Øk påliteligheten for prosessene for naturgasslikvefaksjon

Minimer uforutsett avstengning og stans av prosesstog for gassbehandling og -likvefaksjon

Flytende naturgass (LNG) er naturgass som er kjølt til −162 °C (−260 °F). Konvertering av naturgass til en væske i et likvefaksjonsanlegg omfatter typisk fire hovedprosesser: forbehandling, syregassfjerning og dehydrering, fraksjonering for å fjerne tunge hydrokarboner og likvefaksjon. Hver av disse LNG-behandlingsoppgavene krever presis, pålitelig prosesstyring for å sikre nødvendig kontinuerlig uavbrutt drift for rask lasting og transport av flytende naturgass.

Pålitelig drift av dine LNG-tog

Vi samarbeider med deg om å velge riktig feltinstrumentering for kritiske målinger og pålitelig prosesstyring av dine LNG-behandlingsoppgaver fra forbehandling til likvefaksjon av gass. Dette omfatter svært nøyaktig strømningsmåling for bruksområder for medrevet gass og lav gjennomstrømning, overvåking for å sikre fjerning av kontaminanter til spornivåer fra gass behandlet for flytende naturgass, pålitelige temperatursensorer og smarte feltenheter som sikrer høy systemtilgjengelighet.

 • Coriolis-teknologi tilbyr multivariabel måling med optimalisert ytelse for væsker med medrevet gass – MFT (multifrekvensteknologi)

 • Multivariabel vorteksstrømningsmåler med utmerket målenøyaktighet ved lave strømningshastigheter. Passer til å måle væsker, gasser og damp

 • Påse at gass oppfyller spesifikasjoner for LNG-kryogen likvefaksjon: TDLAS-analysatorer gir rask, nøyaktig nettbasert måling av hydrogensulfid (H2S) og karbondioksid (CO2) i aminbehandlingsenheter

 • Høyest anleggstilgjengelighet og sikkerhet med pålitelig temperatursensorteknologi

 • Heartbeat Technology: diagnose-, kontroll- og overvåkingsfunksjoner sikrer høy systemtilgjengelighet og sikkerhet med minimal innsats

Bruksområder for naturgassbehandling og -likvefaksjon

Endress+Hausers Coriolis-massemengdemålere er perfekte for bruksområder for medrevet gass

Presisjonsmengdemåling for bruksområder for medrevet gass

Bruksområder for kryogen flow i et LNG-likvefaksjonsanlegg bringer måleutfordringer på grunn av tofasede flowvilkår. Variasjoner i temperatur og trykkfall fører til fordamping og medrevet gass som forårsaker under- eller overlesning, eller stopper målingen helt. Våre innovative Coriolis-massemengdemålere tilbyr en unik løsning for bruksområder for medrevet gass. Patentert multifrekvensteknologi sikrer pålitelig og kontinuerlig måling, sanntidsdata og høy tilgjengelighet.

 • Høy presisjonsmåling av tetthet, masse og volumstrøm også i nærvær av medrevet gass

 • LNG-debiteringsgodkjenningene OIML R117 og MI-005

 • Intet vedlikehold og kompakt utførelse som gir installasjonsfleksibilitet

 • Heartbeat Technology muliggjør kontroll uten prosessavbrudd

Vorteksmengdemåler installert i en kryogen anvendelse

Forbedret lav mengdemåling med vorteksmengdemålere

Vorteksmengdemålere er blitt arbeidshesten i LNG-anlegg for både væske- og gassbruksområder. Endress+Hausers vorteksmengdemåler er et utmerket valg på grunn av dens robusthet mot temperaturstøt og -vibrasjon, og dens multivariable (P+T) alternativer. De fleste vorteksmengdemålere mister signal ved lav flow og måler unøyaktig under et Reynolds-nummer på 20,000. Vi bidrar til å takle disse utfordringene med mer.

