Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop
Blandeenhet i drikkevareanlegg

Forbedre drikkevareproduksjonen

Overvåk kritiske parametere i produksjonen for å sikre en kontinuerlig høy produktkvalitet

Å sikre en jevn produktkvalitet er en topprioritet for drikkevareindustrien. I denne sammenhengen er produktsikkerhet, nøyaktig dosering av råmaterialene, overvåkning av alle kritiske prosessparametere, fullstendig dataregistrering og også kostnadsbevissthet viktige faktorer. Innovativ prosessinstrumentering hjelper deg med å takle denne utfordringen, fra levering og dosering av råmaterialer til blanding og tapping.

130 milliarder liter

av brus drikkes hver dag over hele verden. Konsekvent produktkvalitet og sikkerhet er avgjørende.

Kilde: www.historyofsoftdrinks.com

Leskedrinkforbruk per år over hele verden

Se på porteføljen vår!

Vi garanterer at vi vil hjelpe deg med å forbedre dine prosesser dine med kompetanse, støtte og service – i hele verden. Spesielt i sektoren for drikkevareproduksjon er våre industri- og applikasjonseksperter klar over de høye kravene som stilles til produktkvalitet og sikkerhet. Endress+Hausers prosessinstrumenter hjelper deg med å øke, opprettholde og sikre produktkvaliteten på lang sikt. Tilbudet vårt står for:

  • Sikring av kontinuerlig produktkvalitet

  • Intelligent dataadministrasjon for konstant reproduserbarhet

  • Innsparing på råmaterialer

  • Kostnadsbevisst energibruk

  • Samsvar med gjeldende lover og forskrifter

Applikasjons- og prosesskompetanse

  • Prosesskart for drikkevareproduksjon ©Endress+Hauser
  • Prosesskart for klargjøring og blanding av sirup ©Endress+Hauser

Bruksområder

Nøyaktig måling av konsentrasjon, takket være inline-givere

For å påse at et sluttprodukt får jevn kvalitet, skal konsentrasjon måles i °Brix. Dette kan gjøres direkte i prosessen ved hjelp av inline-måleteknologi. Permanent kvalitetsovervåkning ved hjelp av produktdata i sanntid reduserer tidkrevende manuell prøvetaking og nedetid i produksjonen. Endress+Hauser kan tilby flere alternativer for inline-måling av tetthet. Fra måling i rør ved hjelp av Promass Coriolis-mengdemålere til overvåkning ved hjelp av Vibronic-systemer for tetthetsmåling i tanker.

Måling av konsentrasjon

Dosering av tilsetningsmidler

På grunn av den lave ledeevnen er det nødvendig å bruke en Promass Coriolis mengdemåler til å dosere tilsetningsmidler som smak eller farge.
Riktig konvertering av sirupoppskriften avhenger av presis dosering av disse ingrediensene. På den ene siden har dette en direkte innvirkning på produktkvaliteten, og på den annen side garanterer det effektiv håndtering av kostnadsintensive råmaterialer.

Promass coriolis massemengdemåler

Pålitelig databehandling

Nøkkelen til produktsporbarhet ligger i sømløs dataregistrering. Det muliggjør målrettet overvåkning og optimalisering av produksjonsprosessen. Ved å bruke databehandlere fra Endress+Hauser vil de registrerte prosessverdiene vises og lagres på en tydelig måte. Dataene sikres av personlige tilgangsrettigheter med elektroniske signaturer (i samsvar med kravene i FDA 21 CFR del 11).

Memosens databehandler

Effektiv faseseparasjon

Aldri mer gjetting. Fra nå av vil du vite nøyaktig hva som befinner seg i rørene dine. Givere for faseseparasjon muliggjør eksakt registrering av faseovergangene mellom sluttprodukter, overflødig materiale og rensemidler eller kontaminasjonsgraden i mediet. Våre optiske givere for presis inline-måling av farger i væsker registrerer selv de minste fargeendringer. Du kan se om det er produkt, rengjøringsmiddel eller skyllevann i røret, og hvilken kvalitet dette har.

Optisk giver for faseseparasjon

Smart kalibreringsstyring

For å overholde de strenge kravene og reglene i næringsmiddelindustrien for sikkerhet, kvalitet og pålitelighet er det nødvendig med jevnlig kalibrering. Det fokuseres på måleinstrumenter som er integrert i et kvalitetsstyringssystem (f.eks. ISO 9001, HACCP, IFS). Endress+Hausers sømløst sporbare kalibrering, enten på dine premisser eller i våre kalibreringslaboratorier, sikrer langsiktig produktkvalitet, øker anleggets oppetid og forbedrer kostnadseffektiviteten for prosessene.

Smart kalibreringsstyring

Fordeler

Vi legger stor vekt på å kunne tilby deg de beste mulige løsningene mens vi garanterer jevn produktkvalitet og høy prosess- og produktsikkerhet. Vårt erfarne ingeniørteam hjelper deg med valget og utformingen av riktige måleinstrumenter for dine kritiske prosessparametere. Vi fokuserer på bærekraftige kundeforhold og ønsker å være der for deg på lang sikt.

100%

Produktsikkerhet takket være inline-kvalitetsmåling

30%

Besparelser på forbruksartikler takket være optiske måleteknologier for faseseparasjon

Over 250

Endress+Hauser har kalibreringseksperter i over 60 land i hele verden

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk