Tilrettelegging for forebyggende vedlikehold i olje- og gassindustrien

Øk tilgjengeligheten og reduser vedlikeholdskostnadene ved å bruke feltinstrumenteringsdata

Olje- og gassindustrien opererer i krevende miljøer med utfordrende KPI-er og kostbart vedlikehold når ting går galt. Anleggssjefer og ingeniører kjemper for å sikre tilgjengeligheten ved sine anlegg, men med reduserte ressurser, skjerpede krav og økt kompleksitet. Med konstant press om å redusere driftskostnadene, forbedre påliteligheten (driftssikkerheten) og effektivisere prosessene trenger du bedre oversikt over prosessutstyrets tilstand for å unngå kostbart, uplanlagt vedlikehold og redusere driftsavbrudd.

Smarte instrumenter og IIoT gir resultatene du ønsker

For å øke anleggets tilgjengelighet sikrer vår intelligente instrumentering med Heartbeat-teknologi diagnostikk, verifierer ytelse og overvåker instrument- og prosessdata. Dette gjør det mulig for deg å optimalisere prosessene og vedlikeholdet. Ved å knytte enhetsdata til Netilion vil vårt voksende IIoT-økosystem effektivisere vedlikeholdet ytterligere, muliggjøre gjennomføring av forebyggende vedlikeholdsstrategier og optimalisere prosessene gjennom hele livsløpet.

 • Færre driftsavbrudd og reduserte vedlikeholdskostnader. Større prosesstilgjengelighet

 • Kontinuerlig prosess- og enhetsdiagnostikk som er forståelig, og kontroll uten prosessavbrudd

 • Overvåking muliggjør proaktiv vedlikeholdsplanlegging og trendanalyse, og det muliggjør på sin side vilkårsbasert og forebyggende vedlikehold

 • Netilion IIoT-økosystem vil få ut feltinstrumenteringens fulle potensial med langt mer effektivt vedlikehold og automatisk spredning av nyttig informasjon døgnet rundt til de som trenger det

 • Heartbeat-teknologi muliggjør den fyldigste IIoT-innsikten og de største fordelene

Slik kan avanserte instrumenter og digitale tjenester hjelpe deg

Instrumentering med Heartbeat-teknologi sikrer diagnose-, kontroll- og overvåkingsfunksjoner ©Endress+Hauser

En rekke av våre smarte instrumenter for olje- og gassindustrien er utstyrt med Heartbeat-teknologi som sikrer høy systemtilgjengelighet med minimal innsats og er en hovedårsak til at vi kan benytte IIoT-løsninger.

IIoT-økosystem for ressursutnyttelse og -styring sikrer langt mer effektivt vedlikehold ©Endress+Hauser

Vårt Netilion IIoT-økosystem leverer raskt gjennomførbar informasjon om dine feltenheter som kan forbedre vedlikeholdseffektiviteten betraktelig. Det er åpent for feltenheter og skyer fra tredjeparter.

Netilion-porteføljen av apper gir deg vesentlig innsikt og kunnskap rett i hånden ©Endress+Hauser

Netilion-økosystemet og -porteføljen av apper får ut feltinstrumenteringens fulle potensial og gir deg den nødvendige innsikten for å redusere driftsavbrudd og vedlikeholdskostnader.

Bruke enhetsdata

Feltenheter kontrollerer seg selv kontinuerlig for å kunne sjekke instrumentenes og prosessenes tilstand

Permanent enhets- og prosessdiagnostikk

Med Heartbeat-teknologiens diagnosefunksjon kan feltenhetene kontinuerlig kontrollere seg selv og sjekke instrumenteringens og prosessenes tilstand for å sikre at hovedparametere til enhver tid yter innenfor spesifikasjonene. Med kontinuerlig egenkontroll av alt fra sensoren til utgangssignalet kan du være sikker på at målingene er pålitelige.

 • Sikrer svært pålitelige enheter og sikker anleggsdrift

 • Klare feilmeldinger og utbedringsveiledning muliggjør kostnadseffektivt og forenklet tilstandsbasert vedlikehold

 • Inngående diagnostisk dekning på opptil 98 %

Kontroller enhetsfunksjon når og hvor som helst uten prosessavbrudd

Instrumentkontroll uten avbrudd i prosessen

Med Heartbeat-teknologi kan du kontrollere direkte ved målepunktet, uten prosessavbrudd, at enhetene fungerer som de skal. En enkel veiledet prosedyre genererer en testrapport med klare resultater sammen med en verifiseringsprotokoll som er nødvendig i henhold til regelverket.

 • Færre driftsavbrudd ved anlegget

 • Redusert innsats: Kontroller når og hvor som helst, og spar tid i felten

 • Reduserte prøvingskostnader og utvidede testsykluser

 • I tillegg til Heartbeat-teknologi leverer vi SIL-veivisere for veiledede prøvinger

Korrosjonsdeteksjon med Heartbeat-teknologi, strømningsmålerrør

Sanntidsdata for trendanalyse og forebyggende vedlikehold

Overvåkingsfunksjonen i Heartbeat gir detaljerte instrument- og prosessdata for å forenkle tilstandsbasert vedlikehold. Eksempler inkluderer deteksjon av omfanget av beleggdannelse på radarbaserte nivåenheter og i strømningsmålerrør, noe som muliggjør optimalisering av rengjøringssyklusene. Pålitelig deteksjon av korrosjon og slitasje i strømningsmålere er andre eksempler. Denne oversikten over enhetenes og prosessenes tilstand muliggjør trendanalyse, og det muliggjør på sin side forebyggende vedlikehold.

 • Vit når utstyr og ressurser trenger service eller sannsynligvis vil svikte

 • Planlegg målrettet service i henhold til faktiske behov / forebyggende vedlikehold for å minimere kostbare, uforutsette driftsavbrudd

 • Trendgjenkjenning fra instrument- og prosessdata muliggjør forebyggende vedlikehold

Netilion-økosystemet og -porteføljen av apper gir deg større innsikt og svært forbedrede vedlikeholdsresultater

Større innsikt og verdi med våre digitale tjenester

For å ta vedlikeholdsstyring et skritt videre må den enorme mengden data fra feltenhetene analyseres og omsettes til gjennomførbar kunnskap. Til dette utviklet vi Netilion, vårt IIoT-økosystem. Siden plattformen bygger på vår mer enn 15 års erfaring med konsepter for livsløpsstyring som W@M, får denne plattformen og den stadig større porteføljen av intelligente apper ut feltinstrumenteringens fulle potensial for å gi deg mer informasjon og innsikt som kan sikre langt mer effektivt vedlikehold

 • Netilion, det skybaserte IIoT-økosystemet, utnytter tilkoblede data for å levere de resultatene du ønsker

 • Tredjepartsenheter kan også kobles til og oppnå fordeler

 • Omfattende Heartbeat-data muliggjør den fyldigste IIoT-innsikten og de største fordelene

Forenklet ressursvedlikehold med Netilion Health. Identifiser feilen og finn løsningen

Netilion Health: Full kontroll overalt

Som eksempel sikrer Health Netilion-tjenesten og appen at du har vesentlig kunnskap for hånden slik at du raskt kan handle hvis en uventet hendelse oppstår. Health identifiserer feilen, henter nøyaktig informasjon fra enhetsprodusenten og gir klare anvisninger om hvordan problemet løses. Og det er ikke nødvendig å haste tilbake til kontoret for å søke etter riktig dokumentasjon – den er alltid med deg på smarttelefonen eller nettbrettet.

 • Forenklet ressursvedlikehold

 • Spor tilstandshistorikken for viktige enheter og få dypere innsikt

Planlegg reparasjoner eller utskiftninger akkurat når det er nødvendig

Netilion Predict: kommer snart

Endress+Hauser vil snart tilby en app for forebyggende vedlikehold som lager konkrete prognoser basert på tilstanden til enhetene dine. Siden appen er bygget på kontinuerlig registrering og analyse av overvåkingsdata, beregner den den optimale perioden for å utføre vedlikehold på en enhet, noe som begrenser uforutsette driftsavbrudd, reduserer vedlikeholdskostnader og øker systemtilgjengeligheten. Tjenesten vil også støtte tredjepartsinstrumentering.

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Siden Heartbeat-teknologien er integrert i en lang rekke av våre instrumenter, leverer den status-, diagnostikk- og overvåkingsdata som lar deg utføre vedlikehold på systemene dine nøyaktig når det er nødvendig. Når tidligere ubenyttede data fra feltinstrumentene og prosessene knyttes sammen med våre digitale tjenester, kan de analyseres for å gi deg nødvendig innsikt for forebyggende vedlikehold, og dette sikrer langt mer effektivt vedlikehold og optimaliserte prosesser.

 • Over 65

  års erfaring med prosessteknologi og mange tiår med FoU i digital teknologi

 • Over 90 %

  av Endress+Hausers produktportefølje kan kommunisere digitalt

 • Over 15

  års erfaring med W@M-livsløpsstyring