Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Fortykkeroptimalisering for å redusere produksjonskostnader

Integrert online-overvåking forbedrer konsentratorytelsen

Enkel overvåking av data fra alle kritiske målepunkter ved en konsentrator bidrar til å øke anleggets driftsikkerhet, prosessikkerheten og energibesparelsene.

Fortykker i gruvedriftsprosessen. ©Endress+Hauser

Fordeler

 • Understrømstettheten økes fra 55 til 60–66 %

 • Bedre vannutnyttelse

 • Mindre cyanid til avgang

 • Vinkler på CTD-beach økt fra null til ~2

 • Betydelig økt kapasitet for avgangslagring

Din utfordring

I fortykkingsprosessen finnes det mange kritiske nøkkelindikatorer (KPI-er) som viser prosessens status, og de må alle måles nøyaktig og pålitelig. Hydraulikktrykk, bunnhøyde og bunnmasse er noen av de kritiske målepunktene. Andre er understrømstetthet, understrømshastighet, klarhet på overstrøm og matehastighet på tørre faststoffer. Utfordringen for kunden er å overvåke og styre disse dataene for å oppnå en effektiv fortykkingsprosess.

Vår løsning

For best mulig resultater i fortykkingsprosessen tilbyr Endress+Hauser en integrert pakke som optimaliserer konsentratoreffektiviteten. Den anbefalte kombinasjonen av hovedinstrumenter (Prosonic T FMU30, Promass F 200, Cerabar M PMC51, Promag 55S, Liquiline CM44x, Turbimax CUS71D, Orbipac CPF81D, Indumax CLS50D og Oxymax COS51D) gjør hele forskjellen. Dessuten støtter vår altomfattende serviceportefølje deg lokalt i å ivareta anleggets driftsikkerhet.

Instrumentering for nivå, trykk og strømning

 • Prosonic T FMU30 ultrasonisk nivåsensor for måling og styring av ristens høyde

 • Cerabar M for overvåking av ristens moment

 • Promass F 200 eller Dosimass Coriolismåler for dosering av flokkuleringsmiddel i henhold til bunnmassen

 • Cerabar M PMC51 med inntrekkbar rengjøringskomponentgruppe for overvåking av bunnmassen

 • Promag 55S og Gammapilot M for måling av understrøm, slurrytetthet og konsentrasjon av faststoffer

Instrumentering for analysebruk

 • Liquiline CM42 transmitter (2-kablet med 2 sensorinnganger) eller

 • Liquiline CM44x med opptil 8 sensorer (4 for nivå bunn + 4 andre)

 • Turbimax CUS71D nedsenkbar ultrasonisk nivåsensor med rengjøringskomponentgruppe

 • Turbimax CUS51D hastighetssensor for partikkelbunnfelling

 • Orbipac CPF81D pH-sensor med CYA 112 monteringskomponentgruppe

 • Indumax CLS50D konduktivitetssensor for måling av svovelsyrekonsentrasjon

 • Oxymax COS51D for måling av oksygenkonsentrasjon i biologiske separasjonstanker

Bruksinformasjon 1

Ristmoment og -løfting: Når det gjelder drivverket for hydrauliske rister, må hydraulikktrykket måles for å overvåke prosessproblemer som for eksempel utilstrekkelig pumpehastighet på understrømmen eller blokkerte tømmeutganger. Dette fører enten til driftsstans eller at risten løftes for å redusere momentet.

Bunnhøyde: Bunnhøyden får ofte spesiell oppmerksomhet og er den mest verdifulle parameteren fordi den gir informasjon om posisjonen til den bunnfelte massen. Denne tilbakemeldingen analyseres og sendes tilbake for å endre settpunktet for mengde flokkuleringsmiddel per mengde faststoff.

Bruksinformasjon 2

Bunnmasse: Rapportering av beholdningen av bunnfelte faststoffer på innsiden av fortykkeren skjer via en trykktransmitter som registrerer den stigende bunnmassen. Sensoren er montert i tømmekjeglen og kan styre pumpehastigheten på understrømmens slurry for å oppnå en konstant bunnmasse. Overflaten på alle sensorer som kommer i kontakt med slurrymediet, må være motstandsdyktig mot slitende partikler og rengjøres regelmessig på grunn av oppsamling av klebrig masse.

Bruksinformasjon 3

Understrømstetthet: For å styre den siste prosentandelen av faststoffer monteres en ikke-invasiv, nukleonisk tetthetsmåler langs understrømmens utgangsrør. Understrømstettheten er viktig for å opprettholde stabil drift og unngå avgangsblokkering i fortykkerens tømmeutgang.

Understrømshastighet: En volumetrisk inline strømningsmåler kan kommunisere med en tetthetsmåler. Strømningsmåleren registrerer en strømningshastighet for massen med tørre faststoffer for det totale avgangsslurryvolumet som skal avhendes.

Bruksinformasjon 4

Klarhet på overstrøm: Når det gjelder kvalitetssikring og endelig bekreftelse av vannets klarhet, brukes en turbiditetssensor til å overvåke faste partikler som kommer i overstrømmen.

Matehastigheten for tørre faststoffer: En nukleonisk tetthetsmåler og inline strømningsmåler kan installeres for å brukes til å videresende et matesignal til sløyfen som styrer doseringen av flokkuleringsmiddelet. Dette forutsier doseringen av flokkuleringsmiddelet basert på hvilke faststoffer som forventes å komme inn, og ikke bare som en reaksjon på hva som skjer med bunnivået og bunnmassen.