Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Optimalisert diagnostikk og vedlikehold med nettbasert støtte

Renseanlegg tester CA80-analysatoren med skybasert støtteplattform

Lanseringen av den nye tjenesten for nettbasert støtte begrenser manuelt arbeid og reduserer tidsbruken og kostnadene ved drift og vedlikehold av våtkjemiske analysatorer for kunder i renseanlegg. I denne sammenheng arbeider Endress+Hauser med forskjellige selskaper innen avløpsvannsektoren, for eksempel avløpsvannforvaltningsselskapet Emschergenossenschaft/Lippenverband (EGLV) i Tyskland og kommunen Kincardine i Canada.

Målestasjon for ventilasjonsbasseng, CA80PH-ortofosfatanalysator ©Endress+Hauser

Målestasjon for ventilasjonsbasseng med CA80PH-ortofosfatanalysator

Målestasjon for ventilasjonsbasseng, CA80PH-ortofosfatanalysator ©Endress+Hauser

Ekstern støtte for kunden lokalt via Endress+Hausers støtteplattform bruker direkte videooverføringsverktøy

Resultat

  • Kostnads- og tidsbesparelser

  • Overføring av kunnskap

  • Feilfri drift garantert

Emschergenossenschaft/Lippenverband

Endress+Hauser holder på å utvikle et proaktivt, nettbasert service- og vedlikeholdsverktøy i tråd med prinsippene i «Industry 4.0» for å minimere nødvendig vedlikeholds- og reparasjonsarbeid.

Dirk Desinger, Technical Services business division
wastewater department, Emschergenossenschaft/Lippenverband (EGLV)
Kincardine kommune

Flere tjenester bør gå i denne retningen.

Shamus Anderson
Kincardine kommune

Kundens utfordring

Diagnostisering og retting av feil på analysatoren i renseanlegg kan være svært komplekst siden mange anlegg ligger i distriktene og omfattende ekspertise ofte er nødvendig.

Vår løsning

Som en del av et felles «Water management 4.0»-prosjekt har Endress+Hauser utviklet en målestasjon for prøvefiltrering med en CA80PH-ortofosfatanalysator og et CAT820-prøveklargjøringssystem. En Edge-enhet ble brukt til å koble det til Endress+Hauser Netilion IIoT-plattformen over mobilnettet for ekstern støtte.