Personvern

Regler om personvern

Endress+Hauser Group og dets tilknyttede selskaper ("Endress+Hauser", "vi" eller "oss") tar vernet av dine personopplysninger svært alvorlig. Derfor driver vi virksomheten i tråd med gjeldende lovgivning om vern av personopplysninger og informasjonssikkerhet.

1. Omfang

Denne personvernerklæringen ("erklæringen") opplyser om hvilke opplysninger vi innhenter, lagrer, distribuerer og bruker i forbindelse med besøkende på nettsidene til Endress+Hauser ("nettside(r)").

Når du besøker nettsidene våre, godtar du denne erklæringen. Hvis ikke kan du ikke bruke nettsidene.

Vi forbeholder oss retten til å endre erklæringen, og vi kunngjør slike endringer på disse nettsidene. Vend tilbake regelmessig for å finne ut hva som er nytt i erklæringen.

I tillegg til denne erklæringen kan Endress+Hauser fastsette lokale personvernregler eller databeskyttelsesmeldinger som, når det er aktuelt, finnes under menypunktet "Databeskyttelse" nederst på siden. Slike lokale personvernerklæringer eller databeskyttelsesmeldinger går foran denne erklæringen i tilfelle konflikt.

2. Innhentede opplysninger

Personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller annen identifiserende informasjon blir bare innhentet hvis du gir oss slike opplysninger frivillig (f.eks. ved registrering, i spørreundersøkelser), eller hvis du har gitt ditt samtykke eller gjeldende lovgivning om personvern tillater oss å gjøre dette. Du kan derfor besøke nettsidene våre uten å oppgi personopplysninger, så sant nettsidene ikke krever registrering.

Vi forbeholder oss retten til å anonymisere opplysningene du oppgir, for å lagre dem i samlet form, og for å kombinere dem med andre opplysninger for å produsere ulike typer anonym statistikk (f.eks. antall besøkende).

3. Informasjonssikkerhet

Endress+Hauser skal iverksette nødvendige tekniske, administrative og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine lagrede personopplysninger mot uautorisert tilgang, feil bruk, utlevering, tap eller ødeleggelse. Vi bruker toppmoderne IT-sikkerhetssystemer for å holde disse opplysningene konfidensielle.

Vær oppmerksom på at opplysningene dine kan gå tapt, eller at uautoriserte parter kan få tilgang til dem under overføring via internett eller e-post. Vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar for sikkerheten for opplysningene dine under overføring. Det er ditt ansvar å sørge for at datamaskinen du bruker, er tilstrekkelig sikret og beskyttet mot skadelig programvare og lignende. Hvis du ikke kan sørge for dette, ber vi deg bruke andre kommunikasjonsmidler.

4. Bruk og redigering av opplysninger

Endress+Hauser innhenter og bruker personopplysningene dine for å behandle henvendelser fra deg, for eksempel å svare på spørsmål, behandle bestillinger, utarbeide, forhandle frem, utføre og fullbyrde kontrakter med deg, og for å gi deg tilgang til bestemte typer informasjon.

Vi har også myndighet til å bruke personopplysningene, særlig på grunn av juridiske forpliktelser, statlige eller rettslige pålegg, til å begrunne eller verne om et rettslig krav, beskytte mot et rettslig krav, for operasjonell testing eller revisjon, i forbindelse med salg, tilordning eller annen overføring av virksomheten eller til å forhindre misbruk eller andre ulovlige aktiviteter.

Av hensyn til å pleie kunderelasjoner kan det være nødvendig å lagre og behandle personopplysningene dine. Slik kan vi bedre imøtekomme dine behov eller forbedre produktene og tjenestene våre. Dessuten kan vi eller en tredjepart på våre vegne, bruke personopplysningene dine til å informere deg om produkter og tjenester fra Endress+Hauser som vi tror du vil være interessert i, eller til å utføre elektroniske spørreundersøkelser.

5. Distribusjon av opplysninger

Bortsett fra tilfellene omfattet av denne erklæringen vil ikke personopplysningene dine bli solgt, overført eller på annen måte distribuert til tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke.

