Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Panel for drikkevannanalyse i Grand Belfort i Frankrike

Pålitelig, modulbasert utstyr for kontinuerlig overvåkning av vannkvalitet

Når det gjelder kvalitetssikring av drikkevann, er noen analyseparametere avgjørende og spiller en viktig rolle i overvåkning av behandlingsprosessens effektivitet. Det er derfor uunngåelig at disse parameterne overvåkes kontinuerlig under de forskjellige fasene i produksjonen av drikkevann. De omfatter overvåkning av klor, turbiditet, oppløst oksygen og konduktivitet i samsvar med remineraliseringsprosessen som utføres på stedet.

Vannbehandlingsanlegg i Belfort i Frankrike ©Endress+Hauser

Drikkevannsbehandlingsanlegget Grand Belfort i Frankrike

Informasjon om installasjon og idriftsetting av Endress+Hausers fysikalsk-kjemiske analysepaneler ved drikkevannanlegget Grand Belfort

Resultater

 • Skreddersydd løsning tilpasset regionale behov

 • Tidsbesparelser og økt produktivitet takket være sanntidsovervåkning av relevante parametere

 • Redusert vanntap tross omløpsinstallasjon

 • Overholdelse av franske lovpålagte vannkvalitetsstandarder

Analysepanelene oppfyller alle krav til vannverket i Belfort

Vi ville ha utstyr som kunne generere alarmer, levere konstant kommunikasjon og fremfor alt varsle oss ved et problem med en parameter.

Laurent Godot, direktør
Grand Belfort drikkevannstasjon

Utgangspunktet i Belfort

Drikkevannanlegget i Grand Belfort leverer drikkevann til mer enn 18 750 husholdninger i vestre del av Frankrike, noe som betyr at lovbrudd ikke kan tolereres. Endress+Hausers analysepaneler tilbyr en skreddersydd løsning som fullt ut oppfyller anleggets behov for pålitelig nettverksutstyr, muligheten til å generere alarmer og muligheten til å overvåke produksjonen av drikkevann direkte.

Vår løsning

Med elleve analysepaneler overvåkes drikkevannproduksjonen ved Grand Belfort-anlegget nøye av alle de installerte målesensorene. Panelene tilbyr en unik løsning for i sanntid å sikre at vannbehandlingsprosessen går riktig for seg. Alle ble spesifikt opprettet for hver installasjonsstasjon. Det ble installert sensorer, slik at nøkkelparameterne kunne overvåkes i hver fase av behandlingsprosessen.

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende