Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Påbyggingsovervåkning

Økt prosessinnsikt i grunnvannsuttak

Et vannrenseanlegg i Tyskland sto overfor problemet med uventede driftsavbrudd på grunn av tilstoppede vannbrønner. Kunden bruker nå Promag W 400 med Heartbeat Technology-påbyggingsindeks til å overvåke jernhydroksidansamling i prosessen med utvinning av grunnvannet. Med denne nye funksjonen kan påbyggingen overvåkes pålitelig og kontinuerlig uten å avbryte prosessen, noe som fører til en forbedret vedlikeholdsplan, optimaliserte rengjøringssykluser, færre driftsavbrudd og høyere effektivitet i prosessen.

Bilde av Promag W målerør med påbygging ©Endress+Hauser

Resultat

 • Etter evaluering av påbyggingen i løpet av det første året ble det etablert en mer nøyaktig vedlikeholdsplan for brønnen.

 • Kunden kunne også spore og forkorte rengjøringsprosessen.

 • Dessuten satte kunden opp et egendefinert koblingspunkt som starter planlegging av prosessvedlikehold hvis påbyggingen øker raskere enn forventet.

 • Kontinuerlig prosessinnsikt reduserte dessuten uventede driftsavbrudd, noe som gir kunden en høyere pålitelighet og mulighet til å kontrollere prosessen.

Utfordringen

påbygging på grunn av jernhydroksidavleiring i grunnvann er et vanlig aldringsproblem for operatører. Jern(II)oksid oppløst i vann oksiderer til jern(III)oksid som felles ut i for eksempel brønner, rør og mengdemålere. Hvis operatørene ikke er klar over at påbyggingen når kritiske nivåer, kan stans på grunn av avbrudd i målesignaler eller en tilstopping i prosessen komme som en overraskelse. Dessuten forårsaker redusert rørdiameter trykktap og dermed energitap som fører til økte kostnader.

Vår løsning

For å løse disse problemene ble Promag W 400 med overvåkningsfunksjonen Heartbeat Technology-påbyggingsindeks installert i kundens vannuttaksrør ved brønnen.
Funksjonen analyser fordelingen av konduktivitet i målerøret for å beregne en indeksert verdi i forhold til påbyggingstykkelsen. Dette gjør det mulig å overvåke økningen eller reduksjonen av ansamlingen under drifts- eller rengjøringsprosessen. Den indekserte verdien vises mellom 0 % og 100 % (ingen eller maks. påvisbar ansamling).

Repeterbar påbyggingsindeks

I løpet av to 12-månedersperioder ble påbyggingen av jernhydroksid i kundens applikasjon kontinuerlig overvåket. Annenhver måned ble påbyggingstykkelsen målt og sammenlignet med indeksverdien. Etter 12 måneder ble det gjennomført en rengjøring, og i løpet av en ny 12-månedersperiode ble påbyggingsindeksverdiene og påbyggingstykkelsen sammenlignet. Resultatene fra det første året kunne bekreftes, noe som viser at for samme væske er verdiene identiske og derfor repeterbare.

Ytterligere fordeler for kunden

I tillegg til andre parametere som pumpeytelsestap og lavere strømningshastighet kan operatørene nå overvåke påbyggingsindeksen for å anslå brønnens optimale rengjøringstid for å unngå uventede driftsavbrudd. Funksjonen reduserer dessuten varigheten på rengjøringsprosessen siden operatøren vet nøyaktig når måleren er ren.

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende