Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Standardisering forenkler anleggskonstruksjon

Effektiv support til Biopharmax, som bygger farmasøytiske produksjonsanlegg, under nøkkelferdig prosjekt

Biopharmax bygger et insulinproduksjonsanlegg i Kina. Endress+Hauser sørget for ekspertise innen installasjoner for bioteknologiske anlegg og instrumenter og en dokumentasjonstjeneste som oppfyller forskriftene i USFDA cGMP.

Insulinproduksjonsanlegg courtesy Biopharmax

Resultater

  • Endress+Hausers støtte gjorde det mulig for Biopharmax å bygge et verdensledende anlegg som overgikk alle forventninger

  • Den avanserte GMP-dokumentasjonen og -sertifikatene sikrer samsvar med forskriftene.

  • Standardisering av instrumentene reduserer installasjonsarbeidet til et minimum og forenkler idriftsettelse, personellopplæring og reservedelsstyring.

Sarel Chen Tov, CEO  Biopharmax, Israel

Vi satte vår lit til den svært høyt kvalifiserte og tilgjengelige prosjektservicen for å sikre best mulig tilpasning og kvalitet for hver enkelt installasjon

Sarel Chen Tov, CEO
Biopharmax

Utfordringen

Kunden, en lokal bedrift i Kina, hadde som mål å produsere insulin for det lokale markedet. Målet med prosjektet var å bygge et helautomatisert og helovervåket anlegg. Instrumenter som er hundre prosent pålitelige, spiller en viktig rolle når dette målet skal oppnås og gevinst og tilgjengelighet maksimaliseres. Instrumentene må sikre best mulig kontroll, stor nøyaktighet og lavest mulige kostnader til vedlikehold og kalibrering.

Vår løsning

Endress+Hauser sørget for de fleste måleinstrumentene: totalt sett mer enn 350 stk. til måling av strømning, temperatur, trykk, ledeevne, klorin og nivå. Endress+Hausers prosjektteam var involvert for å sørge for best mulig tilpasning og kvalitet for hver enkelt installasjon. Vi leverte også en dokumentasjonstjeneste som er i samsver med standardene fra cGMP, EMEA og USFDA.

Et internasjonalt, nøkkelferdig prosjekt

"Vi måtte overføre teknologi mellom to land som ligger svært langt fra hverandre, på hver sin side av kloden. Det å overvinne denne utfordringen krevde svært tett samarbeid mellom Biopharmax' konstruksjonsteam og teknologileverandørene, som forstår seg på de minste nyansene i prosessen. Endress+Hausers ekspertise var til enorm hjelp når det gjaldt å velge det utstyret som var best egnet til prosessen og sikret best mulig kontroll, stor nøyaktighet og lavest mulige kostnader til vedlikehold og kalibrering."

Forenkling ved hjelp av standardisering

"Biopharmax trenger instrumenter fra Endress+Hauser til de fleste av sine prosjekter — selskapets gode rykte gjorde at kunden følte seg trygg på å bruke disse svært pålitelige og kalibreringsvennlige instrumentene. Instrumentstandardisering reduserer installasjonsarbeidet til et minimum og forenkler idriftsettelse, personellopplæring og reservedelsstyring.Utstyrsleverandørene kunne fint oppfylle prosjektets krav til instrumentstandardisering siden de brukte Endress+Hauser-instrumenter fra starten av."

Overgikk alle forventninger

"Biopharmax hadde som mål å bygge et førsteklasses anlegg med helautomatiserte prosesser. Endress+Hauser var vårt førstevalg. Deres pålitelige og nøyaktige utstyr oppfylte våre krav helt perfekt. Prosjektet ble ferdigstilt med betydelig høyere gevinst enn forventet og en renhet på over 99 %. Jeg må også få nevne den utmerkede supporten Endress+Hauser gav til å bygge dette verdensledende anlegget. De overgikk alle våre forventninger.”