Instrumentstandardisering i prosjekter

Reduserte kostnadene ved idriftsetting og lagerhold med instrumentstandardisering

Enten det involverer en ny installasjon eller et moderniseringsprosjekt, er valget og utformingen av riktig instrumentering en stor utfordring for næringsmiddelindustrien og anleggs- og maskinkonstruktørene. Selskapene må både ta hensyn til de siste nyvinningene og forskriftene for hygienisk design, matsikkerhet og kvalitet. For å lykkes med denne typer prosjekter i samsvar med prosjektmålene og tidsplanene trengs det inngående kunnskap om bransjen og applikasjonene.

Pålitelig partner

Du kan stole på Endress+Hauser under instrumentstandardiseringen av prosjektene dine. Vi har lang erfaring med prosessene, risikoene og utfordringene. Bransje- og applikasjonsekspertene våre forstår mat- og drikkevareindustriens økende krav til hygieneforskrifter, matsikkerhet og matkvalitet. Tjenestetilbudet vårt omfatter:

 • Alt fra én kilde – en komplett leverandør for alle relevante prosessinstrumenteringsparametre innen mat- og drikkevareindustrien

 • Erfaring fra storskala-prosjekter, inkludert koordinering med hovedentreprenører, maskin- og anleggskonstruktører og underleverandører

 • Redusert prosjektkompleksitet og lavere risiko

 • Høy bransje- og applikasjonskompetanse verden over

Komplett støtte

Vi hjelper deg under hele prosjektet, fra idéstadiet til vellykket idriftsetting og drift av systemene.

Trinnvis prosjektstyring ©Endress+Hauser

Vellykket prosjektstyring i hver enkelt fase

Produksjonsanlegg for fraksjonering av melk og myse ©MILEI

Prosjektplanleggingen starter på anlegget

Vi hjelper deg under alle prosjektfasene

Diskusjon om prosjektplan

Konsept

En viktig betingelse for å lykkes med et prosjekt er å involvere alle deltakerne til rett tid. I startfasen er profesjonell kommunikasjon og utførelse ekstremt viktig. Klare retningslinjer mellom alle partnere, fra prosjekteiere til systemprodusenter, sikrer at prosjektet går på skinner.

Prosjektplanlegging og koordinering

Planlegging

Valget og utformingen av riktige måleinstrumenter krever mye tid og ressurser i planleggingsfasen. Standardisering av instrumenteringsomfanget reduserer denne kompleksiteten betraktelig, og har ofte større potensiale også:

 • Du kommer raskere på markedet takket være redusert tid for godkjenning av idriftsettingen

 • Enklere kalibreringer gir reduserte driftskostnader

 • Færre reservedeler gir lavere kostnader

 • Mindre opplæring

 • Mindre nedetid ved anlegget og høyere OEE med avanserte diagnostikk- og integrasjonsverktøy

Livssyklus-håndtering

Realisering

I realiseringsfasen utnytter vi erfaringene vi har innen prosjekthåndtering, planleggingsverktøyene våre og vår omfattende produktportefølje. Som total-service-leverandør klarer vi å gjøre prosjektene mindre komplekse, holde oss innenfor budsjettet og bli ferdig i tide. Programvareverktøy, som Applicator, Life-Cycle-Management og W@M, gjør jobben enklere og holder prosjektet på rett kjøl.

Ultrafiltrering av melk og myse

Idriftsetting

Endress+Hausers erfarne serviceteknikere og redusert instrumentavvik sikrer feilfri installasjon, opptil 50 % kortere idriftsettingstid og mindre opplæring av anleggets egne teknikerne og vedlikeholdspersonell.

Fraksjonering av melk og myse

Drift

Vi hjelper deg i den daglige driften av anlegget også. Kalibrering blir stadig viktigere for anleggets sikkerhet, kvalitet og pålitelighet. Kalibreringen vår er 100 % sporbar – direkte på stedet eller i kalibreringslabene våre. Påliteligheten er så høy som mulig for å sikre at målingene dine er presise og nøyaktige.

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Målet vårt er at du skal lykkes med realiseringen av nye installasjoner eller moderniseringsprosjekter. Profesjonelt samarbeid under alle prosjektfasene skaper tillit, og dette er nøkkelen til suksess. Du får støtten du trenger både av bransje- og applikasjonsekspertene våre, og kan dra nytte av erfaringene våre fra instrumentstandardisering i storskala-prosjekter over hele verden.

 • 50 %

  kortere idriftsettingstid med erfarne teknikere og instrumentstandardisering.

 • 30 %

  kortere prosjekttid gjennom minimalisering av kompleksiteten og bruk av spesialdesignet programvareverktøy.

 • 30‒40 %

  lavere krav til opplæring og kursing gjennom instrumentstandardisering og intuitivt grensesnitt på instrumentene.