Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Nøyaktig slambehandling for gode avvanningsresultater

Flow og tetthet er nøkkelfaktorer for kvalitet

Kontroll av blandeprosedyre for slambehandling gjennom stadig måling av tetthet og masse forbedrer avvanningsresultater for polymer- og kalkløsninger.

Båndfilter for avvanning av slam fra et kommunalt vann- og avløpsanlegg. ©Endress+Hauser

Resultat

 • Forbedret avvanning av slam resulterer i kontinuerlig bedre kvalitet på det avvannede slammet

 • Mindre vedlikehold på grunn av opptil 25 % lengre levetid for filteret

 • Kostnadsbesparelser på grunn av lavere forbruk av behandlingsmiddel (15–20 % er oppnådd)

Kundens utfordring

Hvor skal jeg gjøre av slammet? Aktører i vann- og avløpssektoren er enige om at temaet slam vil bli viktigere i fremtiden. Grunnen er de stadig økende restriksjonene på tømmemetoder og den åpenbare kostnadsbyrden ved hver kubikkmeter slam. Siden kostnadene for avfallsbehandling av slam er volumbasert, er det absolutt nødvendig å vite nøyaktig hva som foregår under avvanning av slam.

Korrekt blanding og dosering av tilsetninger som forenkler avvanningsprosessen, er viktig for lang levetid for filteret og gode dreneringsresultater.

Avvanning av slam må utføres på en effektiv måte. Det betyr:

 • Gode resultater ved avvanning av slam

 • Lange avvanningssykluser

 • Optimalisert forbruk av behandlingsmiddel.

Klargjøring av behandlingsløsningen kontrolleres kun av volumflowresultater i skiftende løsningskonsentrasjoner, noe som gjør det vanskelig å oppnå en optimal dosering. Anleggsoperatører opplever også en ikke-optimal slamkonsentrasjon i det avvannede slammet samt korte avvanningssykluser, noe som fører til større vedlikeholdsinnsats.

Vår løsning

Coriolis masseflowmåling gir ikke bare rene mengdeverdier, mens også parametere som tetthet, temperatur, konsentrasjon og viskositet. Derfor er dette måleprinsippet en enkel og pålitelig løsning for mange installasjoner. Følgende installasjoner har allerede blitt realisert på vann- og avløpsanlegg for å forbedre resultatene ved avvanning av slam, forbedre driftstiden for avvanningsmaskinen og optimalisere bruken av behandlingsmiddel:

©Endress+Hauser

 1. Tetthetsmåling av lesket kalk for å påvise variasjoner i konsentrasjon

 2. Tetthetsmåling i den fungerende løsningen for å kontrollere fortynningsprosessen i polymerstamløsningen

Mer eksotisk løsning for en av kundene våre: Tetthetsmåling av fellingsmidler (Fe(III) salt) i biologien:

 • Påvisning av overgangen fra mettet til umettet stamløsning og automatisk bestilling av fellingsmidler (lett lagerstyring)

 • Sikre grenseverdiene

Løsningens komponenter

 • Instrumentering: Promass 80I

 • Alternativt tilbyr vi støtte for fullstendige doseringsløsninger

Fordeler

 • Optimalisering av sikkerheten på vann- og avløpsanlegget

 • Effektiv styring av kjemikaliekostnader

 • Redusere produksjonen av slam

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende