Webinaropptak

Se våre webinarvideoer - uansett når og hvor du er

Webinarer er perfekte for å få en kort og frisk oppdatering på et viktig emne, uansett hvor du er. Vennligst sjekk våre tideligere webinarer. Her kan du lære å øke effektiviteten uten å gå på akkord med sikkerheten på ditt prosessanlegg.

Fordeler

  • Oppdater deg på de siste nyheter fra prosessautomasjonsverden.

  • Se gratis videoopptak fra tidligere webinarer - uansett hvor du befinner deg.

2019

©Endress+Hauser

IIoT 4.0 i vann- og avløpsindustrien - >>> Noen gang lurt på hva IIoT 4.0 betyr for deg og ditt vann- og avløpsverk? Hvilke konsekvenser har dette konseptet for instrumentering? Dette webinaret gir deg klarhet i muligheten til å oppgradere instrumentasjon og systeminfrastruktur for å være på høyden i den digitale utvikling.

©Endress+Hauser

Dråpe for dråpe presisjon i tetthetsmåling - >>> Fra høyeste nøyaktighet i tetthetsmåling til den minste dråpen for å forbedre prosessene. For de høyeste kravene i kjemi- og olje- og gassindustrien, men også for de hygieniske næringene som mat & drikke og biovitenskap, er oppfylt.

©Kaiser Optical Systems Inc

Raman Spektroskopi benyttet for overvåkning av komponentfordeling i blandingsprodukter
- >>>
Glaxo Smith Kline anvender Raman spektroskopi som et kvalitativt verktøy innen forskning og utvikling (PAT-verktøy). Man kan, ved å benytte Raman-spektroskopi, bestemme et mediums spesifikke bestanddeler. Nå overfører man denne teknologien til kliniske og kommersielle produksjonsenheter. Delta på denne live-presentasjonen og lær mer om dette kraftfulle verktøyets egenskaper, ikke bare innen sanntidsovervåking, men også for en kontinuerlig regulering av produktkvalitet.

©Endress+Hauser

"Heartbeat technology" i næringsmiddelindustrien - >>> Lær om våre instrumenter med integrert Heartbeat Technology som gir deg muligheter til inline verifisering, diagnostikk og tilstandsovervåking - som igjen hjelper deg til å oppnå en sikker og kostnadseffektiv anleggsdrift gjennom hele anleggets livssyklus.

©Endress+Hauser

Trenger du fullstendig overensstemmelse med GMP-forskriftene (Good Manufacturing Practise)? >>> Våre instrumenter, i verdensklasse, er designet for å møte ASME-BPE standarder. Vi vil med vår bakgrunn og erfaring hjelpe deg til å nå dine mål for prosessoptimalisering, øke anleggets tilgjengelighet og gjøre kontinuerlig forbedringer.

©Endress+Hauser

Vannkraftverk - Øk effektivitet og sikkerhet - >>> Det er en rekke godt begrunnede sikkerhets- og miljøhensyn for store damanlegg. Delta på dette webinaret hvor vi diskuterer instrumentering som øker effektiviteten og sikkerheten til ditt anlegg.

©Fotolia

"Heartbeat teknology" innen kjemi- og olje- og gassindustrien - >>> Lær om vårt utvalg av instrumenter med integrert Heartbeat Technology som tilbyr fordelene ved avansert diagnostikk, inline verifisering og tilstandsovervåking - hjelper deg med å oppnå dokumentert proof testing og bekreftelse på målenøyaktighet.

©Endress+Hauser

Hva er driftsstatusen på dine analytiske sensorer? - >>> Fjern gjetning fra driftsstatusen for dine analysesensorer og transmittere med Heartbeat Technology! Ved å kjøpe en aktiveringskode for din Liquiline CM44x transmitter kan du på bare 5 minutter verifisere sensorene og transmitternes «helsetilstand». Og den lettleste vedlikeholdsoversikten gjør planleggingen til en lek.

