Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Åpenhet er viktig for alle kalibrerte instrumenter

Biovitenskapsforetak innhenter kalibreringsresultater som gjør at konkrete tiltak kan iverksettes

Kalibreringsanalyse er viktig for alle anleggsoperatører innen biovitenskapen, slik at de får ny kunnskap og kan iverksette konkrete tiltak. Takket være Endress+Hausers omfattende råd og anbefalinger for avhjelpende og forebyggende tiltak kan en global aktør innen legemiddel- og biovitenskapsindustrien nå optimalisere risikoer, kostnader og pålitelighet ved sitt produksjonsanlegg i India.

Analyserapport for måleytelse ©Endress+Hauser

Oversikt over fordelene

  • Optimalisert risiko, kostnad og pålitelighet ved produksjonsanlegg basert på omfattende rådgivning

  • Velinformerte beslutninger som oppfyller alle relevante kvalitets- og sikkerhetskrav

  • En omfattende oversikt over kalibreringsresultater som gjør at konkrete tiltak kan iverksettes

  • Interne og eksterne aktører får dokumentasjon på at kalibreringskrav er oppfylt

Utfordringen

Målet til kunden, et velkjent selskap innen legemiddel- og biovitenskapssektoren, var å forbedre målenøyaktigheten ved et av sine anlegg i India. For å oppnå dette målet ble analysen av kalibreringsdata identifisert som avgjørende.

Vår løsning

Endress+Hauser gjennomførte en analyse av måleytelsen. Denne tjenesten tilbyr åpenhet og innsikt i kalibreringsresultatene for å identifisere problemer og forbedringspotensial. På denne måten blir ikke rapportene fra den siste kalibreringen bare brukt til å generere kalibreringssertifikatet, men gjort om til en detaljert analyse.