Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Dataanalyse i legemiddelbransjen øker fleksibilitet og effektivitet

Dataanalyse i legemiddelbransjen

Analyser kritiske data for å få kunnskap om anlegget i sanntid, og ta de rette beslutningene

En av hovedutfordringene i legemiddelindustrien er å administrere mellom spesialitet og rimelig medisin. Produksjonsprosessene må holdes fleksible og effektive, mens kravet til kort produksjonstid og lave kostnader øker. Det er viktig å fokusere på innovasjon og kontinuerlig forbedring for å holde seg oppdatert. Prosessdata skal brukes til å bytte fra et kun kvalitetsfokusert perspektiv mot produktivitet, pålitelighet og innovasjon.

Hvordan vi kan hjelpe

Få innsikt i anlegget og få kontinuerlige variabler til hjelp med avgjørelser. Hjelp operatørene ved å tilby effektive løsninger for sikker og økonomisk prosessoptimalisering. Gå et skritt videre, og få virkelig prosesskunnskap ved å:

 • integrere instrumentstatusdata horisontalt

 • identifisere, analysere og optimalisere kritiske produksjonsdata

 • bruke samme måleteknologier innen prosessutvikling, produksjonsprosess og kvalitetslaboratorium

 • optimalisere kalibreringsintervallene

 • la digital teknologi forenkle kalibreringsarbeidet

Bruksområder

Dataintegritet fra lab til prosess

Betydningen av kvalitetssikring øker. For å redusere risikoen for feiltolkning og kvalitetsfeil skal samme måleteknologi brukes i laboratoriet og produksjonsprosessen.

Dataintegritet fra lab til prosess med konsekvent analyseteknologi
Vår ekspertise i felten

Skaler opp og optimaliser prosessene på enkelt vis med konsekvent teknologi fra forsøksanlegg til full produksjon. Bruk av konsekvent teknologi under oppskalering får lanseringsprosessen til å gå raskere ved å levere validerte og pålitelige data i alle skalaer. Vår digitale teknologi forbedrer målepålitelighet under laboratorieforsøk og oppskalering med full konsekvens.

 • Memosens-teknologi for væskeanalyse er basert på smarte digitale sensorer med integrerte databrikker. Digitaliseringen av rådataene i sensorhodet garanterer pålitelig dataoverføring, uansett eksterne faktorer.

 • Programvaren Memobase Plus dokumenterer den fullstendige levetiden til Memosens-sensorer. Du kan lagre og eksportere måledata og bruke de samme sensorene i laboratoriet som i prosessen for å oppnå virkelig sammenlignbare målinger og en smidig oppskalering.

Øk påliteligheten og utvid kalibreringsintervallene

Produktkvalitet, produksjonsytelse og kostnader er nøkkelelementer innen legemiddelproduksjon. Innovativ instrumentdiagnostikk med overvåknings- og verifiseringsfunksjon øker påliteligheten og reduserer risikoen betraktelig.

databasert kalibreringsoptimalisering
Vår ekspertise i felten

Med Heartbeat Technology kan du raskt og enkelt verifisere tilstanden til kritiske måleinstrumenter og utarbeide en verifiseringsrapport før hver produksjonsserie. Verifisering forekommer direkte i målepunktet uten prosessavbrudd, noe som reduserer verifiseringsarbeidet betraktelig. Deretter kan denne metoden utvide kalibreringsintervallene.

 • Med Proline Promass P 100 får du mindre kalibreringsarbeid og maksimal pålitelighet takket være Heartbeat Technology. Den gir enkel tilgang til utvidede enhets- og prosessdata gjennom digital signaloverføring.

Konsekvent kvalitet takket være statusinformasjon i sanntid

Uoppdagede sensorfeil kan føre til avvik, kvalitetsproblemer og legemiddelmangler.

livsvitenskap, legemiddelproduksjon, ressursadministrasjon
Vår ekspertise i felten

Våre instrumenter med Heartbeat Technology leverer permanent sanntidsdiagnoseinformasjon og redusere risikoen for avvik. Bruk av digitale data gjør at du kontinuerlig kan optimalisere prosesspåliteligheten, den diagnostiske åpenheten og kalibreringsintervallene.

Databasert optimalisering av pH-måling

pH-måling er den vanligst benyttede analytiske målingen i prosessindustrien med et enormt potensial for optimalisering. Den følger med den aktive agensen i alle faser fra utvikling til industriell produksjon, og brukes i flere prosesstrinn. Fra laboratorium til storskalaproduksjon er det derfor svært viktig med konsekvent og pålitelig pH-måling.

optimalisere pH-måling i bioprosess basert på data
Vår ekspertise i felten

Alle våre pH-prober er spesifikt utformet og optimalisert for å takle prosessbetingelser og steriliseringssykluser. Med våre pH-teknologi kan data lagres direkte i sensorhodet og synkroniseres til en database. Bruk av samme digitale teknologi over alle skalaer for pH-sløyfene gir maksimal pålitelighet. Analyse av datahistorikken vil sikre at du optimaliserer kalibreringsaktiviteten og introduserer sofistikerte kalibreringskonsepter i laboratoriet.

 • Den digitale pH-sensoren Memosens CPS171D ble særlig utviklet for bioreaktorer. Den tilbyr pålitelige verdier også etter CIP/SIP og autoklavering. Med Memosens digital teknologi tilbyr sensoren maksimal dataintegritet og muliggjør laboratoriekalibrering.

 • Multikanalgiveren Liquiline CM44P er den første giveren som kombinerer prosessfotometere og Memosens-sensorer. Giveren sparer tid og penger ved å tilby sømløs systemintegrering.

Lær hvordan du oppnår prediktiv prosesskunnskap

Bioprosessoversikt ©Endress+Hauser

Bioprosessoversikt

Integrering av Heartbeat-diagnose ©Endress+Hauser

Integrering av Heartbeat-diagnose

Integrering av Heartbeat-overvåkning ©Endress+Hauser

Integrering av Heartbeat-overvåkning

Integrering av Memobase plus ©Endress+Hauser

Integrering av Memobase Plus

Fordeler

Spar tid og penger med databasert optimalisering. Å generere verdifull kunnskap om prosessene utgjør grunnlaget for å ta de riktige beslutningene. La oss samarbeide for å finne den beste IIoT-løsningen for prosessen.

 • 1 minutt

  for å generere en verifiseringsrapport på forespørsel

 • 70 %

  Mindre kalibreringskostnader med Heartbeat Technology, i løpet av 10 års drift

 • 0,5–20 cbm

  Maksimal utbytte kan oppnås på alle skalaer fra laboratorium til prosess

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier