Prosessautomasjon på lagrings- og distribusjonsområder

Etabler smarte protokoller for å minimere risikoen for mennesker, miljø og ressurser

Markedsbehovene i olje- og gassindustrien endrer seg. I løpet av de siste tiårene har verden fått noen alvårlige lærepenger når det gjelder sikker drift. Sikker drift og effektivitet hele døgnet er så klart livsviktig. Du prøver å maksimere all kapasitetsbruk i eksisterende tanker og å bruke adekvat inventarkontroll, systemer for lasting og custody transfer i tankterminaler, tankdepoter og transportkjøretøy for å holde tritt med hastigheten i markedsutviklingen.

Sikkerhet fordi du har valgt det ‒ ikke fordi du er heldig

Vårt gode omdømme skyldes vår bransjekunnskap og våre ansattes kunnskap og engasjement. Vi tror på langsiktige kundeforhold og hjelper deg med å oppnå det som passer best for deg. Fra enkel overvåking av tank- og silonivåer via svært nøyaktig tankmåling for kjøp og salg (custody transfer), på tanker og automasjon av terminaler, tilbyr vi et komplett utvalg av teknologier, skalerbare programvarepakker og bruker enhetlige drifts- og sikkerhetskonsepter for enkle og sikre operasjoner.

 • Samsvar med internasjonale standarder og anbefalinger som: API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE 250+

 • Produktserier er sertifisert i henhold til standarder vedrørende farlige områder, f.eks.: ATEX, FM, TIIS Safety by Design

 • Bruk av moderne teknologi - IEC 61508 SIL 2 og opptil SIL 3 for homogen-redundant bruksområde

Forbedre sikkerheten til lagrings- og distribusjonsområdene

Prosesskart for lagring og distribusjon ©Endress+Hauser

Lagring og distribusjon

Overfyllingsvernsystem for en tank – prosesskart med parametere ©Endress+Hauser

Du kan sikkert overvåke tanken og forhindre farlig overløp med et intelligent system som er i stand til å betjene seg selv.

Grafikk som viser lasting av et skip for custody transfer. ©Endress+Hauser

Gjør transaksjonen mer effektiv, mer pålitelig og tryggere med systemer for måling ved lasting av skip for custody transfer.

Grafikk som vises en lastebil eller jernbanevogn som lastes ved hjelp av en custody transfer-app. ©Endress+Hauser

Sikker lasting av lastebil eller jernbanevogn med målesystemer for custody transfer.

Grafikk som viser prosess for fylling av bunkersolje ©Endress+Hauser

Nøyaktig fylling av bunkersolje: direkte massemåling uten å konvertere volum, og høyere sikkerhet med forsegling av individuelle enheter og hele målesystemet for å beskytte mot utilsiktet manipulering.

Målingen er pålitelig og i gode hender

Lastekai med nøyaktig custody transfer-måling med Promass 83F

Måling for custody transfer

Sertifisert måleløsning for custody transfer for større åpenhet og trygghet. Lasting-/avlastingsprosesser kan føre til konfliktsituasjoner. Vi hjelper deg med å håndtere disse utfordringene. Våre svært nøyaktige og pålitelige Coriolis-mengdemålere krever minimalt vedlikehold og minimal rekalibrering. Takket være de store målerstørrelsene som er tilgjengelige, kan flere skip, lastebiler og jernbanevogner håndteres per dag, noe som øker overføringskapasiteten samtidig som nøyaktighet, åpenhet og sikkerhet sikres under prosessen.

 • Sikrere lasting takket være høyere toleranse for luftinnhold enn med mekaniske målere

 • Få anlegget i gang i tide og i henhold til budsjettet med ledelse av idriftsettelsesprosessen

Nøyaktig prosess for fylling av bunkersolje

Måling av bunkersolje

Du oppnår større gjennomsiktighet ved å erstatte tradisjonell mengdemåling med målesystemer for bunkersolje ved hjelp av Coriolis-mengdemålere. Faktisk sørger systemet for at luftlommer er inkludert korrekt i målingen når tankene tømmes. Under fyllingsprosessen overvåkes også en rekke prosessparametre samtidig, og fremstilles grafisk som "måleprofiler" via et kontrollpanel. Både kjøper og leverandør vil ha fullstendig gjennomsiktighet før, under og etter fylling.

 • Større lønnsomhet

 • Forbedret målesikkerhet

 • Større pålitelighet

Bilde av tankfarm/oljetanker i et raffineri. Endress+Hauser sammen med en kunde.

Overfyllingsvern i oppbevaringstanker

Overflyt av tanker er et stort problem, og ledelsesteam i hele verden oppgraderer overfyllingsvernsystemene sine. Hvordan håndterer du dette? For å møte dine behov samarbeider vi med Rockwell Automation for å tilby en forhåndskonfigurert løsningspakke med uavhengig sikkerhetssertifisering for hele sikkerhetssløyfen, fra måling og kontroll til elementkorrigering. Løsningen er i overensstemmelse med bransjepraksis og -standarder samt standardene API 2350 og IEC 61511

 • Du øker integriteten og driftssikkerheten

 • Du reduserer driftsrisikoen

 • Du sparer tid på planlegging og idriftssetting

 • Du reduserer vedlikeholdskostnadene

Terminalautomasjon fra Endress+Hauser

Terminalstyring

Terminalautomasjon er viktigere enn noensinne. Dette skyldes endringer i markeder, konkurranse samt i regulatoriske og sosiale miljøer. Vi tilbyr terminale automatiseringssystemer for alle applikasjoner, f.eks. vei, jernbane, skip- og lekterlasting, depoter og terminaler; styring av prosess-delsystemer og transport til forretningssystemer (ERP ...); og skalerbare løsninger fra enkle frittstående stasjoner for små depoter til hele klientserversystemer for større anlegg.

 • Reduserte installasjons-, drifts- og vedlikeholdskostnader

 • Skids for måling ved custody transfer er i samsvar med API og MID

 • Forbedret nøyaktighet for bedre volum og masse

Se på porteføljen vår!

Møt en ekspert

Fordeler

Våre kunder setter fremfor alt pris på vår transparente og profesjonelle tilnærming til å støtte deres behov. Vi optimaliserer kontinuerlig våre prosesser og vår bruk av nyskapende teknologier, noe som gjør det mulig for oss å utvide grensene for måling, kontroll og automasjonsteknologi, og å finne sikre og effektive løsninger til fordel for kundene. Enten i et raffineri eller mer produksjon

 • Under 5 min

  er tiden som trengs for å utføre en prøvetest på 16 tanker

 • Over 17

  år med funksjonalitet i henhold til standard IEC 61508 (kvalitet, sikkerhet og pålitelighet).

 • 24/7

  er synligheten du får med våre lageroppfølgingsløsninger