Bedre alternativer til mekaniske målere

Øk sikkerheten, påliteligheten og reduser vedlikeholdskostnadene

Ved første installasjon fungerer mekaniske målere fint. Men bedre målealternativer sikrer maksimal prosess-sikkerhet og ytelse, og forhindrer at din dyrebare tid og energi blir brukt på instrumentvedlikehold. Hvorfor kompromittere prosessene dine, eller risikere en dyr nedetid på grunn av aldringsteknologi som har nådd sine grenser? Det er på tide å erstatte mekaniske målere og andre utdaterte måleteknologier med instrumentering som virker pålitelig under alle prosessforhold.

Se på porteføljen vår!

Vårt løfte til deg er at vi vil gi deg støtte og service, og optimalisere din prosess uansett hvor du befinner deg. Basert på vår prosesskunnskap og tekniske ekspertise vil en ensartet tilnærming med klare prosedyrer sikre at arbeidet vi gjør for deg, gjøres på en skikkelig måte. Våre instrumenter, løsninger og tjenester vil hjelpe deg med å gjøre raske beslutninger. Tilbudene våre står for:

 • Samsvar med API 2350-sikkerhetsanbefalinger

 • Redusert ingeniør- og idriftsettelsestid

 • Større prosesstilgjengelighet og pålitelighet, og reduserte vedlikeholdskostnader

 • Økt produksjon og bedre produktkvalitet; laveste totale eierkostnad

 • Integrert overvåking, verifisering og diagnostikk; Heartbeatteknologien sikrer din prosess. Prøvingsintervall på opptil 12 år

Klikk gjennom og se hvordan du kan øke sikkerheten

Prosesskart for raffineringsprosess ©Endress+Hauser

Raffineringsprosessen

Prosesskart for en destillasjonskolonne i et raffineri ©Endress+Hauser

Destillasjonskolonne

Prosesskart for en vakuumdestillasjonskolonne i et raffineri ©Endress+Hauser

Vakuumdestillasjonskolonne

Prosesskart for lagring og transport ©Endress+Hauser

Lagring og transport

Prosesskart for statisk custody transfer ©Endress+Hauser

Tank for statisk custody transfer

Prosesskart for dynamisk custody transfer ©Endress+Hauser

Dynamisk custody transfer

Overfyllforebyggingssystem for en tank med kjemikalier – prosesskart med parametere ©Endress+Hauser

Du kan sikkert overvåke tanken og forhindre farlig overløp med et intelligent system som er i stand til å betjene seg selv.

Bruksområder

vertikale 2-fase separatorer

Pålitelig, effektiv brønnvæskeseparasjon

Flytere og fortrengerenheter er fortsatt mye brukt for grensesnitt og overordnede nivåmålinger. Men de trenger mye vedlikehold for å sikre nøyaktighet, sammen med kontinuerlige justeringer for varierende oljedensiteter. Dette kan resultere i høyt vedlikeholdsarbeid i fjerntliggende råoljeinnsamlingsenheter. Med moderne nøyaktig styrt bølgeradar eller radiometrisk målingsteknologi reduserer du vedlikehold og sikrer råoljekvalitet, klar til forsendelse til raffinaderiet.

 • Vit hva som skjer - gjør separatoren gjennomsiktig med Levelflex FMP55 og FMP51 familien av ledet radar nivåinstrumenter

 • Unngå væskeoverføring i gassbenet og kontroller interfacenivået for vann/olje

 • Reduser vedlikehold, og muliggjør ekstern konfigurasjon

Kjemisk injeksjonskontroll og måleskid

Kjemisk injeksjonsskid: beskyttelse og ytelse

Kjemiske injeksjoner i prosesslinjer og væsker er daglig virksomhet i oljefeltsservice, i produksjon og prosessering av olje og gass. Hver kjemisk injeksjonsskid har sine egne kritiske måleoppgaver. Du trenger et komplett spekter av måleinstrumenter som virker pålitelig under vanskelige forhold, sammen med et skiddesign optimalisert for å beskytte ditt folk og infrastruktur, forbedre produktiviteten, redusere kostnadene og unngå nedetid.

