Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Sikkerhetsdesign

Vi har grundig risikohåndtering i design og produksjon for å redusere driftsrisikoene dine

Prosessinstrumenter er ofte installert i eksplosjonsfarlige områder, under ekstreme prosesstrykk og temperaturer og eksponert for alle typer materialer. De må ha en design som tåler risikoene under disse forholdene gjennom hele driftstiden. Hvert Endress+Hauser-instrument starter med sikker design og produksjonsprosedyrer som bygger på flere generasjoners kunnskap og erfaring for å sikre høyest mulig mekanisk integritet.

Sikkerhet i designfasen

 • Alle instrumentene våre er produsert etter felles standarder ved våre egne anlegg. Dette gjør produksjonen mindre kompleks og reduserer designrisikoen.

 • Vi fører de rette materialene sammen for å overholde våre spesifikke krav. Staben vår har bred erfaring i å velge materialer fra godkjente og kvalifiserte leverandører.

 • Designsimulasjoner reduserer risikoene i den avsluttende produktutviklingsfasen.

 • Streng belastningstesting gjør at vi kan fastsetter sikre driftsområder.

Egensikker design

 • Mekaniske komponentgrupper med forutsigbare feilmoduser gjør det lettere å definere hvordan prosessmaterialer frigjøres.

 • Design av inneslutning gjør at du kan stole på at det som er i røret eller beholderen, holder seg der.

 • Ikke-intrusive teknologier går ikke på akkord med prosessutstyrets inneslutning.

 • Trykklassifisert inneslutning og prosesstetninger hindrer at farlige medier lekker ut.

 • Intelligente instrumenter evaluerer sensorsignaler og overfører statusdata til sikkerhetsprosesslogikken.

 • Programvarekomponenter utformet i samsvar med IEC 61508.

Sikkerhet i produksjonsfasen

Du kan stole på oss. Vi har staben, verktøyene og kompetanse for å sikre kontrollert produksjon av 250 sertifiserte produktlinjer.

 • Hver eneste ansatt i organisasjonen tar sin del av ansvaret for å fremstille produktene på en enhetlig måte slik du forventer, og for å opprettholde et sikkert produksjonsmiljø.

 • Alle prosessene våre er sertifiserte: Kvalitetsstyringssystemene er basert på ISO- og IEC-standarder (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) og granskes regelmessig av uavhengige instanser (TÜV, EXIDA, SQS og DEKRA).

Sikkerhetsdesign for feltinstrumentering i prosessautomasjon ©Endress+Hauser

Levelflex-produksjon ved produksjonssenteret vårt i Maulburg, Tyskland

Kvalitetskontroll for å analysere sensorsignal og overføring data for prosessikkerhet ©Endress+Hauser
Standardiserte instrumenter for å redusere kompleksitet og operasjonell risiko ©Endress+Hauser

Produksjon av trykksensorer

Se videoen om testsenteret ved produksjonsanlegget vårt i Maulburg