Sikre prosessikkerhet over hele naturgassverdikjeden

Minimer prosessrisikoer med best tilpassede instrumenter og løsninger for naturgass og LNG

Naturgass- og LNG-industrien over hele verden har lenge vært gode på sikkerhet. Men de komplekse infrastrukturene og prosessene i naturgassverdikjeden rommer mange potensielle farer, noe som betyr at sikkerheten ikke kan tas for gitt. Den hurtige veksten innen gasshandel og det globalt integrerte gassmarkedet i stadig utvikling utfordrer bransjen siden det balanserer veksten og produktiviteten med opprettholdelse og forbedring av sikkerheten.

Sikkerheten avhenger av nøyaktig og pålitelig prosesstyring

Vi forstår hva som er viktigst for å sikre optimal, trygg drift i gassverdikjeden – herunder naturgassbehandling, likvefaksjon, regassifisering av LNG, transport, oppbevaring og distribusjon. Nøyaktig, pålitelig måling av kritiske prosessparametere danner grunnlaget for sikker og effektiv drift. Vårt brede utvalg av best tilpassede instrumenter og løsninger sørger for den pålitelige sanntidsinformasjonen og prosesstyringen du trenger for å løse utfordringene innen sikkerhet, produktivitet og miljø.

 • Overvåk kontaminanter som O2, (spor) H2O og H2S med analysatorer for finjusterbar diodelaserabsorpsjonsspektroskopi (TDLAS) for å beskytte naturgassrørledninger og sikre kvalitetspesifikasjoner for fiskalmåling

 • Hindre rørledningskorrosjon og hydratdannelse med effektive, kjemiske injeksjonssystemer for å ivareta sikkerheten i produksjonen og ved transport av naturgass

 • Sikker drift av LNG-lagringstanker: Nøyaktig måling og kontroll av nivå, temperatur, tetthet og overføringsprognose sammen med et avansert beholdningsstyringssystem sikrer høyeste sikkerhet og god beholdningsoversikt døgnet rundt

 • Integrert instrumentsikkerhet: Robuste sensorer som er pålitelige og tåler ekstreme prosessbetingelser. En bredt SIL-sertifisert sikkerhetsmålingssortiment utviklet og beregnet for sikkerhetsrelaterte funksjoner i samsvar med IEC 61508

 • Intelligente feltenheter med Heartbeat-teknologi har kontinuerlige selvdiagnosefunksjoner for å sikre høyeste nivå av prosessikkerhet og tilgjengelighet

Forbedre prosessenes sikkerhet og effektivitet

Verdikjeden for naturgassverdikjeden / flytende naturgass ©Endress+Hauser

Verdikjeden for naturgassverdikjeden / flytende naturgass

Grafikk av en LNG-oppbevaringstank med tankmålingsinstrumentering ©Endress+Hauser

Grafikk av en lagringstank for flytende naturgass med instrumenter for nivå-, temperatur- og tetthetsmåling i forskjellige LNG-lag

Prosess i en naturgasskomprimeringsstasjon ©Endress+Hauser

Prosess ved en naturgasskomprimeringsstasjon med målepunkter

Enhets- og prosessdiagnostikk med Heartbeat-teknologi ©Endress+Hauser

En rekke av våre instrumenter har Heartbeat-teknologi med omfattende enhets- og prosessdiagnostiske funksjoner for å sikre høy prosessikkerhet og tilgjengelighet

Løs applikasjonsutfordringene

korrosjon i en naturgassrørledning

H2O-, H2S-, CO2 og O2-målinger for rørledningsintegritet

Måling av H2O, H2S, CO2, og O2 i naturgassrørledninger ved produksjons- og oppsamlingsanlegg, fiskalmålingspunkter, komprimeringsstasjoner, lagringsanlegg og i distribusjonssystemer er avgjørende å beskytte rørledninger mot korrosjon og oppfylle gasskvalitetsspesifikasjoner. TDLAS- og QF-analysatorer har vist seg å være svært effektive for kontinuerlig nettbasert overvåkning av disse kontaminantene i naturgassrørledninger

 • Høyoppløsningslasere gir selektiv og spesifikk måling av H2O, H2S, CO2 i naturgassstrømmer av forskjellig sammensetning

 • Ingen feltkalibrering er nødvendig: halvlederbaserte laser- og detektorkomponenter samt fabrikkalibrering ved hjelp av gassblanding kombinert for å simulere prosessgass

 • Svært nøyaktig måling med National Institute of Standards and Technology (NIST) – sporbar fabrikkalibrering

 • Nøyaktige O2-målinger også når H2S er til stede, ved hjelp av QF-teknologi

Endress+Hauser kjemisk injeksjonsramme

Kjemiske injeksjonsrammer for gassrørledninger

Kjemisk injeksjon spiller en avgjørende rolle for sikker og effektiv produksjon og transport av naturgass. Korrosjonshemmere injiseres i rørledninger for å opprettholde og forlenge levetiden til gassrørledninger, mens kinetiske hydrathemmere (KHI-er) og metanol brukes for å hindre dannelsen av krystallinske islignende strukturer (hydrater) som kan tette rørledninger og avbryte gassgjennomstrømning. Effektiviteten til disse hemmerne avhenger av at riktig mengde kjemikalier injiseres.

 • Nøyaktig målte injeksjonshastigheter under utfordrende forhold: nøyaktig 2-trådsteknologi Proline Promass A Coriolis-massestrømningsmålere har høy stabilitet ved svært lave flowhastigheter, med et plassbesparende lite avtrykk

 • Coriolis-sensoren er bestandig overfor innvendig tilstopping takket være sitt selvtømmende målerør

 • Hindre over- eller undertrykksetting for å sikre effektiv injeksjon med nøyaktig, hurtigreagerende trykkmåling

 • Pålitelig veiledet radarnivåmåling med multiekkosporing og Heartbeat-teknologi

LNG-oppbevaringstanker ved en terminal i Polen

LNG-tankmåling og driftssikkerhet

En typisk tank for flytende naturgass krever en rekke instrumenter for å måle væskenivå og -tetthet, temperatur og trykk i væske og damp, overflatetemperatur med mer. For sikker drift må du også påse at to lag med forskjellig LNG-tetthet ikke blandes hurtig med den virkning å frigjøre store mengder gass – kjent som overføring. Sørg for sikker drift av anlegget og god beholdningsoversikt med best tilpasset instrumentering for LNG-lagringstanker.

 • Konstant primærnivåmåling eller redundant drift med svært presis Proservo-nivåmåler

 • Døgnkontinuerlig anleggssikkerhet med uavhengige servo- eller radarmålere for høynivåalarmer. SIL2/3-sertifisert

 • Overvåk tetthetsendringer i forskjellige LNG-lag med målere for nivåtemperaturtetthet (LTD)

 • Administrer LNG-gassavkok med svært nøyaktige trykkgivere. Flerpunktstemperaturmåling brukes for nedkjølings- og lekkasjedetektering

Programvare for LNG-overføringsprognose

Åpne og redundante løsninger for LNG-beholdningsadministrasjon

Sikker og effektiv beholdningsadministrasjon handler om mye mer enn bare å velge riktige sensorer. I tillegg til riktige måleteknologier er systemkomponenter og skalerbar programvare for å overvåke lagerbeholdningen nødvendig. TankvisionLMS-beholdningsstyringssystemet muliggjør pålitelig LNG-administrasjon i sanntid. Det har et åpent og redundant datasystem og er et flerbrukersystem med ekstern tilgangsmulighet

 • Programvare for overføringsprognose gjør det mulig å visualisere skiftende temperatur, tetthet og stratifisert lagtykkelse i en tank. Programvaren forutser overføring og muliggjør forebyggende mottiltak

 • Programvare for nedkjølings- og lekkasjedetektering brukes sammen med sensorer plassert rundt basen, sidene og i taket av LNG-tanken for å oppdage eventuelle avvik i skallisolasjonen som kan føre til en produktlekkasje

SIL-funksjonell sikkerhet ved design

Funksjonell integrert sikkerhet – instrumenter du kan stole på

Prosesstyringen er bare så god som de enhetene som brukes. Vårt sortiment av instrumentering og sikkerhetsrelatert maskinvare og programvare er strengt utformet for å dekke behovene for sikker og pålitelig drift. Endress+Hauser har en av de mest omfattende SIL-sortimentene av IEC 61508-sertifiserte instrumenter for eksplosjonsfarlige områder og sikkerhetsapplikasjoner opprettet ifølge standarder for integrert sikkerhet.

 • Dokumentert erfaring fra mer enn 10 millioner enheter installert i sikkerhetsrelaterte applikasjoner

 • Over 65 års erfaring med sikkerhetskritiske applikasjoner

 • Mer enn 18 år med funksjonelle IEC 61508-sikkerhetsstandarder for kvalitet, sikkerhet og pålitelighet i applikasjoner

Heartbeats enhets- og prosessdiagnostiske funksjoner sikrer høy prosessikkerhet og tilgjengelighet

Enhets- og prosessdiagnostikk med Heartbeat-teknologi

En rekke av våre smarte instrumenter for naturgass- og LNG-industrien bruker Heartbeat-teknologi som gir høy prosessikkerhet og tilgjengelighet med minimal innsats. Heartbeats selvdiagnosefunksjon gjør det mulig for feltenheter kontinuerlig å kontrollere seg selv, noe som sikrer tilstandskontroll av instrumentene og prosessene.

 • Høy sikkerhet fra omfattende enhets- og prosessdiagnostikk med en diagnostisk dekning på opptil 98 %

 • Diagnostikk i samsvar med NE107: Alarmer ved en enhetsdefekt og advarsler når prosessbetingelser påvirker enheten

 • Pålitelig detektering av farlige enhetsfeil reduserer sannsynligheten for en stopp i et sikkerhetsinstrumentert system (SIS)

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Sikkerhet handler om forebygging. Håndtering av brannfarlige og toksiske stoffer i naturgassverdikjeden, herunder lagring av LNG ved kryogeniske temperaturer, utgjør farer og skaper utfordringer som må håndteres korrekt for å sikre trygg og effektiv drift. For å beskytte mennesker, utstyr og miljø har vi de riktige måleenhetene, programmene, løsningene og tjenestene for å sikre pålitelig reduksjon av fare i dine naturgass- og LNG-prosesser og -applikasjoner.

 • Over 10

  millioner enheter installert i sikkerhetsrelaterte applikasjoner de 65 siste årene

 • Over 100

  SIL 2/3-sertifiserte produktlinjer for å gi den beste løsningen for din naturgass- og LNG-applikasjon

 • Over 10 000

  TDLAS-enheter installert over hele verden av SpectraSensors, et Endress+Hauser-selskap.