Se innsiden av olje og gass separatorprosess

Få kontroll, selv når forholdene og råoljen er i endring, basert på sanntidsovervåkingsdata

Det kan være utfordrende å skille hydrokarbonvæsker fra vann og bunnfall. For å få optimal ytelsefra din olje og gassseparator trenger du pålitelig informasjon om alle nøkkelparametere som temperatur, trykk, nivå, mengde og grensesnitt. Måling av grensesnittet kan være relativt enkelt eller svært komplisert, og avhenger av en kombinasjon av kunnskap og anvendt teknologi.

Se på porteføljen vår!

Den eneste måten å effektivt styre separasjonen av olje, vann, gass og sand på, er å måle de ulike fasene. Ofte er det ikke noe markant skille, men i stedet er det en gradvis overgang fra en fase til en annen. Det er helt avgjørende å kunne identifisere tykkelsen og posisjonen til de ulike lagene for å kunne styre injeksjonen av demulgatorer og antiskum-midler. En normal nivåmåling ville derfor ikke lykkes. Vi kan tilby:

 • Klassens beste instrumenter for alle prosessvariabler

 • Åpne standarder for kontrollfleksibilitet

 • Produktkvalitet og konsistens

 • Enkel ettermontering for profileringsløsning

 • Samsvar med miljøstandarder

Klikk gjennom og lær hvordan du kan øke effektiviteten

Prosesskart for råoljeseparasjon ©Endress+Hauser

Separasjonsprosessen for råolje

Separasjonsprosessen av tung til middels tung råolje ©Endress+Hauser

Separasjonsprosessen av tung til middels tung råolje

Prosesskart for separasjonsprosessen av ekstra tung til tung råolje ©Endress+Hauser

Separasjonsprosessen for ekstra tung til middels tung råolje

Prosesskart for separasjonsprosessen av lett råolje ©Endress+Hauser

Separasjonsprosessen for lett råolje

Bruksområder

Separatorer for ekstra tung / tung råolje

Prosesser for separasjon av ekstra tung / tung råolje

Ekstra tung: < API 10 ( >1000 kg/m³). Tung: > API 10–22,3 (>920 kg/m³). Tradisjonell måleteknologi er begrenset for separasjon av ekstra tung og tung råolje. Den kan ikke gi deg den informasjonen du trenger, og den må monteres inne i separatoren, noe som gjør den utsatt for forurensning. Vårt profileringssystem for gammatetthet er en foretrukket løsning, siden det er satt helt utenfor beholderen, ikke avbryter separasjonsprosessen og sparer kostnader.

Separasjon av middels tung råolje

Separasjonsprosesser for middels tung råolje

Middels tung: API 31,1–22,3 (870–920 kg/m³). Ved separasjon av middels tung råolje er det ikke mulig å måle det samlede nivået samt grensesnittet nøyaktig med ett enkelt instrument. Det finnes ofte et emulsjonslag, og hvis det overgår 5 cm (2 tommer), vil ikke en standard ledet bølgeradarenhet kunne måle grensesnittet. Dette er grunnen til at vi har utviklet en teknologi spesielt for å overvinne disse utfordringene: en multi-parameter-ledet bølgeradarteknologi som minimerer prosessens nedetid.

Separering av lett råolje

Separeringsprosesser for lett råolje

Lett: API 45–31,1 (<870 kg/m³). De fleste horisontale separatorer for lettolje er i dag utstyrt med mekaniske nivå- og tetthetskontroller. Mekaniske enheter behøver mye vedlikehold, og må tilpasses den produserte oljen. Enhver endring i den produserte oljen betyr at måleenheten også må endres. Vår ledede bølgeradar eliminerer disse problemene og gir en mer nøyaktig måling.

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Din jobb er å oppnå maksimal utvinning av ressurser – vår jobb er å støtte deg i denne prosessen. Våre prosessautomasjonsløsninger hjelper deg med å opprettholde sikker, effektiv og ren drift. Når et verdifullt medlem av teamet slutter, er vedkommendes opparbeidede erfaring ikke alltid lett å erstatte. Derfor kan vår tjenesteorganisasjon hjelpe deg med å fylle tomrom i personalet med inspeksjonstjenester, idriftsetting, tekniske tjenester og kalibreringstjenester, og opplæringsprogrammer for fremtidige medarbeidere.

 • Over 300

  radiometrisk grensesnittmålinger og tetthetsprofilsystemer er installert over hele verden

 • 8500 l

  demulgatorer lagret på et år, noe som tilsvarer 10 %

 • 5 %

  reduksjon risiko for skumdannelse inne i separatoren