Optimaliser din prosess for raffinering av matolje

Intelligent måleteknologi sikrer høy produksjonsytelse og god oppetid.

Produsenter av matolje støter på stadig større utfordringer med lave marginer, varierende kvalitet på råvarer og forbrukervaner i stadig endring. For å forbedre produksjonsytelsen og senke driftskostnadene er det nødvendig med innovativ måleteknologi. Gjennom målrettet og konsekvent optimalisering av raffineringsprosessen, kan anleggsoperatører minimere nedetiden og antallet feilvarer mens systemenes tilleggsverdi øker, uten å ofre produktkvalitet.

Vi kan tilby:

Endress+Hauser tilbyr en komplett serie pålitelig og robust måleteknologi for produksjon av høykvalitets matolje, fra levering av råvarer til raffinering og lagring av sluttproduktet. Med bærekraftige prosessforbedringer hjelper vi deg med å unngå sløsing og tap og å optimalisere produksjonssystemets ytelse. Fordelene ved vår teknologi:

 • Garantert konsekvent produktkvalitet

 • Reduksjon i prosessfremmere, driftsmaterialer og tilsetningsstoffer

 • Kostnadseffektiv energibruk

 • Prosessdata i sanntid som tjener som et grunnlag for intelligent vedlikehold

Prosesskunnskap

Finn ut mer om hvordan du kan optimalisere alle dine prosesser for raffinering av matolje

Raffineringsprosess for matolje ©Endress+Hauser

Prosesser i matoljeraffineriet – fra avgummiering til tørrfraksjonering

Deodorisering av matolje ©Endress+Hauser

Prosessinstrumentering i deodoriseringen

Tørrfraksjonering av matolje ©Endress+Hauser

Prosessinstrumentering i tørrfraksjoneringen

Prosesser og applikasjoner

Lagringstanker for råmaterialer som frø

Levering av råmaterialer

Overvåkning av mengden og kvaliteten på råmaterialene begynner ved leveringspunktet. Våre radarbaserte måleinstrumenter overvåker kontinuerlig og presist nivået i lagringstankene og siloene, uavhengig av om råmaterialet leveres i fast form eller væskeform.

Raffinering av matolje

Fra råolje til matolje av høy kvalitet

Under raffinering av matolje fjernes uønskede komponenter som turbide stoffer eller andre materialer som påvirker smak og lukt, fra råoljen. For å sikre produktkvaliteten i hver av de respektive prosessene kreves det permanent overvåkning av kritiske parametere som temperatur, trykk og mengde.

Temperaturmåling i matoljeraffineriet

Prosessikkerhet i alle temperaturområder

Fra pressing til ferdig matolje sendes råoljen gjennom ulike temperaturområder for å sikre produktkvaliteten. I deodoriseringstrinnet stiger prosesstemperaturen så høyt som 240 °C. Endress+Hauser tilbyr et bredt spekter instrumenter for temperaturmåling for å oppfylle alle prosesskrav, fra enkle kompakte termometre til modulbaserte temperaturgivere.

Trykkmåling i deodoriseringsprosessen for matolje

Trygg overvåkning av trykk og vakuum i beholderne

Keramiske måleceller er en anerkjent teknologi for å opprettholde riktig vakuumnivå i beholderne under prosessen. Takket være en vakuumtett keramisk målecelle med integrert bruddetekterende membran, sikrer vår Cerabar trykkgiver prosessikkerhet på et høyt nivå. Hurtigoppsettfunksjonen med konfigurerbart måleområde gir enkel idriftsetting, reduserer kostnadene og sparer tid.

Presis mengdemåling i matoljeraffineriet

Presis mengde- og volumovervåking i krevende applikasjoner

Mengdemålere brukes til pålitelig overvåkning av overføringen av råoljen mellom de enkelte prosesstrinnene. Dermed kan det oppdages og forhindres at materiale går tapt, slik at resultatet kan holdes på et konstant, høyt nivå. I tillegg brukes svært presise Coriolis mengdemålere til å kontrollere doseringen av prosessfremmere, driftsmaterialer og tilsetningsstoffer, og dermed å sikre produktkvaliteten.

Lagringstanker for olje i en matoljeproduksjonsbedrift

Optimal inventaradministrasjon

Lasting og lossing av matolje på terminaler krever detaljert informasjon om mengder og volumer.Vi tilbyr integrert mengdemåling og tankmålesystemer som lar deg administrere og optimalisere inventaret. I tillegg tilfredsstiller vår Terminalvision-programvare alle krav knyttet til lastedepoter samt lastebil-, godstog- og skipsterminaler.

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Som produsent av matolje er du under konstant press for å spare på ressurser og redusere nedetiden samtidig som du maksimaliserer produktiviteten. Derfor trenger du en pålitelig partner. Vårt erfarne team av bransjeeksperter kan hjelpe deg med å velge riktig måleteknologi for alle kritiske prosessparametere, slik at du kan sikre produktsikkerhet og kvalitet på en gang.

 • 100 %

  pålitelige målinger takket være kalibreringer som er utført av våre globale vedlikeholdseksperter

 • ÉN

  pålitelig partner med applikasjons-, industri- og prosessekspertise i produksjon av matoljer

 • 24/7

  systemtilgjengelighet uten avbrudd og nedetid