I den grad det er nødvendig av hensyn til punktene nevnt i paragraf 4, gir vi personopplysningene dine videre til tilknyttede selskaper i Endress+Hauser-konsernet eller til tredjeparter som er instruert av oss. Personopplysningene dine kan bli sett av eksterne selskaper og representanter som utfører teknisk vedlikehold eller arbeid på våre vegne for å bidra til å fullbyrde forretningstransaksjoner. Alle disse selskapene og representanter er pålagt å holde opplysningene strengt konfidensielle.

Det kan hende at visse personopplysninger blir lagret eller behandlet på datamaskiner som befinner seg i rettskretser som ikke har samme personvernlovgivning som i landet du bor i. Derfor bruker vi de strengeste personvernstandardene i landene vi driver virksomhet i, som grunnlag for personverntiltakene våre.

6. Informasjonskapsler

Når du besøker nettsidene våre, innhentes opplysninger automatisk av en eller flere små filer, såkalte informasjonskapsler ("cookies"), som sendes til og lagres på datamaskinen din automatisk. Disse innhentede opplysningene kan ikke knyttes til en bestemt person. Opplysningene inneholder særlig informasjon som hva slags nettleser og operativsystem som brukes, domenenavn på nettsider som er besøkt tidligere, antall besøk på nettsidene våre, nettsider som er besøkt, eller gjennomsnittlig oppholdstid på nettsidene.

Vi bruker informasjonskapsler til å innhente brukerrelaterte opplysninger under besøket på nettsidene våre eller i løpet av flere besøk (øktadministrasjon) til å lagre informasjon om brukernes preferanser til å kunne vise dem relevant innhold siden (personlig tilpassing) eller til å følge brukernes atferd på internett (sporing).

Når vi skal lagre preferansene og opplysningene som trengs under et besøk på nettsidene (øktadministrasjon og personlig tilpassing), bruker førstepartinformasjonskapsler. Det innebærer at informasjonskapslene hører til domenet som vises i adressefeltet i nettleseren. Når vi skal følge trender og mønstre (sporing), bruker vi tredjepartinformasjonskapsler. Det innebærer at informasjonskapslene ikke hører til domenet som vises i adressefeltet i nettleseren.

Opplysningene vi innhenter, bruker vi til hele tiden å forbedre kvaliteten på tjenestene våre, evaluere hvor attraktive nettsidene våre er, og forbedre ytelsen og innholdet på nettsidene. Opplysninger innhentet fra tredjepartinformasjonskapsler behandles av tredjeparter på våre vegne. Tredjepartsinformasjonskapsler brukes utelukkende av våre nettsider og leverandøren av nettstatistikk og deles ikke med andre tredjeparter.

De fleste nettlesere støtter informasjonskapsler og lar brukerne blokkere dem. Du kan angi at nettleseren skal forkaste alle informasjonskapsler, eller at du får en melding når en informasjonskapsel blir sendt. Enkelte funksjoner eller tjenester på nettsidene våre vil imidlertid ikke fungere riktig eller i det hele tatt uten informasjonskapsler.

7. Lenker til eksterne nettsider

Nettsidene våre kan inneholde lenker til eksterne nettsider. De eksterne nettsidene omfattes ikke av denne erklæringen. Vi forsøker å ha lenker til nettsider som holder samme høye personvernstandard som Endress+Hauser, men vi har ikke ansvar for personvernerklæringen eller innholdet på andre nettsider. Etter å ha blitt oppmerksom på overtredelser av tredjeparts innhold, fjerner vi innholdet eller koblingen umiddelbart.

8. Rett til informasjon og kontakt

På forespørsel fra deg vil Endress+Hauser i løpet av rimelig tid informere deg skriftlig og i tråd med gjeldende lovgivning om vi har lagret personopplysninger, og i så fall hvilke, i systemene våre. Hvis det på tross av våre tiltak for å lagre nøyaktige opplysninger, skulle skje at feil opplysninger blir lagret i systemene våre, vil vi korrigere dem på forespørsel fra deg. Som registrert bruker har du muligheten til å vise, endre og slette personopplysningene du har oppgitt.

Hvis du har spørsmål om personopplysningene dine, ønsker informasjon eller har forslag så vel som klager, kan du kontakte det lokale Endress+Hauser kontor eller juridisk avdeling hos Endress+Hauser Management AG. Endress+Hauser vil svare på alle forespørsler om informasjon og alle rimelige forespørsler om å korrigere, endre eller slette personopplysninger.