Industrielle teknikktjenester

Sørg for at anlegget utvikler optimal ytelse med teknikk som er skreddersydd for dine behov

For nye (grønne felt) eller oppgraderte (brune felt) anleggsprosjekter sikrer våre tekniske tjenester optimal anleggsytelse fra prosjektering til drift og testfase med effektive og bærekraftige løsninger. Med toppmoderne konstruksjonsverktøy utfører vi den individuelle planleggingen og utformingen av applikasjonen og tilbyr et fleksibelt utvalg av systemkomponenter. Våre ekspertanbefalinger bygger på over 60 års felterfaring og tar sikte på å gi deg enestående produktivitet.

Slik hjelper vi deg

Fra grunnleggende instrumenteringsteknikk for anleggsautomasjon og helt frem til den siste godkjenningstesten for stedet hjelper vi til med å sette mål, utforske alternativer og ta informerte systembeslutninger. Vi leverer svært effektive resultater innen dagens komplekse industrielle produksjonsmiljø og har den nødvendige kompetansen og kunnskapen til å støtte alle dine tekniske krav på bærekraftig vis.

  • Generering av URS (User Requirement Specification, brukerkravspesifikasjon) og FDS (Functional Design Specification, funksjonell designspesifikasjon) i samsvar med dine prosesskrav

  • Opprettelse av en teknisk dokumentasjonspakke som inneholder: instrumentliste, komponentliste, liste over automasjonskomponenter, CAD-tegninger, elektriske tegninger, installasjonsdiagrammer, kabelskjemaer osv.

  • Med vår standard prosjektkvalitetsstyring dekker vi tester som FAT (Factory Acceptance Test, fabrikkgodkjenningstest) og SAT (Site Acceptance Test, godkjenningstest for stedet)

Fordeler

Enkel planlegging og teknikk

Enkel planlegging og teknikk

Utfør prosjektet i tide og i samsvar med budsjettet med Endress+Hauser som pålitelig partner med global tilstedeværelse. Vi utformer våre industritekniske tilnærminger på måter som er kostnadseffektive og sørger for at prosjektet holder tidsskjemaet.

Enestående tekniske prosjekter

Enestående tekniske prosjekter

Vi tilbyr omfattende industritekniske tjenester med en strømlinjeformet kommunikasjonsmetode som gjør at vi kan minimere nødvendige grensesnitt og redusere koordineringsarbeidet. Vår brede erfaring innen prosjektledelse sikrer at dine tekniske prosjekter fokuseres og utføres effektivt i henhold til budsjett og tidsskjema.

Toppmoderne metoder

Toppmoderne metoder

Vi sørger for effektiv utveksling av informasjon og elektroniske data ved hjelp av standardiserte verktøy og dokumenter (CAD/CAE). Du kan dra nytte av økt datakvalitet og konsekvente resultater som en del av vår industritekniske service. Dessuten sikrer våre eksperter at din løsning blir pålitelig, robust og støtter integrasjonsstandarder.

Smidig oppstart

Smidig oppstart

Vi hjelper deg med å sikre at oppstarten av ditt feltnettverk fullføres og fungerer riktig fra begynnelsen av. Våre engasjerte teknikere sørger for rask installasjon og kontroll ved hjelp av standardisert dokumentasjon ved prosjektoverlevering.