Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Ressursbevaring

Påvis, minimer og forebygg produkttap

Kombiner innovativ teknologi og dyptgående prosesskunnskap for å redusere kostnadene og øke avkastningen

Rå ingredienser, vann og vaskemidler er nødvendig ved produksjon av matprodukter, og alle har en direkte påvirkning på driftskostnadene. Fra mottak og lagring av ingredienser til sending av sluttproduktet må hver eneste produksjonsprosess utformes for sikker påvisning og forebygging av produkttap.

Se på porteføljen vår!

Endress+Hauser forstår utfordringene du har angående stigende kostnader for ingredienser. Presise, reproduserbare målinger spiller en viktig rolle her. Vår innovative portefølje av produkter, tjenester og løsninger støtter deg og bidrar til konsekvent å forebygge tap. Vi hjelper deg med å

 • optimalisere plantemassebalansen med nøyaktige målinger av overføringer og beholdningsnivåer

 • minimere operatørfeil, for eksempel ved å unngå overfylling eller produktsøl

 • redusere tap under skiftene “faseseparasjon”

 • redusere produktavgivning ved å sørge for presise konsentrasjonsmålinger

 • redusere vann- og avløpskostnader ved å optimalisere skifter og CIP-effektivitet

Bruksområder

Mottak av ingredienser og rengjøringsmidler

Enten ingrediensene leveres i væskeform eller fast form, via skip eller lastebil, krever lasting, lossing og lagring nøyaktig informasjon om mengdene.

Lagring og lasting av matolje
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser sikrer forbedret lagerstyring, takket være komplette prosess-løsninger som strekker seg fra mottak og lagring av materialene til levering.

Overvåkning av produkttap

Tap kan forekomme ved et uhell når operatører blir distrahert og overfyller slik at produkt utilsiktet havner i avløpet, noe som er vanlig i næringsmiddelindustrien.

Overvåkning av overfylling og lekkasjer
Vår ekspertise i felten

Påvisning av utilsiktet søling eller overfylling krever presis overvåkning av alle prosesstrinn. Disse utfordringene kan løses på en pålitelig måte med svært presise nivåmålingsinstrumenter fra Endress+Hauser.

 • Pålitelig overfyllingsvern for væsker og fast massegods takket være vår vibronisk eller kapasitans nivåbryterteknologi. Liquiphant-, Soliphant- og Liquipoint-nivåbrytere er den passende løsningen.

 • Presis, kontaktfrie og vedlikeholdsfrie målinger for væsker og fast massegods med vår radarnivåmåle teknologi. Micropilot-familien er en sikker løsning, selv under ekstreme prosessbetingelser.

Effektiv faseseparasjon ved rengjøring

Vit hva som er i linjen og få slutt på gjetningen. Overgangsgivere bestemmer når hver fase i CIP-syklusen slutter, og når den neste skal begynne.

CIP-system i et bryggeri
Vår ekspertise i felten

Konduktivitet, optisk turbiditet, tetthet eller pH-sensorer benyttes for å bestemme når produktet eller skyllevannet er i linjen, og starter CIP-systemet bare dersom det ikke blir igjen noe produkt etter skylling. Rask respons er svært viktig for å redusere produkt- og vanntap samt for å spare tid.

Presise konsentrasjonsmålinger

Presis måling av produktkonsentrasjon spiller en viktig rolle i det å følge oppskriften for å sikre kvaliteten på sluttproduktet. De minste avvik må rettes, noe som koster tid og penger. I verste fall må produktet kasseres.

Coriolis-mengdemåler for konsentrasjonsmåling
Vår ekspertise i felten

Ved hjelp av presise konsentrasjonsmålinger kan tap minimeres og kostnader reduseres. Endress+Hauser tilbyr forskjellige målingsprinsipper i dette tilfellet.

 • Godt teamarbeid: FML621 tetthetskalkulator i kombinasjon med en Liquiphant for å måle tettheten, referansetettheten og væskekonsentrasjonen.

 • Sørg for svært nøyaktig masseflow, volumflow og tetthet ved å bruke vår Coriolis Proline Promass Q 300 .

Reduser mengden kontaminanter i avløpsvann

Avløpsvann i næringsmiddelproduksjonsindustrien inneholder mengder av kontaminanter som fett, sukker og faststoff som fører til at produsenten må betale ytterligere avgifter for behandlingen av avløpsvannet.

Prøvetaking av avløpsvann
Vår ekspertise i felten

Økonomisk talt er det best å minimere mengden kontaminanter ved å redusere mengden produkt som kommer inn i avløpsstrømmen. For å optimalisere forhåndsbehandlingen eller redusere mengden biologisk oksygenbehov (BOD) i avløpsvannet på den mest pålitelige og effektive måten måler Endress+Hauser alle relevante avløpsvannparametere for å sikre at avløpsvannet trygt kan slippes ut i det kommunale avløpsvannsystemet eller til og med ut i naturen.

 • Endress+Hauser kan hjelpe deg med pålitelig forebygging, overvåkning og behandling av avløpsvann som samler seg opp under produksjon. Se hvordan det fungerer ved å lese historien vår behandling av avløpsvann i næringsmiddelindustrien.

Oppdag potensielle områder hvor det oppstår produkttap

Produkttap i meieriprosesser ©Endress+Hauser

Fra mottak og lagring av ingredienser til sending av sluttproduktet har hver eneste produksjonsprosess et potensial for forebygging av produkttap.

Fordeler

Ved å samarbeide med utallige kunder har våre industri- og applikasjonseksperter oppnådd slående resultater ved reduksjon og forebygging av produkttap. Sammen klarte vi å redusere kostnadene og forbedre avkastningen. Den komplette produktporteføljen fra Endress+Hauser garanterer deg suksess helt fra begynnelsen. Målet vårt er å være en pålitelig partner i alle aspekter av din produksjon.

 • 5–6 %

  færre avvik fra toleranseområder via presise måleresultater.

 • ~15 %

  mindre vannforbruk ved å optimalisere faseseparasjonen med innovativ måleteknologi

 • 40 %

  lengre livsløp for våre digitale analysesensorer

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier