Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Enklere å følge regelverket

Nøyaktig fosfatovervåking i produksjonen av fryste grønnsaker med Liquiline System CA80PH

Lovgivningen for fosfatkonsentrasjon i utløpet av renseanlegg for industrielt avløpsvann er svært streng. For Pasfrost var det klart: En automatisert, lettanvendelig løsning var nødvendig for å hjelpe dem med å overholde den strenge lovgivningen. Liquiline System CA80PH kan måle svært lave fosfatkonsentrasjoner nøyaktig – og når den er installert, trenger den svært lite vedlikehold.

Renseanlegg for industrielt avløpsvann ved Pasfrost ©Endress+Hauser

Avløpsrenseanlegg ved Pasfrost-anlegget i Passendale i Belgia

Oversikt over fordeler

  • Nøyaktige og pålitelige fosfatmålinger sikrer at lovkrav oppfylles.

  • De to Liquiline System CA80PH-analysatorene krever lite vedlikehold og er brukervennlige.

  • Kostnadsbesparelser takket være mer effektiv fosfateliminering siden dosering av fellingsmiddel kan tilpasses i henhold til måleresultatene.

Pasfrost-logo

«Ved vårt nye renseanlegg for industrielt avløpsvann drar vi nytte av vissheten om automatiserte, sammenlignbare måleverdier.»

Alexander Wallays
Pasfrost NV.

Utfordringen

Pasfrost bearbeider ferske grønnsaker til frosne grønnsaker. Derfor er det nødvendig med mange vannkrevende prosesstrinn. Det nye renseanlegget for avløpsvann er dimensjonert for å rense 250 m3 vann per time. Dessuten har Pasfrost også et vannbehandlingsanlegg der de renser en stor del av det produserte avløpsvannet til drikkevann, som deretter blir brukt om igjen. Det ekstra svært konsentrerte avløpsvannet fra dette drikkevannrenseanlegget gjør det utfordrende for kunden å overholde lovgivningen.

Vår løsning

Pasfrost installerte to Liquiline System CA80PH-analysatorer: Den første måler fosfat i vannstrømmen etter anaerob behandling. Den andre analysatoren måler etter denitrifikasjonstrinnet. Pasfrost valgte CA80PH fordi den molybdenblå metoden gir langt mer presise måleresultater enn den gule metoden som brukes av konkurrentene. Etter loven må gjennomsnittlig fosfatkonsentrasjon være under 3 mg/l ved utløpet av renseanlegg i Belgia.

Effekten av avløpsvannkonsentrasjon ved renseanlegget for drikkevann med faktor fire krever faktisk at fosfatkonsentrasjonen er lavere enn 0,75 mg/l. For slike lave fosfatkonsentrasjoner er den gule metoden utsatt for feil ved gulaktig vann, noe som er tilfellet ved avløpsvann. Til sammenligning gir CA80PH med den blå metoden pålitelige måleverdier som sikrer at lovgivningen om avløpsvann kan følges.