Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Lasting av lastebiler – sikker løsning via tillitsfullt samarbeid

Endress+Hauser leverer en "komplett nøkkelferdig løsning" til global distributør av kjemikalier og plast

De tradisjonelle metodene for prosjektstyring gjorde at Nexeo måtte bruke flere forskjellige leverandører for å få utført en jobb. Det var ikke bare svært ineffektivt, men viste seg også å være et problem i forbindelse med støtte etter installasjon, da dette medførte inkonsekvente programmeringsoppdateringer. Som ledd i et toårig initiativ med fokus på helse, sikkerhet og miljø hadde Nexeo bruk for en nøyaktig, konsistent og repeterbar løsning til automatisering av lasting av lastebiler, som enkelt kunne implementeres på 26 forskjellige steder.

Nexeo-løsninger for lasting av lastebiler

Resultat

 • Ett enkelt kontaktpunkt for alle prosjektstyringsbehov

 • Økt sikkerhet for personell

 • Økt produktivitet og effektivitet

 • Raskere tid til markedet

 • Forbedret produktkvalitet gir fornøyde kunder

styring av forsyningskjede

Å gjøre forretninger med Endress+Hauser er virkelig en vinn-vinn-situasjon. Vi kunne laste lastebilene mye raskere samtidig som sikkerheten til medarbeiderne ble ivaretatt, noe som resulterte i raskere tid til markedet og økt effektivitet.

Nexeo-løsninger
USA

Kundens utfordring

For å oppnå sikker lasting av farlige og dyre produkter hadde Nexeo i første omgang behov for nøyaktige og pålitelige prosessmålinger (strømning og nivå), men også et implementert kontrollsystem med riktig design som kunne garantere sikker lasting av råvarer til riktig tid. Nexeo trengte også en løsning som kunne redusere tiden til lasting av lastebiler samtidig som kvaliteten ble opprettholdt. Implementering av et slikt initiativ på 26 steder var en enorm oppgave, og derfor var det nødvendig å gjøre prosjektstyringsprosessen strømlinjeformet.

Vår løsning

 • Komplett prosjektstyring inkludert rollen som hovedentreprenør

 • Integrert teknikk på stedet

 • Oppstartstjenester og opplæring

 • Støtte og feilsøking hele døgnet

 • Overløpsbeskyttelse for lastebiler (instrumentering på høyt nivå)

 • Mobile tanker til sikker massestrømsmåling for lastebiler

 • Samlet nettverksteknikk

 • Rockwell Automation Allen Bradly® CompactLogixTM-kontrollsystem og panelvisning

 • Nødstopp for hele anlegget

 • Integrert vekt, pumpe, jording og adhesjon

 • Luftventilasjonssystem til lastevogn

 • VPN-fjernstøtte

Partnerskap gir Nexeo tilgang til komplett prosjektstyring

Prosjektlederne og teknikerne fra Endress+Hauser håndterte hele prosjektet og fungerte som
hovedentreprenør og samlende kontaktpunkt. I stedet for at Nexeo selv måtte hyre en prosjektleder til styring av oppgaven, noe som ville ha krevd både tid og penger, overtok Endress+Hauser oppgaven og håndterte alle nøkkelkomponentene gjennom hele prosjektets levetid.

Integrerte tekniske ressurser

Ved å integrere de nødvendige tekniske ressursene fra Endress+Hauser på stedet var Nexeo i vesentlig grad i stand til å:

 • Redusere driftskostnadene for prosjektet

 • Minske tidshorisonten for prosjektet, noe som igjen resulterer i raskere tid til markedet

 • Redusere risikoene

 • Øke effektiviteten ved å reagere raskt på daglige hindringer og tilpasse seg endringer

Sikker lasting av lastebiler

For å sikre best mulig praksis for sikker lasting av dyre og brannfarlige væsker på lastebiler integrerte Endress+Hauser mobile tanker til sikker massestrømsmåling og overløpsbeskyttelse for lastebiler i Nexeos lastingsprosess for å redusere eventuelle tilknyttede risikoer og øke effektiviteten.Endress+Hauser integrerte alle vekter, pumper, jording og adhesjon samt avanserte instrumenter med nødvendig nødstopp, pumpeavstenging og alarm til sikring mot statisk elektrisitet eller overløp.