Gode alternativer til mekaniske målere

Øk sikkerheten, påliteligheten og reduser vedlikeholdskostnadene

Når de først blir installert, fungerer mekaniske målere fint. Men når ressurser blir eldre og teknologien har nådd sine grenser, stiger vedlikeholdskostnadene. Det brukes dyrebar tid på vedlikehold av installerte instrumenter. Ved å ta høyde for at det mekaniske måleinstrumentet ikke er perfekt, forblir din prosess stabil. Et brudd kan imidlertid føre til en fullstendig stans i produksjonen, noe som resulterer i tapte penger og redusert sikkerhet og pålitelighet. Å erstatte aldrende teknologi er derfor nøkkelen til å unngå et slikt scenario.

Se på porteføljen vår!

Vårt løfte til deg er at vi vil gi deg støtte og service, og optimalisere din prosess uansett hvor du befinner deg. Basert på vår prosesskunnskap og tekniske ekspertise vil en ensartet tilnærming med klare prosedyrer sikre at arbeidet vi gjør for deg, gjøres på en skikkelig måte. Våre instrumenter, løsninger og tjenester vil hjelpe deg med å gjøre raske beslutninger. Tilbudene våre står for:

 • samsvar med API 2350-sikkerhetsanbefalinger

 • reduserte kostnader for utarbeiding, idriftssetting og vedlikehold

 • mer tilgjengelige og pålitelige prosesser

 • forbedret produksjon – laveste totale eierkostnader

 • utprøvingsintervaller opptil 12 år

Klikk gjennom og lær hvordan du kan øke sikkerheten

Prosesskart for raffineringsprosess ©Endress+Hauser

Raffineringsprosessen

Prosesskart for en destillasjonskolonne i et raffineri ©Endress+Hauser

Destillasjonskolonne

Prosesskart for en vakuumdestillasjonskolonne i et raffineri ©Endress+Hauser

Vakuumdestillasjonskolonne

Prosesskart for lagring og transport ©Endress+Hauser

Lagring og transport

Prosesskart for statisk custody transfer ©Endress+Hauser

Tank for statisk custody transfer

Prosesskart for dynamisk custody transfer ©Endress+Hauser

Dynamisk custody transfer

Overfyllforebyggingssystem for en tank med kjemikalier – prosesskart med parametere ©Endress+Hauser

Du kan sikkert overvåke tanken og forhindre farlig overløp med et intelligent system som er i stand til å betjene seg selv.

Bruksområder

Bilde av destillasjonskolonner i et raffineri

Destillasjonskolonne

Alle større prosesser i raffinerier er basert på oppvarming og delvis fordamping av hydrokarboner. Det er viktig å maksimere matehastigheten til råoljedestillasjonskolonnen samtidig som du sørger for at blandingen av råoljetypen imøtekommer miljøspesifikasjonene. Ved å modernisere nivåmåleteknologien kan du unngå kostbare driftsstanser. Ledet bølgeradar (Levelflex) er et pålitelig alternativ til fortrengere (samsvar med API2350 – funksjonssikkerhet) siden den ikke påvirkes av endringer i tetthet og temperatur.

Bilde av nivåmåling med ledet bølgeradar i vakuumdestillasjonskolonne

Vakuumdestillasjon

Varierende omgivelsestemperaturer i vakuumdestillasjon setter ofte målingenes pålitelighet på spill. Mekaniske og termiske påvirkninger ødelegger kapillærene hver 4–6 måneder. Unngå nedetid på grunn av feil måling med pålitelig teknologi som elektronisk DP. Prosessers sikkerhetsrisikoer reduseres på grunn av konstruksjon og utforming.

Bilde av tankfarm/oljetanker i et raffineri. Endress+Hauser sammen med en kunde.

Lagertanker

Flytere brukes svært ofte i applikasjoner på grunn av kostnader. Ikke desto mindre er deres pålitelighet påvirket av tetthetsvariasjoner, og det er en fare for påbygging av medie på dem over tid, noe som fører til unøyaktig eller ingen måling (på grunn fastkjøring / blokkering). Dette fører til høye vedlikeholdskostnader på grunn av nødvendig regelmessig rengjøring og demontering, og prøvetesting blir derfor tidkrevende og vanskelig. Ved å erstatte flytere med vibrasjonsgafler vil sikkerheten bli bedre og vedlikeholdet blir minimalt.

 • Mindre tid brukt på vedlikehold, kontroll og rengjøring

 • Selvovervåking av enhet med SIL3-muligheter (samsvar med API 2350)

 • Prøvingsintervall på opptil 12 år

Bilde av Endress+Hauser-ansatt som installerer en Coriolis på kundens anlegg

Overføring av drivstoff

Eksisterende flow-meterteknologier som displacere (PD), turbin, variabele volummålere (VA eller Rotameter) og differansetrykk (DP) - en gang det beste alternative for noen applikasjoner - er ikke lenger det eneste valget. I dag, moderne flow-teknologier slike som vortex, ultralyd og Coriolis tilbyr et mye pålitelig alternativ, spesielt når prosess anlegget må oppgraderes.

 • Egensikkert

 • Kostnadsbesparelser når det gjelder kablingsarbeid

 • Overlegen ytelse og mindre vedlikehold

 • Direkte massestrømsmåling

Se på porteføljen vår!

Se på porteføljen vår!

Fordeler

På Endress+Hauser er vi drevet av en innovasjonsånd, og vi har alltid dine fordeler i tankene. Vi sørger for å gi deg de beste løsningene og samtidig ivareta prosessikkerheten. Vårt erfarne ingeniørteam hjelper deg med utformingen og valget av riktige målere for dine kritiske målepunkt. Vi tror på bærekraftige relasjoner og tenker langsiktig.

 • 273

  er antallet patentsøknader som ble sendt inn i 2016

 • 50%

  Tilsvarer den totale kostnaden av eierskapsbesparelser som oppnåes ved elektroniske dP.

 • 10 millioner

  måleinstrumenter installert over hele verden