Endress+Hauser-sertifisert.

Evalueringsmåte

Deltagere får tid til å arbeide med de forskjellige komponentene i et EtherNet/IP-nettverk.

Vi legger vekt på en balansert tilnærming mellom teori og praksis i salgsnøytrale omgivelser.

Formiddagene er satt av til teoretisk bakgrunnsstoff, mens ettermiddagene er viet de faktiske komponentene og integrering av feltenhetene i systemet.
Nesten halvparten av kurset består av praktiske, erfaringsbaserte øvelser, hvor du får gode muligheter til å bruke det du har lært.

Type

Et praktisk kurs, anerkjent i alle bransjer.

Kontakt