Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Akkreditert produksjon av pH-buffere

Resultater du kan stole på

Endress+Hauser har bestått den krevende akkrediteringsprosessen til den tyske akkrediteringstjenesten DAkkS i samsvar med spesifikasjonene i DIN EN ISO/IEC 17025:2005. Vårt akkrediterte kalibreringslaboratorium for pH-buffere oppfyller selv de strengeste kundekrav og sikrer pålitelige pH-målinger.

pH-bufferløsninger som oppfyller de strengeste krav

Nøyaktigheten til et pH-målepunkt avhenger av riktig kalibrering med pH-bufferløsninger. Endress+Hauser produserer pH-bufferløsninger som oppfyller selv de strengeste krav, og som spesifiseres med den faktiske verdien og en nøyaktighet på ±0,02 pH. Bufferne våre er sporbare til standard referansemateriale fra NIST (USA) og PTB (Tyskland) og inneholder bare FDA-oppførte konserveringsmidler. Vi dokumenterer bufferkvaliteten ved å delta regelmessig i internasjonale «round robin»-tester.

Sertifisert produksjon av pH-buffere

DAkkS har sertifisert hele bufferproduksjonen vår og tildelt en kalibreringslisens til pH-kalibreringslaboratoriet vårt i Waldheim i Tyskland (DAkkS-akkrediteringsnummer: D-K-15193). Akkrediteringen bekrefter at de faktiske verdiene og avvikene til bufferløsningene fastsettes riktig. Vi får i tillegg lov til å inkludere et sertifikat med alle produserte pH-buffere for å forenkle revisjonsspor og forbedre påliteligheten til de standard driftsprosedyrene (SOP).

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Kontakt