Avløpsvannbehandling i næringsmiddelindustrien

Pålitelig forebygging, overvåkning og behandling av avløpsvann

Næringsmiddelindustrien bruker primært vann som råmateriale for rengjøring og ved produksjon, som deretter kasseres som avløpsvann etter at det er brukt. Avhengig av sammensetningen og kontaminasjonsnivået behandles og gjenbrukes avløpsvannet som prosessvann, eller det renses før det slippes ut i miljøet eller kloakksystemet. Dette er den eneste måten å sikre overholdelse av strenge miljøbestemmelser på.

Tilbudet vårt

Avløpsvann samler seg når næringsmidler produseres. Å ta hånd om de høye kravene og utfordringene kan derfor ikke unngås. Vi hjelper deg å oppfylle strenge miljøbestemmelser og optimalisere avløpsvannprosessene og kostnadene med vår intelligente måleteknologi. Vi støtter deg

 • Reduser volumet

 • Overvåk mengden

 • Reduser kontamineringsnivåer

 • Behandling gjennom nøytralisering

 • Overhold offentlige miljøbestemmelser

Les mer om prosesser og relevante målepunkter

På industrielle bruksområder går vannet en lang vei, fra ekstraksjon av rå- eller ferskvannet ved kilden, til de forskjellige produksjonsprosessene og deretter enten direkte eller indirekte til utslippspunktet. Les mer om hvordan måleteknologi kan brukes til optimal forebygging, overvåkning og behandling av oppsamlet avløpsvann.

Fra ferskvann til industrielt avløpsvann i næringsmiddelindustrien ©Endress+Hauser

Fra ferskvann til industrielt avløpsvann ligger forbedringspotensialet skjult i nesten hver bidige prosess

Nøytraliseringsprosess i næringsmiddelindustrien ©Endress+Hauser

Oppdag nøytraliseringsprosessen og relevante parametere

Bruksområder og prosesser

Påvis omkoblingsfase med sensor OUSAF11

Avløpsvannforebygging

Avløpsvannvolum kan reduseres under prosessen ved hjelp av måleteknologi når produkter slippes ut av ledningene. Med mindre skyllevann, færre faser mellom to produkter, eller mellom produkt og rengjøringsmidler, kan du beskytte miljøet og oppnå virkelige kostnadsbesparelser. Ved å benytte den riktige måleteknologien fra Endress+Hauser kan omkoblingsfasen utformes optimalt.

 • Påvisning av omkoblingsfasen gjennom turbiditets-, konduktivitets- eller tetthetsmålinger

Nøyaktig overvåkning av avløpsvannstrøm ved hjelp avPromag

Avløpsvannovervåkning

Et av de viktigste første trinnene er overvåkning av vannforbruk, fordi bare da kan tiltak iverksettes. Proline og Promag elektromagnetiske mengdemålere måler presist volumet av ferskvann som brukes samt mengden avløpsvann. Avløpsvannet kan analyseres enten på stedet eller i laboratoriet.

Avløpsvannbehandling gjennom nøytralisering

Avløpsvannbehandling gjennom nøytralisering

Avløpsvann som samles opp under rengjøringsprosessen, må nøytraliseres før det mates inn i kloakknettet, slik at det overholder de strenge tersklene beskrevet i miljøbestemmelsene. Nøytraliserings-, buffer- og lagringstanker som inneholder syrer og alkaliske løsninger, overvåkes med innovativ måleteknologi fra Endress+Hauser.

 • Digitale pH-sensorer med Memosens-teknologi måler pH-verdien kontinuerlig

 • Svært presise elektromagnetiske mengdemålere overvåker det totale volumet

 • Nivåbrytere fra Liquiphant-familien overvåker tankene for å hindre overfylling

 • Prosonic-måleinstrumenter overvåker uavbrutt påfyllingsnivået i tankene

 • Membranfiltrering som unik teknologi for industrivannbehandling.

Liquistation, helautomatiserte prøvetakingsapparater for industrielt avløpsvann

Utslippsovervåkning

I samsvar med offentlige bestemmelser blir parametere som pH, temperatur og avløpsvannmengde ikke bare kontinuerlig overvåket, men også registrert ved hjelp av en Memographserieskjermopptaker. Systemet vet umiddelbart når terskeltoleranser blir overskredet, og det genererer alarmer. Det helautomatiserte prøvetakingsapparatet i Liquistation-serien tar testprøver regelmessig, slik at ytterligere parametere som COD (kjemisk oksygenforbruk) kan analyseres.

Regelmessig vedlikehold minimerer nedetider og kostnader

Vedlikeholdstjenester for å sikre funksjon og presisjon

Regelmessig vedlikehold på all instrumentering anbefales på det sterkeste. Fra pH- og oksygeninnholdsmåling, til analysatorer med regelmessig bytte av slitematerialene, alternativet er det mulig å inngå en tilhørende vedlikeholdsavtale med Endress+Hauser.

 • Garantert åpenhet når det gjelder avløpsvannvolum og -sammensetning

 • Minimerte nedetider og kostnader

 • Utvidet livsløp for dine måleinstrumenter og produksjonssystemer

Pålitelig og sikker vannovervåkning ved hjelp av modulære panelløsninger

Modulær panelløsning for pålitelig og sikker overvåkning

Råvann, prosessvann eller avløpsvann kan effektivt overvåkes med modulære, plassbesparende analysepaneler. Dette forenkler daglig prosessintegrering og drift. Våre panelløsninger, som kan leveres med eller uten prøveklargjøring, er modulære, skalerbare og utformet særlig for dine analyseparametere.

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Endress+Hauser har mer enn 60 års erfaring fra næringsmiddelindustrien, særlig innenfor industrielt avløpsvann. Kunder over hele verden setter sin lit til vår omfattende kunnskap innenfor måleteknologi, automatisering og service. Vi forstår de særlige utfordringene knyttet til kvalitet, kostnader og offentlige bestemmelser. Våre erfarne team bestående av bransje- og applikasjonseksperter kan hjelpe deg å velge riktig måleteknologi.

 • ~15 %

  mindre vannforbruk ved å optimalisere separasjonsfasen med måleteknologi

 • 40 %

  lengre livsløp for våre digitale analysesensorer

 • > 2 millioner

  elektromagnetiske mengdemålere fra Endress+Hauser i drift over hele verden