Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Sikker og kostnadseffektiv luftestyring

Bruk av online-analyse kan forbedre ytelsen

Ved å kombinere oksygen-, ammonium - og nitratmåling med belastningsavhengig luftestyring kan operatører forbedre ytelsen ved anlegget ved at utslipp reduseres og sikkerheten og energieffektiviteten forbedres.

Aeration Control Solution ©Endress+Hauser

Fordeler

 • Betydelig forbedring i prosesseffektiviteten i forbindelse med nitrifikasjon/denitrifikasjon og lavere energiforbruk

 • Lengre levetid og redusert vedlikehold på grunn av Memosens-teknologi

 • Enkel konfigurasjon av flere analyseparametere takket være Liquiline CM44-plattformen og Memosens-teknologi

Din utfordring

Pålitelig fjerning av COD og næringsstoffbelastning er avgjørende. Dette krever effektiv anleggsdrift for at oksygeninngangen og ikke-luftede perioder skal fullføre nitrogenfjerningen via denitrifikasjon. Nøyaktig overvåking av hvor mye energi luftingen bruker, er avgjørende for å styre de samlede energikostnadene effektivt. Pålitelig overholdelse av grenseverdier og energieffektivitet er viktige faktorer i driften av et anlegg for avløpsvannbehandling.

Mellomstore og til og med små anlegg må oppfylle strenge forskrifter, og det er derfor behov for smarte sensor- og styringsløsninger. Ofte er det vanskelig for en anleggsoperatør å oppnå analysemålinger som krever lite vedlikehold, og som samtidig er pålitelige, gjentagbare og reaksjonsfølsomme.

Ditt behov

Vår løsning

Endress+Hauser tilbyr enestående løsninger for analysemåling ved anlegg for avløpsvann:

 • Enkel håndtering av ulike parametere for online-analyse

 • Plattformkonsept for transmittere

 • Redusert vedlikehold og enkel kalibrering med digitale Memosens-sensorer

 • Kontinuerlig og rask måling av næringsstoffer

 • Reagensfri ionsensitiv (ISE) sensor

Vår løsning 2

Endress+Hauser tilbyr en smart løsning for luftestyring – Liquicontrol CDC80:

 • Liquicontrol CDC80: Viftestyring under biologisk behandling for aktivert slambehandling og styring av flokkuleringsmiddelets doseringspumpe

 • Ekstern tilgang til data målt i sanntid for nedlasting og overvåking

 • Parameterjustering og statusovervåking av hver aktive styringsenhet

En omfattende tjenesteportefølje støtter også kundene våre i å sikre anleggets ytelse og pålitelighet

Fra sensor til løsning

 • Liquiline CM44 flerparameter-transmitter med Memosens-teknologi for luftestyring: Optisk oksygensensor (COS61D), ISE-sensor (CAS40D), pH/ORP-sensor (CPS16D) og turbiditetsensor (CUS51D)

 • Liquicontrol-løsning (CSC80) for belastningsbasert styring av luftebasseng og/eller fosfatutfelling

 • Redusert vedlikehold og enkel kalibrering med digitale Memosens-sensorer

 • Støtte til konstruksjon, idriftsetting, opplæring og vedlikehold