Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Sikre matvaretrygghet i produksjonen

Matvaretrygghet er ikke bare en forpliktelse, det er avgjørende for omdømme og lønnsomhet

En stor del av verdens befolkning er avhengig av andre for forsyning av matvarer. Dette er fordi matvarer i dag vanligvis ikke lenger dyrkes på egne gårder, men i stedet kjøpes i dagligvareforretninger. For å sikre en trygg forsyningskjede for matvarer må matvareprodusenter og deres partnere implementere retningslinjer og prosedyrer for sikker produksjon som overholder bestemmelser og standarder for matvarer. På denne måten kan matvaretrygghet og folkehelse ivaretas globalt.

Se på porteføljen vår!

Endress+Hauser hjelper deg med å nå målene om matvaretrygghet ved å utforme og produsere pålitelige, dokumenterte instrumenter som minst oppfyller globale standarder og bestemmelser for hygienisk utførelse. Vår strategi for matvaretrygghet er avhengig av fire hovedsøyler:

 • Utførelse og konstruksjon av matvarebearbeidingsutstyr med bruk av dokumenterte hygienisk standarder og praksis

 • Enkel og effektiv rengjøringsevne selv under krevende forhold

 • Bruk av materiale av næringsmiddelkvalitet

 • Overholdelse av bestemmelser for matvaretrygghet, kvalitetsstandarder og HACCP-konsepter

Bruksområder

Hygienisk utførelse hindrer kontaminering av matvarer

Produsenter innen næringsmiddelindustrien må være på vakt og kontinuerlig etterse produksjonsutstyret for å eliminere det svakeste leddet som kan bli en kilde til kontaminering. Dette er særlig viktig ved endring av oppskrifter eller rengjøringsmidler/prosedyrer siden forhold kan endre seg. Det lønner seg å innføre dokumentert hygienisk mønsterpraksis. Dessuten reduseres risikoen for matbårne sykdommer vesentlig.

Standardiserte trykkinstrumenter i et meierianlegg
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser tar hensyn til de kritiske kravene innen næringsmiddelindustrien under forskning og utvikling av prosessinstrumenter. Vi er aktivt medlem av EHEDG som er opptatt av å fremme hygienisk utførelse og matvareteknikk.

 • Oppdag vår velprøvde portefølje av innovative måleteknologier og prosessinstrumenter. Alle relevante måleoppgaver i prosessen kan utstyres med instrumenter i henhold til hygienisk utførelse.

 • Les mer om potensialet ved egnede prosessinstrumenter i din CIP-prosess

Krav til matvarebearbeidingsutstyr

Bearbeiding og produksjon av matvarer krever særlig sensitivitet. Lover, retningslinjer og standarder som regulerer krav og forfølger målet om høyest mulig matvaretrygghet, er tilsvarende strenge.

Instrumenter for næringsmiddelindustrien i hygienisk utførelse
Vår ekspertise i felten

Hele Endress+Hausers tilbud av hygieneprodukter oppfyller kravene i næringsmiddelindustrien.

 • Oppfyller 3-A hygieniske standarder og testet i henhold til EHEDG-utstyr

 • Materiale i kontakt med matvarer oppfyller kravene i FDA «GRAS», EU 1935/2004 og kinesisk GB4806

 • Velg instrumentene etter bruksområde. Vi tilbyr en lang rekke hygieniske prosesstilkoblinger.

Sørg for at instrumentene overholder spesifikasjonene

Regelmessig kalibrering er viktig for å sikre matvarekvaliteten og ivareta sikkerheten i kritiske prosesser.

Instrumentkalibrering for å sikre at prosessen overholder spesifikasjonene
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser leverer umiddelbare, sporbare og kostnadseffektive tjenester for næringsmiddelindustrien sammen med klare og konsise kalibreringsbevis. Fra nøyaktig testing på stedet til kalibrering i akkreditert laboratorium gir vi råd og utfører alle aspekter ved instrumentkalibreringen for å oppfylle alle virksomhetskrav.

Overhold globale bestemmelser, standarder og krav for matvarer

Globale krav til matvaretrygghet ©Endress+Hauser

Vi implementerer alle krav til matvaretrygghet – fra hygienisk utførelse til rengjøringsevne i henhold til internasjonale standarder.

Møt vår ekspert

"Sammen kan vi sikre mattrygghet og folkehelse i global skala."

Jürgen Ganzmann

Global Industry Manager Food & Beverage, Endress+Hauser Group Services AG

Fordeler

I tillegg til vår bransjeekspertise og brede portefølje av hygieneprodukter vil vi støtte kundene våre med verdifull prosesskunnskap. Vi vil hjelpe deg med å produsere trygge matvarer for å ivareta den globale folkehelsen. Vårt mål er løftet om å være en pålitelig partner. Vi har god tro på langvarige forhold til kundene våre.

 • 100%

  overholdelse av bestemmelser, standarder og konsepter for å ivareta matvaretryggheten.

 • Over 8000

  patenter og patentsøknader fra Endress+Hauser over hele verden.

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier