Optimalisering av oljeraffineri

Alle hovedprosessene i raffinerier er basert på varmeintensive reaksjoner og partiell separasjon.

Nye miljøstandarder har skapt nye utfordringer for storkapital-forbruk og økt hydrogenbruk for brensel med lavt svovelinnhold. De nye forskriftene krever at anleggene reduserer luftutslippene (NOx), noe som fører til kostbare oppgraderinger og ettermonteringer av utstyr. Dette betyr at du må være oppmerksom på problemstillinger knyttet til sikkerhet, utslipp og reduksjon av kostnader, for eksempel forbedring av anleggets og raffineriets pålitelighet, raffineriets energisparing og reduksjon i produkttapet.

Å oppnå effektivitet, pålitelighet og sikkerhet

Varme, trykk og kjemiske reaksjoner forvandler råolje til hundrevis av raffinerte produkter. Du trenger måleinstrumenter og automasjonsløsninger som lar deg kontrollere og drive komplekse raffineriprosesser. I tillegg til å tilpasse deg miljøkravene må du også ta stilling til spørsmålet om ressursbevaring. Vi kan hjelpe deg med å forbedre:

 • Anleggets effektivitet og tilgjengelighet

 • Anleggets sikkerhet – HMS-miljøkontroll

Zoom inn raffineringsprosesser og applikasjoner

Prosesskart for raffineringsprosess ©Endress+Hauser

Raffineringsprosessen

Prosesskart for et destillasjonstårn i et raffineri ©Endress+Hauser

Destillasjonstårn

Prosesskart for hydro-avsvovling ©Endress+Hauser

Hydro-avsvovling

Prosesskart for dampprosess ©Endress+Hauser

Dampapplikasjonsprosess

Kontroller kjerneprosessene og oppnå produksjonsmålene

Destillasjonstårn i et raffineri

Målinger i destillasjonstårn for råolje

Nøyaktige og pålitelige målinger i destillasjonstårnet er en viktig forutsetning for produksjonsregnskap, oppfylling av produksjonsmålene, planlegging og produksjonsstyring. Du må maksimere matehastigheten og samtidig sørge for at blandingen av råoljetypen imøtekommer miljøspesifikasjonene. Problemer kan føre til kostbar nedetid. Derfor kan vårt team med erfarne ingeniører hjelpe deg med å velge riktig utstyr til dine kritiske målepunkter, f.eks. ledet radar (Levelflex).

 • Mer tilgjengelige og pålitelige prosesser

 • Minimal sikkerhetsrisiko

 • Lavest total kostnad for eier

Avsvovling, hindring av kanaldannelse og overoppvarmede punkter i hydrofiner

Avsvovling, hindring av kanaldannelse og varme punkter i hydrofiner

På grunn av miljøkravene må svovelinnholdet i oljeprodukter begrenses, og dette kan bare oppnås med katalytisk avsvovling i en hydrofiner. MultiSens Flex, temperaturenheten med flere punkter, er utprøvd i mange anlegg verden over og inneholder individuelle termoelementer som er montert i en egen dyse. Tanken din trenger bare et minimalt antall dyser og åpninger for å ha nok temperaturmålepunkter for 3D-overvåkning.

 • Termoelementene kan trekkes tilbake og skiftes mens tanken er i drift slik at du unngår unødvendig nedetid.

 • Komplett løsning som passer behovene dine

 • Økt effekt, pålitelighet og sikkerhet

Kontinuerlig kostnadsreduksjon med overvåkning av brensel eller kjelens yteevne

Overvåkning av dampkjelens yteevne lønner seg

De årlige brenselutgiftene for en typisk dampkjel er ofte mange ganger høyere enn den innledende kapitalutgiften. Investeringskostnaden for en kjele kan lett være fem ganger lavere enn det årlige brenselforbruket. Dette betyr at du sparer betydelige mengder brensel dersom kjelens yteevne økes med selv noen få prosentpoeng. Våre smarte energiløsninger for dampsystemer hjelper deg å overvåke kjelens yteevne.

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Som raffinerioperatør opplever du stadig økt press for å redusere utgifter, sikkerhetsrisikoer, nedetid og utslipp samtidig som ytelsen skal maksimeres. Derfor trenger du en pålitelig partner på lang sikt. Vårt erfarne ingeniørteam hjelper deg med utformingen og valg av riktig utstyr for alle kritiske målepunkter for å optimalisere din prosess og drastisk reduksjon av de menneskelige risikofaktorene.

 • 50 %

  besparing av de totale eierkostnadene som tilbys av elektronisk dP.

 • Opptil 50

  målepunkter per prosesskobling kan rettes fritt i den stasjonære reaktoren. Resultatet er at du kjenner det reelle prosessoptimeringspotensialet og kan forutsi katalysatorens levetid.

 • 5 til 15 %

  er de estimerte besparelsene som genereres fra eksterne energiadministrasjonsløsninger