Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Gjør en ren jobb av det ved Emmi

Effektiv avøpsbehandling med Oxymax COS61D i den satsvise biologiske renseren på meieriet

Takket være optimal regulering av luftesystemet i SBR (satsvis biologisk renser) sparer meieriet Emmi 40-50 % energi i forhåndsklargjøringsprosessen for avløpsvannet.

Bærekraftig avløpsvannbehandling ved Emmis melkeproduktanlegg i Dagmersellen i Sveits ©Endress+Hauser

Bærekraftig avløpsvannbehandling ved Emmis melkeproduktanlegg i Dagmersellen i Sveits

Oversikt over fordeler

  • 40–50 % energisparing i behandlingsprosessen for avløpsvann takket være presis regulering av oksygenpumpene

  • Kostnadssparing gjennom hele prosessen

  • Emmis bærekraftige konsept støttes av lange vedlikeholdsintervaller og systemets høye grad av stabilitet

  • Samtidig overvåking av flere målepunkter og parametere ved bruk av sendere med flere kanaler

  • Det energirike slammet kan etter hvert brukes i produksjonen av biogass

Rolf Reichlin

Oxymax er en robust og pålitelig sensor som krever lite vedlikehold – det er en førsteklasses sensor.

Rolf Reichlin, Operatør
Industrielt avløpsvannbehandlingsanlegg, Emmi Dagmersellen i Sveits

Utfordringer

Bedriften vektlegger å minimere påvirkningen produksjonsaktivitetene har på miljøet. Målene var derfor:

  • bærekraftig klargjøring av avløpsvann med en reduksjon på over 95 % i kjemisk oksygenbehov (COD)

  • i kombinasjon med betydelig energisparing.

Dette innebar å redusere den høye COD-belastningen på 5000 mg/l til ca. 300 mg/l i ICR (intern sirkulasjonsreaktor) plassert oppstrøms og deretter redusere til ca. 15mg/l i SBR.

Vår løsning

Hos Emmi garanterer Endress+Hauser-systemene en effektiv rengjøringsprosess i SBR:

  • Den digitale og optiske Oxymax COS61D-sensoren sikrer rask, kontinuerlig måling av oksygennivåer i avløpsvannet.

  • Liquiline CM44-transmitteren med flere kanaler overfører verdiene til kontrollrommet.

Resultatet er at rengjøringsprosessen understøttes på en grundig måte, og kostnadskrevende tilførsel av oksygen begrenses. Parallell pH-overvåking av Orbisint CPS11D-sensorer forhindrer at fermentering oppstår