©Endress+Hauser

Reduser kostnadene og øk effektiviteten i prosessdampanlegget ditt >>> Bli med på dette webinaret for å få innsikt og kunnskap om prosessdamp. Du vil lære om behov for robusthet, motstand mot vibrasjon, temperaturstøt og vannhammere, samt våt dampdeteksjon og 2-lederteknologi som er kompatibel med industrien. Vi viser deg ROI kalkulasjoner for beregning for avkastning og å kunne kvantifisere besparelsene dine. Det er et must for dem med dampproduksjon på sin fabrikk!

©Endress+Hauser

Bekymringsfri drift av produksjonsanlegget med våre IIoT-tjenester >>> Bekymringsfri drift av produksjonsanlegget med våre IIoT-tjenester - 24.04.2019 >>> Ønsker du å drive ditt produksjonsanlegg bekymringsfritt og morsomt å operere? Bruk våre IIoT-digitale tjenester med de mest moderne og sikre Internett-teknologiene. Komplisert implementering tilhører fortiden.

shutterstock/Strandperle

Få mer ut fra mindre med pålitelig instrumentering - >>> Prosesseksperter vil dele enkle trinn for best valg av egnet produkter, tjenester og løsninger som aktivt reduserer kostnadene og maksimerer energieffektiviteten. Våre pakker med måle- og kontroll-løsninger sikrer at du oppfyller gjeldende regler for vann og luftutslipp.

©Endress+Hauser

Hvordan oppfyller iTHERM TrustSens de høye krav til kalibrering >>> Trenger du fullstendig overensstemmelse med GMP-reglene (Good Manufacturing Practise)? Vårt temperaturinstrument eliminerer risikoen for uoppdagede avvik under produksjonen. ITHERM TrustSens skiller seg ut gjennom en helautomatisk inline-kalibrering før hver batch uten manuell innsats. Dette resulterer i maksimal oppetid og sikker produktkvalitet.

©Endress+Hauser

Robust instrumentering for ditt sementanlegg >>> Sementindustrien trenger robust og pålitelig instrumentering for de fleste deler av anlegget. Våre prosesseksperter deler enkle kriterier for valg av enhet for å sikre atdine instrumenter var lengst i sementprosessen

©Endress+Hauser

Effektiv og sikker oppbevaring, overføring, lagring og transport av olje for kjøp og salg >>> I løpet av de siste tiårene har verden fått seg noen dyrt ervervet leksjoner når det gjelder trygge operasjoner. Selvfølgelig er trygge operasjoner døgnet rundt avgjørende, og det er effektivitet. Ønsker du å maksimere bruken av all kapasitet i eksisterende tanker og være trygg?

©Endress+Hauser

Revolusjon innen konfigurering av instrumenter - Xpert SMT7x >>> Står foran instrumentet og mangler den rette DTM/driveren? Med vår Field Xpert SMT7x er du alltid oppdatert. I tillegg sikrer vi en "rett fra boksen" opplevelse med støtte for alle enheter, selv tredjeparts. Med kontakt direkte til våre IIoT-applikasjoner som Bibliotek og Analyse, er Field Xpert det viktikste verktøy til din instrumentpark.

2018

©Endress+Hauser

Kjøp og salg av oljeprodukter: Tre metoder for å sikre at du får netto oljevolumet du betaler for – 11.12.2018 >>> Målemodul med plug and play? Dette er mulig med våre standardiserte målemoduler, som er prøvd ut i alle applikasjoner ved terminaldepoter. Vi kan også hjelpe deg med tilpassede målemoduler. Med den patenterte multifrekvens-teknologien til Promass Q kompenseres innblandet luft nøyaktig

©Endress+Hauser

Optimert kalibrering og kontroll i matvareindustrien >>> Regelmessig kalibrering er helt essensielt for instrumentene som kontrollerer kvalitetskritiske prosesser. Endress+Hauser leverer tidsriktige, sporbare og kostnadseffektive tjenester med klare kalibreringssertifikater. Vi utfører og gir veiledning i alle aspekter ved kalibrering, fra testing på stedet til labkalibreringer med komplett akkreditering.

