Gjør gassbehandling enkelt

Førsteklasses analytiske målinger for anlegg for naturgassbehandling

Naturgass er verdens tredje største energikilde, og spiller allerede en viktig rolle i dagens industri. Det globale energibehovet vil hovedsakelig dekkes av fossilt brennstoff også i fremtiden, men naturgass kommer til å bli en viktigere faktor i regnestykket. Anlegg for naturgassbehandling har en rekke behandlingstrinn for å fjerne syregasser og andre urenheter. Hvordan overvåker du H2O, H2S, CO2, og O2 i naturgass?

Laserbaserte analysatorer for naturgass

TDLAS-analysatorer (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) fra SpectraSensors, et av våre tilknyttede selskaper, foretar nettbaserte målinger av urenheter i naturgasstrømninger i sanntid, fra sub-ppm-nivåer til prosentnivåer. Den unike designen til disse analysatorene gir betydelige fordeler i forhold til andre teknologier for overvåkning av H2O, H2S, og CO2 i naturgass og kondensat (NGL).

 • SpectraSensors: enestående rask respons fra analysatorer

 • Laserspektroskopi måler analytter i naturgass selektivt

 • Feltkalibrering / ny kalibrering ikke nødvendig

 • Designet for drift i tøffe miljøer (offshore, varmt/kaldt klima)

 • Lave kostnader for eier ‒ ikke behov for forbruksvarer

Klikk deg gjennom og sjekk alle kritiske målepunkter

Oversikt over naturgassens verdikjede ©Endress+Hauser
Prosesskart eller illustrasjoner om aminbehandling i gassindustri ©Endress+Hauser

Applikasjoner for gassbehandling

Bilde av behandling av naturgass

Behandling av naturgass

Rå naturgass er en kompleks blanding av metan (CH4), hydrokarbonkondensater (kondensat av våtgass – NGL), vann og kontaminanter, hydrogensulfid (H2S) og karbondioksid (CO2). Sammensetningen av naturgass varierer ut i fra den geologiske formasjonen som den er utskilt fra. Pålitelige løsninger som gir effektiv kontroll over utskillingen av metan fra andre hydrokarboner, vann og kontaminanter er absolutt nødvendig.

Bilde av aminbehandling

Aminbehandling og gassnøytralisering

Rå naturgass fra ulike formasjoner inneholder varierende mengde syregasser (H2S og CO2). Under gassnøytralisering fjernes syregasser fra sur-gass, og aminbehandling brukes for å rense H2S og CO2. Sur-gass føres sammen med en vannholdig aminløsning, som fjerner H2S og CO2 gjennom en kjemisk reaksjon og absorpsjon. Vi har løsninger som måler syregasskonsentrasjonen ved innløpet og utløpet til en aminbehandlingsenhet slik at ytelsen til denne modulen kan optimeres.

Bilde av dehydratisering av molekylsil

Dehydratisering av molekylsil

Den nøytraliserte naturgassen fra aminbehandlingsenheten er mettet med vanndamp. Noe vann kan fjernes ved å la våtgassen passere en væskeutskiller etterfulgt av komprimering og avkjøling. Deretter brukes dehydratisering av molekylsil for å oppnå svært lave H2O-konsentrasjoner (< 0,1 ppm), som kreves for kryogeniske prosesser i NGL-gjenvinningsenheter og for LNG-produksjon. Analysatorene våre kan hjelpe deg med dette ettersom de påviser brudd i molekylsilen.

 • Patentert, differensiell spektroskopi-teknikk måler H2O ved sub-ppm-nivåer

 • Laserbasert måling er svært selektiv og nøyaktig for H2O i naturgass

 • Et integrert permeasjonsrør støtter automatiserte valideringstester av analysatoren

 • Se merknaden om applikasjon i H2O-måling i utløp til tørkeapparat med molekylsil

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Nettverket vårt av salgs- og serviceansatte med svært god opplæring innen gassanalyse hjelper deg å gjøre prosessen din mer tilgjengelig, effektiv og sikker. Produktene våre brukes i produksjon av naturgass, transport, oppbevaring, distribusjon, gassbehandling, raffinering, petrokjemi og spesialproduksjon og masseproduksjon av gass.

 • + 20 %

  tilsvarer den utvidede syklustiden du kan oppnå mellom molekylsilregenerasjoner ved hjelp av TDLAS.

 • 400 000 USD

  er beløpet du sparer ved å unngå to dagers nedetid for å lade om molekylsilen.