Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Styres av Liquiline Control

Automatisk fosfatfjerning i Stadtlohn vann- og avløpsanlegg

Vann- og avløpsanlegget i Stadtlohn regulerer fosfateliminasjon ved hjelp av Liquiline Control. Styringssystemet doserer fellingsmiddelet inn i luftebassengene avhengig av den gjeldende konsentrasjonen av fosfat i avløpsvannet.

Vann- og avløpsanlegget i byen Stadtlohn i Nordrhein-Westfalen ©Endress+Hauser

Vann- og avløpsanlegget i byen Stadtlohn i Nordrhein-Westfalen.

Utfellingstank på Stadtlohn vann- og avløpsanlegg ©Endress+Hauser

Utfellingstank på Stadtlohn vann- og avløpsanlegg: Et jern(III)klorid-fellingsmiddel (FeCl3) brukes om sommeren, mens et kombinasjonsprodukt av jern og aluminium brukes i vintermånedene.

Resultat

 • Ensartet fosfatkonsentrasjon i utslippet på kun 0,5–0,6 mg/l.

 • Optimalisert fellingsmiddelforbruk.

 • Høyt nivå av prosessgjennomsiktighet kombinert med brukervennlighet.

 • Bytting av bassengene fra parallell til kaskadedrift under en anleggsoppgradering utgjorde ikke et problem for styringssystemet.

Ewald Rathmer

Vi kan alltid stole på Liquiline Control-styringssystemet. Selv ved vanskelige innstrømningsforhold fungerer det som spesifisert, noe som sikrer at parameterne for utslipp alltid overholdes.

Ewald Rathmer, Anleggssjef
Stadtlohn vann- og avløpsanlegg (Tyskland)

Utfordringen

Kunden hadde behov for et styringssystem som utførte fosfatutfelling automatisk samtidig som det også sikret samsvar med anleggets grenseverdi for fosfat (1 mg/l) i henhold til gjeldende retningslinjer. Fosfatkonsentrasjonen i utslippet måtte være så konstant som mulig, både under faser med høy og lav belastning. Styringssystemet måtte også kunne overholde mye lavere grenseverdier, siden en strengere grenseverdi på 0,3 mg/l forventes i løpet av de neste par årene.

Et ytterligere krav var at styringssystemet kunne fungere etter at klaringstankene ble byttet fra parallell til sekvensiell drift. Videre måtte løsningen være enkel i drift for å kunne være sikker på at personalet kunne legge inn innstillinger raskt og enkelt under hvilende vakt om natten og i helger

Vår løsning

Anleggsoperatøren bestemte seg for en fullstendig løsning sammensatt av flere ulike komponenter:

 • Moderne, lite vedlikeholdskrevende fosfatanalysator.

 • Programmerbar logisk styring (PLS) med Liquiline Control-programvare.

 • Berøringsskjermdisplay brukes til å betjene systemet fra kontrollrommet.

 • Ulike tjenester, som konsulenttjenester, design og konfigurasjon av kontrolleren, prosessintegrering, systemopplæring.

Belastningsavhengig fellingsmiddeldosering i Stadtlohn

Kunden ville at fosfatmåling skulle finne sted ved tre målepunkter. Det ble derfor installert en fosfatanalysator i en sentralt plassert målebeholder. Analysatoren analyserer automatisk prøver fra målepunktet hvert 10. minutt. Liquiline Control bruker måleverdien fra innløpet på det biologiske stadiet til å tilpasse seg til den innkommende mengden, og balanserer derved faser med høy og lav belastning.

Basert på måleverdien fra utløpet for det biologiske stadiet regulerer Liquiline Control doseringen av fellingsmiddel inntil den ønskede restkonsentrasjonen på 0,5–0,6 mg/l oppnås. På denne måten optimaliseres forbruket av fellingsmiddel.

Fosfatmålepunkter på Stadtlohn vann- og avløpsanlegg

 • Innløp på biologisk stadium: Måling av innkommende mengde.

 • Utløp på biologisk stadium: Effektiviteten av fosfatutfellingen testes her.

 • Anleggets utslipp: Siste sjekk for å kontrollere om grenseverdien overholdes.

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende