Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Konduktivitetsmåling i et vanngjenbruksanlegg

Presise måleverdier også i lave måleområder

Produksjon av frosne grønnsaker krever mye vann. For å spare vann har Pasfrost besluttet å bruke det om igjen: Vannet renses i en vanngjenbruksanlegg, som omfatter et omvendt osmose-system (RO). Kjernen av RO-systemet er en membran som vannet filtreres gjennom. En god tilstand på denne membranen er en forutsetning for at anlegget skal fungere riktig. Ved hjelp av Memosens-konduktivitetssensorer kan membrantilstanden overvåkes pålitelig og enkelt.

Pasfrost-anlegg i Passendale i Belgia ©Endress+Hauser

Pasfrost-anlegg i Passendale i Belgia

Omvendt osmose-system ved Pasfrost-anlegget. ©Endress+Hauser

Fordelene

  • Ingen tvil lenger: Pålitelige konduktivitetsmålinger gir klare indikasjoner på membrantilstanden og dermed på RO-anleggets funksjon.

  • Presise målinger – også ved svært lave konduktivitetsverdier.

  • Enkel plug and play-utveksling av sensorer, kalibrering i laboratoriet – Memosens-teknologi gjør det praktisk å håndtere sensorer.

Pasfrost-logo

«Endress+Hauser viste igjen at de kan levere egnede produkter for hvert bruksområde. Med CLS82D har vi funnet den optimale sensoren for å sikre drikkevannkvaliteten.

Wallays
Pasfrost NV.

Utfordringen

Pasfrost bearbeider ferske grønnsaker til frosne grønnsaker. Denne prosessen krever mange vannkrevende trinn, f.eks. vasking og blansjering av grønnsaker. I tillegg til avløpsrenseanlegget har Pasfrost også et vanngjenbruksanlegg der de renser en stor del av det produserte avløpsvannet til drikkevann. For rensing er Pasfrost avhengig av teknologi som ultrafiltrering, UV-desinfeksjon og RO. De har flere RO-installasjoner for å rense en stor del av avløpsvannet.

Vann til gjenbruk

Omvendt osmose er en vannrenseprosess som bruker en delvis permeabel membran til å fjerne uønskede stoffer, som ioner, molekyler eller partikler. Trykk brukes til å takle osmotisk trykk. Uønskede stoffer lagres på den trykksatte siden av membranen, og det rene vannet kan gå til den andre siden. Membranenes status må overvåkes for å sikre renhet og oppnå høy vannkvalitet. Derfor måles konduktivitet ved RO-innløpet og etter en membran.

For å oppfylle de høye hygieniske kravene til drikkevann utføres det CIP regelmessig ved RO-installasjonene. De rengjøres med få ukers mellomrom med kaustisk soda eller syre ved 40 °C. Konduktivitetssensorene må tåle denne krevende rengjøringsrutinen.

Vår løsning

Ved RO-innløpet ble det installert en CLS21D-sensor, mens valget falt på Memosens CLS82D ved utløpet. Med CLS82D kan enda lavere konduktivitetsverdier for renset vann etter den delvis permeable membranen måles presist. Begge sensorene, CLS82D og CLS21D, trenger bare lite vedlikehold og er brukervennlige takket være Memosens. Via Liquiline CM44-giveren overføres verdier til PC-ER, som kontrollerer membranregenerering og CIP-sykluser automatisk.

Resultatene

Ved hjelp av konduktivitetssensorene kan Pasfrost påse at RO-systemet fungerer som det skal. Takket være vanngjenbruk kan det konstant og pålitelig produseres drikkevann av høy kvalitet fra resirkulert avløpsvann. På denne måten dekker Pasfrost tre fjerdedeler av vannetterspørselen med produksjonsanleggets eget resirkulerte vann. Pasfrost er derfor praktisk talt uavhengig av den kommunale vannforsyningen. Et godt eksempel på en løsning som er både bærekraftig og kostnadseffektiv.