 • Forbedret signalbehandling fører til optimal reduksjonsoversetning: begynner å måle 16 % lavere i Reynolds enn andre vorteksmengdemålere på markedet, og versjoner med integrert to-lednings størrelsesreduksjon måler 76 % lavere

 • Mest lineært vortekslegeme med flat nøyaktighet ned til Reynolds-nr. 10 000

 • PremiumCal garanterer utmerket målenøyaktighet +/-0,65 % (væsker) / +/-0,9 % (gass) og muliggjør høyeste tilgjengelighet av LNG-anlegget ved lave flowhastigheter

Bilde av en Endress+HauseriTHERMModuLine temperaturenhet

Temperaturmåling i gassbehandling

Presis temperaturmåling spiller en avgjørende rolle i gassbehandlingsanlegg. Temperaturforskjeller over de stipulerte grensene mellom naturgassen og amin/glykol som kommer inn i kontaktoren i aminbehandlings- og dehydreringsenheter fører til gasskondens, -skumming og -tap. Dessuten kreves pålitelig overvåking av temperatur gjennom varmevekslerveggene for å oppdage tilsmussing. Våre robuste temperaturgivere minimerer anleggsstans med innovativ og ledende teknologi.

 • Sensorsikkerhetskopiering i tilfelle feil uten avbrudd til måleverdi

 • Sensordrift og korrosjonspåvisning

 • Bredt utvalg av termobrønntilbud i henhold til globale standarder

 • Overflatetemperaturmåling av rør- og slangevegger

 • Innovativ StrongSens for støt- og vibrasjonsresistens > 60 g

Aminbehandlingssystem

Nettbasert overvåking av H2S og CO2 ved aminbehandling

Aminbehandlingsprosesser fjerner syregasser (H2S og CO2) fra sur gass for å oppfylle spesifikasjoner for kryogen likvefaksjon. Måling av H2S- og CO2-konsentrasjoner i sur gass ved innløpet og søt gass ved utløpet av aminbehandlingsenheter er viktig for kontroll og optimalisering av behandlingsprosessen for å sikre kvaliteten på LNG-mategass og hindrer potensiell skade på anleggsutstyr under likvefaksjon. TDLAS-analysatorer har vist seg å være svært effektive i disse kritiske målingene.

 • Usedvanlig hurtig reaksjon på H2S- og CO2-konsentrasjonsendringer, en viktig ytelsesegenskap for styring av aminbehandlingsenheter

 • Patentert differensialspektroskopiteknikk måler H2S ved lave ppm-nivåer

 • Lave vedlikeholds- og driftskostnader, siden ingen sylindre med bærer- og forbrenningsgasser, eller blyacetattape kreves for å utføre målinger

 • Kontaktfri lasermåling unngår tilsmussing og korrosjon for pålitelig langsiktig drift av LNG-anlegget

Diagnostikk, kontroll og overvåking for forbedret sikkerhet og høy systemtilgjengelighet

Enhetsdiagnostikk, -kontroll og -overvåking

En rekke av våre intelligente feltenheter har Heartbeat Technology som øker anleggstilgjengelighet og sikrer høy prosessikkerhet med dens unike integrerte diagnose-, kontroll- og overvåkingsmuligheter.

 • Permanent instrumentselvdiagnose gir en løpende kontroll av dine enheter og prosesser

 • Kontroller når som helst, hvor som helst, uten prosessavbrudd, at enhetene fungerer som de skal.

 • Heartbeats overvåkingsfunksjon gir detaljerte instrument- og prosessdata som muliggjør trendanalyse og forebyggende vedlikehold

 • Netilion, vårt IIoT-økosystem og vår portefølje av intelligente apper, bygger på Heartbeat-data for å gi deg enda større innsikt og fordeler

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Våre instrumenter sikrer den målenøyaktighet og forbedrede prosesstyring du trenger for å sikre kontinuerlig uavbrutt drift av dine prosesser for naturgasslikvefaksjon. Feltinstrumentering med moderne teknologier reduserer oppstartstid, unngår uforutsette avstengninger og sikrer høyeste anleggstilgjengelighet. Intelligente feltenheter med avanserte diagnose-, kontroll- og overvåkingsfunksjoner tilbyr informasjonen du trenger for å ta riktige vedlikeholdsbeslutninger.

 • > 30 millioner

  feltinstrumenter installert over hele verden

 • > 800 000

  Coriolis-mengdemålere installert i en rekke bransjer

 • > 40 land

  har Endress+Hausers salgs- og servicesentre. Vårt globale serviceapparat med over 1000 eksperter står klart over hele verden for å vedlikeholde og optimalisere dine prosesser for naturgasslikvefaksjon