 • Redusert kjemisk forbruk og få bedre kontroll med Coriolis flowmetere. 2-lederteknologi sparer vekt og plass

 • Hurtigresponderende trykkgivere sørger for rask og nøyaktig tilbakemelding på injeksjonstrykk. Lagrede settinger reduserer utskiftingstid og forbedrer sikkerheten

 • Den siste lagerstyrings- og IIoT-teknologien sikrer at du aldri går tom for kjemikalier og kan fylle opp når prisen er lavest

Bilde av destillasjonskolonner i et raffineri

Destillasjonskolonne og vakuumdestillasjon

Maksimering av tilførselshastigheten til råoljedestillasjonskolonnen samtidig som det er et must at blandingen av råoljer oppfyller miljøspesifikasjonene. Her kan modernisering av nivåmålingsteknologiene motvirke kostbare nedstengninger. I vakuumdestillasjon ødelegger varierende omgivelsestemperaturer påliteligheten til tradisjonelle differensialtrykkmåling(dp) ved bruk av kapillærene. I tillegg kan mekaniske og termiske påvirkninger ødelegge kapillærene.

 • Ledet radar (Levelflex) nivåmåler i destillasjonskolonnen er det et sikkert alternativ til displacere (i samsvar med API2350 - functional safety), da det ikke påvirkes av densitet og temperaturendringer

 • Unngå feilmåling og nedetid i vakuumdestillasjonen med et pålitelig, nøyaktig med et raskt responderende elektronisk dp system. Prosessrisikoen minimeres av et smart design

Promass Q density solution

Nøyaktig densitetsmåling under virkelige forhold

Nøyaktig densitetsmåling er avgjørende for volumetrisk custody transfer oppgaver og målerprøvning. Densitet er også en nøkkelindikator for prosessvæskekvalitet. Drift i disse målingene over tid krever regelmessig rekalibrering, og er følsomme overfor endrede prosessforhold og væskeegenskaper som viskositet. Eliminere disse ulempene med et moderne densitometer som sikrer uovertruffen tetthetsmåling under varierende, virkelige forhold.

 • Oppnå større presisjon under ekte prosessforhold med Promass Q Coriolis massemåler

 • Høyeste målenøyaktighet for massestrøm, tetthet og temperatur, med sanntids kompensasjon for varierende prosessforhold

 • Den beste produktkvalitet med Heartbeat-teknologi

 • Spar tid - ikke behov for vedlikehold eller kalibrering

Bilde av tankfarm/oljetanker i et raffineri. Endress+Hauser sammen med en kunde.

Lagertanker

Flytere brukes svært ofte i applikasjoner på grunn av kostnader. Ikke desto mindre er deres pålitelighet påvirket av tetthetsvariasjoner, og det er en fare for påbygging av medie på dem over tid, noe som fører til unøyaktig eller ingen måling (på grunn fastkjøring / blokkering). Dette fører til høye vedlikeholdskostnader på grunn av nødvendig regelmessig rengjøring og demontering, og prøvetesting blir derfor tidkrevende og vanskelig. Ved å erstatte flytere med vibrasjonsgafler vil sikkerheten bli bedre og vedlikeholdet blir minimalt.

 • Mindre tid brukt på vedlikehold, kontroll og rengjøring

 • Selvovervåking av enhet med SIL3-muligheter (samsvar med API 2350)

 • Prøvingsintervall på opptil 12 år

Bilde av Endress+Hauser-ansatt som installerer en Coriolis på kundens anlegg

Overføring av drivstoff

Eksisterende flow-meterteknologier som displacere (PD), turbin, variabele volummålere (VA eller Rotameter) og differansetrykk (DP) - en gang det beste alternative for noen applikasjoner - er ikke lenger det eneste valget. I dag, moderne flow-teknologier slike som vortex, ultralyd og Coriolis tilbyr et mye pålitelig alternativ, spesielt når prosess anlegget må oppgraderes.

 • Egensikkert

 • Kostnadsbesparelser når det gjelder kablingsarbeid

 • Overlegen ytelse og mindre vedlikehold

 • Direkte massestrømsmåling

Se på porteføljen vår!

Møt en ekspert

Fordeler

Hos Endress+Hauser er vi drevet av en innovasjonsånd, og vi har alltid dine fordeler i tankene. Vi sørger for å gi deg de beste løsningene og samtidig ivareta prosessikkerheten. Vårt erfarne ingeniørteam hjelper deg med utformingen og valget av riktige målere for dine kritiske målepunkt. Vi tror på bærekraftige relasjoner og tenker langsiktig.

 • 287

  er antallet patentsøknader som ble sendt inn i 2018

 • 50%

  Tilsvarer den totale kostnaden av eierskapsbesparelser som oppnåes ved elektroniske dP.

 • >30 millioner

  måleinstrumenter installert over hele verden