Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Prosessanalyseteknologi i legemiddelindustrien, PAT-metode

Prosessanalytisk teknologi i legemiddelindustrien

Øk prosesstyringen innen legemiddelproduksjon og sikre sluttproduktkvaliteten

I tradisjonell offline-kvalitetskontroll tas prøvene i forskjellige prosessfaser og transporteres til et kvalitetslaboratorium for analyse. Det kan ta timer før resultatene er tilgjengelige, noe som fører til forsinkelser og gjør resultatbasert prosesstyring umulig. I en PAT-basert metode innhenter legemiddelproduksjonsprosessen og analyseinstrumentet, f.eks. et spektrometer, integrerte måleresultater i sanntid. Disse sanntidsdataene kan forbedre både prosesstyring og produktkvalitet.

Hvordan vi kan hjelpe

Vi kan bidra til at du oppnår avansert prosesstyring gjennom integrert måling av kritiske kvalitetsparametere. Du kan få analyseresultatene i løpet av sekunder i stedet for timer. Fra tidkrevende prøveanalyse til sanntidsovervåkning av kritiske prosessparametere eller kritiske kvalitetsattributter. Med våre optiske teknologier, som Raman- og UV-spektroskopi, kan du overvåke og kontrollere konsentrasjonen eller sammensetningen av prosessmediet eller sluttproduktet i sanntid. Fordelene for deg:

 • forbedret prosesstyring som fører til optimalisert produksjon og økt utbytte og kvalitet

 • eliminering av kontamineringsrisiko og tidsbesparelser takket være integrert prosessovervåkning uten behov for prøvetaking

 • komplette pakkeløsninger for oppstrøms- og nedstrømsprosesser

 • forenklet oppskalering med prober for alle målestokker og teknologier (dvs. glass, rustfritt stål, engangsplast)

Bruksområder

Optimalisert prosesstyring i bioreaktorer

I en bioreaktor er det viktig å holde oppløst oksygen og pH på optimalt nivå til enhver tid. Celletetthet og metabolitter bør også styres for bedre innsikt i prosessen. Konsentrasjon av metabolitter måles vanligvis i frakoblet modus med tidkrevende teknikker og krever derfor prøvetaking med tilknyttede risikoer.

En liten bioreaktor ved et legemiddelanlegg
Vår ekspertise i felten

Raman-spektroskopi er en ideell løsning for hurtig og ikke-destruktiv måling. Våre Raman-løsninger kan kontrollere flere parametere samtidig med én probe installert direkte i prosessen. Den komplette oppstrømspakken muliggjør optimalisert kontroll av prosessen i sanntid, noe som fører til redusert tid mellom partier, begrenset risiko for kontaminering og økt utbytte.

Innebygd glukosekontroll

Glukose er den viktigste energikilden i celler under oppstrømsprosessen. Konsentrasjonen av glukose er en kritisk prosessparameter (CPP) fordi for mye glukose kan føre til metabolsk ineffektivitet og påfølgende toksisk laktat- og glukoseansamling. Tradisjonelt må det tas en prøve fra dyrkingen som deretter analyseres i laboratoriet for å bestemme mengden glukose som må tilføres bioreaktoren.

Raman-spektroskopi for glukosebestemmelse og tilførselskontroll
Vår ekspertise i felten

Direkte integrert kontroll av glukosekonsentrasjon gir en bedre forståelse og kontroll av gjærings- eller cellekulturprosessen. Kontinuerlige glukosemålinger med Kaiser Raman -analysatorer tilbyr ikke bare viktig bioprosessinformasjon for bedre prosessforståelse, men tilfører også enormt potensial for optimalisering. Med Raman-basert glukosekontroll i en bioprosess i en pattedyrcelle er det for eksempel realisert titerøkning på opptil 85 %.

 • Kaiser Raman integreres enkelt i bioreaktorkontrollere og er en velprøvd PAT-løsning som kan sikre prosesstyring og kvalitetssikring i sanntid

Proteinovervåkning innen kromatografi

Som legemiddelprodusent jobber du for høyest mulig utbytte og renest mulig produkt i nedstrømsprosessen. Forbedring av kromatografi og rensing av produktblandingen er et viktig aspekt for å nå dette målet. For å oppnå maksimal rensingsgrad med minimalt tap trenger du presis og sensitiv UV-absorpsjon med hurtig og pålitelig proteinpåvisning.

Liquilineplattform for væskeanalyseanvendelser
Vår ekspertise i felten

Med vårt UV-absorpsjonsfotometer bringer vi sensoren og målingen rett inn i prosessen ved å måle proteinkonsentrasjonen i prosessen. For signalbehandling bruker vi vår velkjente giverplattform Liquiline . Med bare én Liquiline CM44P-giver kan du tilføye pH- og konduktivitetssensorer, slik at det blir den perfekte pakken for kromatografikontroll.

 • OUSAF44 UV-sensoren overvåker konsentrasjonen av produktet i prosessvæsker og er egnet til sterile prosesser (CIP/SIP)

 • Flowcellen med lavt volum OUA260 for prosessfotometerne muliggjør hurtig måling og sikrer optimalt produktutbytte. For pH og konduktivitet er flowcellen CYA680 det rette valget

 • Med det fullstendig innkapslede Easycal-systemet får du en sikker og væskefri nettbasert kalibrering av våre UV-sensorer som er sporbar til NIST

Øk prosesstyringen og produktkvaliteten med PAT

Kromatografikontroll med Liquiline og UV-absorpsjonssensor ©Endress+Hauser

Presis og sensitiv proteinmåling med UV-absorpsjonssensorer

Oppstrøms gjæringsprosess i en bioreaktor med alle relevante målepunkter ©Endress+Hauser

Gjæringsprosesskartet med alle relevante målepunkter

Nedstrøms kromatografiprosess med relevante målepunkter ©Endress+Hauser

Kromatografiprosesskartet med alle relevante målepunkter

Fordeler

Med innebygde spektrometere kan det oppnås en målefrekvens regnet i sekunder, slik at avansert prosesstyring (APC) i sanntid er mulig innen legemiddelproduksjon. Overgangen til prosessanalyseteknologi (PAT) kan hjelpe deg med å utvikle prosesser som genererer produkter av høyere kvalitet og forbedre effektiviteten gjennom økt automatisering, kortere syklustider og uavbrutt satsvis/kontinuerlig behandling.

 • 35

  gjæringspartier til ROI av et enkanals Kaiser Raman Rxn-system

 • 10x

  lavere vedlikeholdskostnader med en Raman-måling sammenlignet med kromatografisystem

 • 90%

  mindre tid på kalibrering av én UV-sensor med Easycal

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Se på porteføljen vår!

Andre industrier