©Endress+Hauser

Tre metoder for å bedre prosessikkerheten >>> Ønsker du å bedre driftssikkerheten ved å følge internasjonale standarder og anbefalte fremgangsmåter, men er ikke sikker på hva du bør velge og hvordan du bør implementere løsningen? Bli med på sikkerhetswebinaret vårt for å få en grunnleggende forståelse av funksjonell sikkerhet for instrumentsikkerhetssløyfen og de beste praksisene for å forhindre overfylling i henhold til anbefalingene i API2350.

©Endress+Hauser

Hvor godt fungerer dine pH-, ORP- og ledningsevneelektrodene i ditt vann- og avløpsanlegg?? >>> Oppdag hvordan vår unike Heartbeatfunksjon optimaliserer vedlikeholdsstrategien din ved å fjerne gjetningen fra ditt vedlikehold av analyseelektrodene! Kombinert med en ekstern tilgang gir dette deg 24/7-ekstern tilkobling og oversikt, og forenkler dermed driften av ditt anlegg.

©Endress+Hauser

IIoT 2 – oppdatering om hva som har skjedd siden forrige webcast >>> Se "IIoT – presentasjon av Endress+Hausers IIoT" nedenfor. IIoT-feltet er i rivende utvikling, og vi vil bruke denne muligheten til å oppdatere deg om siste status for IIoT-tilbudet vårt.
I dette webinarer viser vi de siste produktene og nyutviklingene våre samt nye funksjoner, og tar et blikk på hva du kan forvente fremover.

Produkttilbud innen avløpsvann >>>
Tre nøkkelparametre for å optimere lufteprosessen: oppløst oksygen, ammonium, nitrat og vår produktportefølje.

©Endress+Hauser

Vannbehandling 4.0 >>> Vi forklarer tre enkle trinn som kan inngå i IoT for vannbehandlingsløsninger: Effektive instrumentbord som viser riktig informasjon for å håndtere vann/avløpsvann, en analytisk plattform som omformer data til meningsfull informasjon, og nettverksløsninger med hurtigdistribusjon for innhenting av data fra sensorer fra eksterne plasseringer.

©Endress+Hauser

Inline kvalitetsovervåkning med fotometere >>> Reduser risikoen for produkttap med raskere respons på prosessendringer, øk anleggets tilgjengelighet med mindre ventetid for labanalyser og sikre et revisjonsspor for kvalitetsparametre.

©Endress+Hauser

Trygt drikkevann >>> Hvordan kan vi garantere trygt drikkevann?
Vi tar en kjapp kikk på dagens mest brukte desinfeksjonsmetoder, presenterer ulike typer applikasjoner (f.eks. distribusjon av vann, desinfeksjon av sjøvann osv.) og ser på produktporteføljen vår.

©Endress+Hauser

Trekk ut mer fra mindre med pålitelig instrumentering – >>> Prosesseksperter forklarer hvordan du velger produktene, tjenestene og løsningene som passer best for å redusere kostnader og maksimere energieffektiviteten. Oppdag løsninger som er konstruert for både å forhindre ulykker og gi større konkurransefortrinn, samtidig som du øker både sikkerheten og produktiviteten. Løsningene våre for målinger og kontroll sikrer at du imøtekommer reguleringskravene for utslipp i vann og luft.

©Fotolia/Strandperle

Tre metoder for å bedre råoljedestilleringen og prosessene i destillasjonstårnet >>> Destillasjon er en av de viktigste prosessene i oljeraffineringsindustrien. I dette webinaret lærer du hvordan du kan bedre massebalansen med moderne mengdemålere. Vi tar også for oss mer avanserte teknologier som gjør raffineringsprosessene dine sikrere og mer effektive.

©Endress+Hauser

Robust instrumentering for sementanlegg >>> Sementindustrien trenger robust, pålitelig instrumentering i de fleste delene av anlegget. Prosessekspertene våre forklarer enkle kriterier for valg av enheter slik at enheten din varer lenger ved røff bruk .

©Endress+Hauser

Fordelene med å skifte ut gammel teknologi med ny >>> I de fleste applikasjoner har tradisjonelle mekaniske strømnings- og nivåtransmittere blitt erstattet av moderne transmittere uten bevegelige deler. Har du tenkt å oppgradere anlegget, viser vi deg hvordan vi hjelper deg å spare tid og penger!

©Endress+Hauser

IIoT – presentasjon av Endress+Hausers IIoT >>> En oversikt over aktiviteter, visjoner, strategier og Endress+Hausers kommende produkter og tjenester innen IIoT. Webinaret inkluderer en live-demonstrasjon av en av de digitale tjenestene som er forbedret med IIoT. Denne demonstrasjonen viser et eksempel på hvordan Endress+Hausers visjon realiseres i et konkret tilbud.

©Endress+Hauser

Fordelene ved digital kommunikasjon for ressurshåndtering av anleggets livssyklus >>> Ressurshåndtering av anleggets livssyklus viser fordelene ved digital kommunikasjon ved å velge riktige systemkomponenter og designe instrumenteringsnettverk for å få tilgang til all tilgjengelig informasjon om våre smarte feltinstrumenter. Dette er gull verdt når enhetene må skiftes ut.

©Endress+Hauser

PMO-forskrifter (pasteurization milk ordinance) >>> Lær hvordan du oppfyller FDA-kravene for pasteurisering for å garantere trygg melk.

©Endress+Hauser

Tankmålingsløsninger for å øke tankanleggets sikkerhet og effektivitet >>> Endress+Hauser tilbyr et komplett utvalg av tankmålingsløsninger for overvåking av flytende massegods på tankanlegg og terminaler for applikasjoner innen kjøp og salg. Siste generasjon med tankmålingsenheter og nettbasert lagerovervåkningssystem gir deg tilgang til tankanlegget når og hvor som helst, til og med fra smarttelefonen.

2017

©Endress+Hauser

Mengdemålerskid levert på rett tid og innenfor budskjett >>> Kun «plugg and play» for en metering skid? Med vår standardiserte målemodul er det mulig! Og enda bedre, den er «proven-in-use» i alle terminaldepotapplikasjoner. Trenger du en tilpasset målemodul? Vi kan også hjelpe med dette! Finn ut mer i vår webinarvideo ...

©Endress+Hauser

Effektiv kalibrering sikrer din produktkvalitet >>>
I regulerte næringer som innen næringsmiddel- og farmaindustrien, er overensstemmende kvalitet og overholdelse av største viktighet. Vi tilbyr en rekke måleløsninger som hjelper deg med å nå dine mål med vår robuste, velprøvde produktportefølje. Enda bedre er at vi kan sørge for at alle dine instrumenter holder seg innenfor aktuelle krav, og tilbyr den beste nøyaktigheten og produktytelse med våre sporbare og akkrediterte kalibreringstjenester.

©Endress+Hauser

Øk effektiviteten ved å implementere våre nye produkter med grunnleggende funksjoner for å optimalisere din prosess! >>> Se vår video av vårt webinar for mer informasjon om vårt utvalg av kostnadseffektive instrumenter, designet spesielt for næringsmiddelindustrien. Til tross for lav prislapp, oppfyller disse enhetene fortsatt de strenge hygieniske kravene og kravene til applikasjoner. Dessuten er de enkle å bruke uten behov for noen ekstra verktøy! Høres bra ut? Finn ut mer ...

©Endress+Hauser

Heartbeat instrumentverifisering på tvers av alle måleteknologier >>> Lær om vårt utvalg av instrumenter med integrert Heartbeat Technology med fordeler som tilbyr avansert diagnostikk, inline verifisering og tilstandsovervåking - alt som bidrar til å oppnå dokumentert funksjonstesting og bekreftelse av målenøyaktighet.

©Endress+Hauser

Endress+Hausers online verktøy for valg, dimensjonering og engineering >>> Våre praktiske online verktøy er laget for å hjelpe deg med en rekke tekniske utfordringer og vedlikeholdsoppgaver. Fra hjelp med produktvalg, konfigurasjon og prising til og kjøpe 2D/3D-tegninger og reservedeler, vil våre verktøy hjelpe deg med dine daglige oppgaver.

©Endress+Hauser

Øk prosesssikkerheten og unngå vannhammere i dampledningen med Prowirl 200 vortex flowmeters >>> I dette webinaret lærer du om driftsikker robusthet, vibrasjonsmotstand, temperaturstøt og vannhammere, samt våt dampdeteksjon og to-lederteknologi i industrien. Det er et must for dem som har dampproduksjon i sitt prosessanlegg!

©Endress+Hauser

Hvordan Heartbeat Technology øker prosesssikkerhet - med fokus på flowmeter >>> Er Heartbeat verifisering en funksjonstest? Hva er tryggest, en Proline 200 mengdemåler eller et VA meter? Hva betyr SFF og FIT? Disse spørsmålene og mer vil bli besvart i dette webinaret.

©Endress+Hauser

mengdemålingsteknologi for fremtiden - sikkerhet og pålitelighet gjennom innovasjon >>> Vår Proline 300/500-flowmåler gir mulighet for universell mengdemåling i prosessindustrien: fra kvantitetsmåling og prosessovervåking til målinger for kjøp og salg. Proline gir også en oversikt over prosessen, og sikrer at operatørene får viktige diagnostiske og prosessdata. Dra nytte av optimal prosessovervåking, redusert nedetid og få mer prosesskontroll.

©Endress+Hauser

Øk effektiviteten og forbedre produktkvaliteten >>> Kvalitetskontroll direkte i prosessen reduserer risikoen for produkttap ved en raskere respons på prosessendringer. Du sparer også den tiden som går med på å vente på en laboratorieanalyse. Det sørger for et sikkert revisjonsspor ved automatisk samling av kvalitetsparametere. Oppdag hvordan vi kan hjelpe deg med å forbedre din prosess.

©Endress+Hauser

Løft radarmåling til et nytt nivå! >>> For en pålitelig nivåmåling med radar er det viktig å velge riktig frekvens for din spesifikke applikasjon - vårt webinar hjelper deg med å velge den rette for din oppgave. Vi vil også diskutere hvordan du sparer tid og penger ved å benytte mulighetene i Heartbeat Technology for å oppnå dokumentert funksjonstesting og verifisering ved forespørsel.

©Endress+Hauser

Neste generasjon tankmålingsløsninger >>> For å overvåke beholdningen i tankanlegg og terminaler tilbyr Endress+Hauser hele spekteret av tankmålingsløsninger for overføringsapplikasjoner. Den nyeste generasjonen av tankmålere og det nettbaserte lagerovervåkingssystemet gir deg tilgang til tanker og anlegg, når og hvor som helst, selv fra smarttelefonen.

©Endress+Hauser

Fordelene med å erstatte eldre teknologi med ny >>>
Tradisjonelle mekaniske mengde- og nivåtransmittere har i de fleste applikasjoner blitt erstattet av moderne transmittere uten bevegelige deler. Hvis du vurderer å oppgradere ditt anlegget, vil vi vise deg hvordan vi kan spare tid og penger!

©Endress+Hauser

Promass Q Coriolis massemåler: Høyest nøyaktighet for utfordrende måleoppgaver >>> Den gir den høyeste målingsnøyaktigheten for massestrøm, volummengde og egenvekt. Den er også optimalisert for væskeapplikasjoner hvor innblandet gass forekommer. Den kompakte transmitteren er fleksibel når det gjelder drift og systemintegrasjon med eksternt display og forbedrede tilkoblingsalternativer. Den integrerte Heartbeat-teknologien sikrer dokumentering og øket prosess-sikkerhet.

©Endress+Hauser

EtherNet/IP >>>

Med hjelp av EtherNet/IP kan industrielle automatiseringsapplikasjoner distribueres via standard Ethernet-teknologi, via firmaets lokal nettverkstilkobling og internett kan informasjonen sendes og data være tilgjengelig der og når du ønsker den. Få et inntrykk av hvordan denne teknologien hjelper deg med å bli mer effektiv, redusere systemintegrasjons-kostnader og minimere oppstartstid samtidig som du får mer data for å ta bedre beslutninger.

©Endress+Hauser

PROFINET >>>

PROFINET er en videreutvikling av PROFIBUS basert på en industriell Ethernet-standard og gir operatører og anleggseiere en god hjelp og et stort skritt fremover når det gjelder standardisering, integrering, brukervennlighet, sikkerhet og kostnadsreduksjon. Få et inntrykk av hvordan nettverksdesign, komponenter og PROFINET-enheter skaper merverdi i et relevant kontrollmiljø fra prosessindustrien.

©Endress+Hauser

Hvordan vil den siste oppdatering av IEC 61511 sikkerhetsstandard påvirker driften av ditt prosessanlegg >>> IEC 61511: Hva er nytt i utgave 2? Etter å ha gjennomgått del 1, har Risknowlogy, eksperter på sikkerhet, risiko og pålitelighet identifisert 200 endringer i notatet. Mens de fleste endringene er små - bare å tilpasse, utvide eller forenkle prosedyren, er det også noen endringer som vil påvirke det daglige arbeidet. Se opptaket av vårt webinar.

©Endress+Hauser

Optimaliser dine logistikk- og lagerholdprosesser >>> Fra enkel overvåking og visualisering av tank- og silobeholdning til komplekse internettbaserte overvåkningssystemer i global skala, garanterer vår «inventory monitoring system» løsning en god transparent oversikt som kan hjelpe deg med å opprettholde dine konkurransemessige fortrinn.

2016

Nueva detección de nivel vibratoria, capacitiva y conductiva ©Endress+Hauser

Forbedre prosessikkerheten >>>
Se det innspilte webinaret når som helst, uansett hvor du er. Sikkerhet kommer først i alt vi gjør, utvikler og produserer. Vi hjelper våre kunder til å legge grunnlaget for sikre prosesser. Med dette webinaret vil vi gi deg anbefalinger om hvordan du etablerer et sikkerhetslag i prosessen.

Nueva detección de nivel vibratoria, capacitiva y conductiva ©Endress+Hauser

Ny platform for tankgauging - Din valgfrihet >>>
State-of-the-art nivå-, radar og servo, og temperaturmålingsteknologier med industrivennlige kommunikasjonsprotokoller tillater nøyaktige målinger og datainnsamling. I vårt webinar presenterte vi den nye tankmålerplattformen som hjelper deg til å skape en sikker prosess med maksimal presisjon og fleksibilitet.

Nueva detección de nivel vibratoria, capacitiva y conductiva ©Endress+Hauser

Standardiserte målemoduler - dokumentert driftsikkerhet >>>
Bare start opp kjør en målemodul? Med vår standardiserte målemodul er dette mulig. Det er dokumentert i alle typer terminaler på forskjellige depotanlegg. Lær mer gjennom vårt webinaropptak, når og hvor du er.

Nueva detección de nivel vibratoria, capacitiva y conductiva

Lønnsomhet gjennom oversiktlig bunkerbrenselmåling >>>
I dette opptaket av vårt webinar gir vi deg ett innblikk i hvordan du kan overvinne usikkerhet om tradisjonell kvantitetsmåling eller feil mellom volum til masseberegning. Etter å ha sett det webinaret får du en bedre følelse og tillit til ditt transparente og nøyaktige bunkermålesystem.