Olje og gass: drivstoff for nytenkning

Med vår omfattende erfaring innen olje- og gassektoren hjelper vi deg å prestere, imøtekomme krav og lykkes.

Selv om markeder kan være uforutsigbare, kan ikke din bedrift være det. Uansett om du driver oppstrøms eller nedstrøms, trenger du en partner som forstår at du må opprettholde og maksimere anleggets tilgjengelighet ‒ med så få ressurser som mulig.

Møte nye krav

Fra undersøkelser til raffineri, lagring til distribusjon, oppdatering av anlegg til nye prosjekter: Vi har ekspertisen du trenger for å lykkes.

I dag utfordres olje- og gassindustrien av kompetansemangel og strammere retningslinjer, men organisasjonen vår står klar til å hjelpe deg med prosjektene gjennom hele driftssyklusen ‒ uten å miste tidsfristene av syne.

Anleggene og prosessene blir stadig mer komplekse samtidig som nedetiden må reduseres. Konkurranseevnen din økes med pålitelig, nøyaktig og sporbar informasjon om ressursene.

Kort sagt: Du må gjøre mer med mindre og dra nytte av en stabil, langsiktig partner som står klar, verden over.

Utvalgte produkter