Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Kostnadsreduksjon i legemiddelindustrien

Kostnadsreduksjon i legemiddelindustrien

Innovative teknologi- og vedlikeholdskonsepter bidrar til å redusere kostnadene uten at kvaliteten påvirkes

Livsvitenskapsindustrien står hele tiden overfor nye utfordringer. Store segmenter av befolkningen er avhengig av tilgang til rimelige legemidler. Høye forskningskostnader krever høy produktivitet og pålitelighet, og legemiddelforetak må sikre konsekvent høy kvalitet til lavere kostnad. Å opprettholde lønnsomhet, global produksjon og kostnadsbevissthet er viktig. Innovative løsninger blir mer og mer forespurt i denne konteksten. Vi har noen ideer til deg.

Hvordan vi kan hjelpe

Våre industrieksperter har mange ideer til hvordan kostnadene kan kuttes innen legemiddelproduksjonen samtidig som driften forbedres. Med våre innovative måleteknologi- og vedlikeholdskonsepter kan kalibreringsoppgaver og -kostnader reduseres vesentlig. For å kontrollere kostnadene bør du vurdere å:

 • optimalisere kalibrering eller installere selvkalibrerende temperaturmåleenheter

 • standardisere dine installerte ressurser, optimalisere lagerbeholdningen og øke tilgjengeligheten av reservedeler

 • integrere og evaluere diagnostiske data og verifisere instrumentfunksjon

 • optimalisere vannproduksjons- og distribusjonskretsen

Bruksområder

Gjennomfør innovativ temperaturmåling

Temperatur er et av de viktigste kritiske målepunktene i en bioprosess og påvirker både cellekinetikk og løseligheten av oppløste gasser. Temperatur påvirker reaksjonskinetikk, cellevekst, cellelevedyktighet og produktdannelse. Derfor er smalbåndstemperaturkontroll og hyppig kalibrering nødvendig for å tilfredsstille prosesskrav og nøyaktighet.

temperaturmåling, selvkalibrering, TrustSens
Vår ekspertise i felten

For å sikre optimal produksjon og kvalitet bør temperaturinnretninger kalibreres jevnlig. I kritiske applikasjoner er et seks måneders intervall vanlig. Ved hjelp av innovativ målingsteknologi kan du redusere kalibreringsinnsatsen og kostnadene betydelig. Det er grunnen til at vi har utviklet verdens første selvkalibrerende temperatursensor TrustSens TM371. Denne innovative enheten tilbyr deg helautomatisert, sporbar, innebygd selvkalibrering som hjelper deg med å eliminere avvik eller uoppdagede feil

Standardiser dine installerte ressurser

Ensartet drift og hurtig bytte av enheter: Dette kan høres enkelt ut, men det er det ikke. Å oppnå og opprettholde full oversikt over de mange installerte ressursene ved anlegget over tid er en konstant utfordring som betydelig øker nødvendig vedlikeholdsarbeid.

analyse av Installert base, anleggstilgjengelighet
Vår ekspertise i felten

Å analysere de installerte ressursene er første skritt til optimalisert vedlikehold og anleggstilgjengelighet. Under denne prosessen kan våre eksperter identifisere foreldet eller utdaterte instrumenter som deretter enkelt kan byttes. Ikke bare vil reservedelslogistikken bli drastisk forbedret av å standardisere ressursene, men du vil også kunne forbedre og effektivisere opplæringsarbeidet i et standardisert miljø.

Verifiser instrumentfunksjoner

Vedlikehold og kalibrering anses ofte som en tids- og kostnadskrevende ulempe. Men både vedlikehold og kalibrering er avgjørende når det gjelder å sikre prosesspålitelighet og produktkvalitet.

verifiser instrumentet med Heartbeat Technology som tilbyr total testdekning
Vår ekspertise i felten

Instrumenter utstyrt med Heartbeat Technology forlenger betydelig testsyklusene og leverer standardiserte diagnostikkvarsler for kostnadseffektivt vedlikehold. Teknologien tilbyr enkel kontroll av målepunktene under daglig drift. Feil påvises på et tidlig stadium, og nedetiden i produksjonen minimeres. Instrumentkontroll bekrefter at alle kritiske komponenter fungerer som de skal i den definerte spesifikasjonen.

Optimaliser vannproduksjonen og -distribusjonen

For å hindre mikrobiell belastning må vannet være i kontinuerlig bevegelse ved en strømningshastighet over 2 m/s. Pålitelig mengdemåling er således grunnleggende viktig, og kritiske målepunkter må kalibreres regelmessig. Når det gjelder renset vann og injeksjonsvann, er konduktiviet den viktigste kvalitetsparameteren. Grensene som er definert i farmakopeene, må alltid overholdes. n

bioprosessproduktivitet, god drift, livsvitenskap, vannkvalitet, vannrensing
Vår ekspertise i felten

Med Heartbeat Technology sørger instrumentene våre for pålitelig egenkontroll og optimaliserer kalibreringsprosedyrene dine, særlig i kontinuerlige prosesser. Dette fører direkte til høyere oppetid på anlegget og produktivitet. I PW og WFI er ikke-temperaturkompensert konduktivitetsmåling i det lave området et grunnleggende krav. Systemkalibreringen i distribusjonskretsen er en effektiv måte å sikre overholdelse av myndighetskrav. For å optimalisere vannproduksjonen tilbyr vi:

Lær hvordan kostnadene kan kontrolleres innen legemiddelproduksjon

Bioprosessoversikt ©Endress+Hauser
Gjæringsprosess ©Endress+Hauser
Vannrensings- og distribusjonsprosess ©Endress+Hauser

Vannrensings- og distribusjonsprosess (oversikt

Vannrensingsprosess PW ©Endress+Hauser

Vannrensingsprosessen (WFI)

Vanndistribusjonsprosess ©Endress+Hauser

Vanndistribusjonsprosess

Fordeler

Mestre fremtidens utfordringer sammen med våre spesialister. De har tusenvis av ideer til hvordan du kan oppnå økonomistyring innen livsvitenskap, hjelper deg å nå målene dine og sikre god drift.

 • 10 %

  kostnadsreduksjon takket være forebyggende vedlikeholdskonsepter

 • 60 %

  færre standardiserte driftsprosedyrer for kalibrering

 • 94 %

  testdekning totalt med Heartbeat Technology

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier