Retur av produkter

Før retur av produkter til Endress+Hauser AS skal man be om et returnummer

Dette hjelper oss til raskere og mer effektivt å håndtere returnerte varer.
Når vi har mottatt deres returnummer-søknad (Følg linken nedenfor), sender vi en e-mail med returnummer innen to ardeidsdager.
Ved retur av produkt, skal forsendelsen merkes med returnummer.
Forsendelsen kompletteres med utfyllt "Declaration of Contamination" (linken til høyre) og eventuelt annen informasjoner (f.eks. Feilrapport).
Ved ytterligere korrespondanse om saken, vennligst referer til det mottatte returnummeret, og send det til samme e-mailadresse du har mottatt returnummeret fra.

Fordeler

  • Rask og effektiv retur

Retur av produkter

Lag en RMA forespørsel

Før retur av produkter til Endress+Hauser AS skal man be om et returnummer ved hjelp av skjemaet under (dette hjelper oss til raskere og mer effektivt å håndtere returnerte varer).

Når vi har mottatt deres returnummer-søknad, sender vi en e-mail med returnummer og ytterligere informasjon innen to ardeidsdager.

Ved retur av produkt, skal forsendelsen merkes med Endress+Hauser returnummer. Forsendelsen kompletteres med utfyllt "Declaration of Contamination" (PDF 148,0 kB) og eventuelt annen informasjoner (f.eks. Feilrapport).

Ved ytterligere korrespondanse om saken, vennligst referer til det mottatte returnummeret, og send det til samme e-mailadresse du har mottatt returnummeret fra.

RETURSKJEMA

Nedlastinger