Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Effektiviser dine CIP-prosesser

Reduser produkttap og energiomkostninger

Når kostnadene til råmaterialer og energi stiger, blir det stadig viktigere å håndtere ressursene på nærings- og nytelsesmiddelanlegg riktig. Mange matprodusenter bruker fortsatt Clean in Place-systemer med lite automatikk, og baserer seg på en fullstendig tidsbasert prosess med manuelle godkjenninger. Installasjon av inline-instrumenter gir sanntidsovervåking og kontroll som bidrar til å redusere rengjøringstid, energi og vaskemidler samtidig som det gir full sporbarhet.

Se på porteføljen vår!

Vi forstår dine utfordringer i krevende CIP-applikasjoner og gir deg en komplett serie hygieniske, sanitære løsninger for måling. Vår utprøvde portefølje av mengde- nivå-, trykk-, temperatur- og analyseinstrumenter er produsert i henhold til de høyeste kvalitetsstandarder og følger alle krav og regler i nærings- og nytelsesmiddelindustrien. Vi gir deg:

 • Sikre vaskbarhet med samsvar med 3-A, FDA og EHEDG

 • Redusert energikostnad og nedetid

 • Robuste, pålitelige og industrioptimaliserte instrumenter

 • Sømløs integrering med alle styringsplattformer

 • Innovativ selvdiagnostikk for å sikre full tillit til målinger

Bruksområder

Nøyaktig konsentrasjonsmåling

For å sikre optimal ytelse av et CIP-system er det viktig å vite at vaskemiddelkonsentrasjonen er både i sløyfen og oppsamlingstanken.

Måling av vaskemiddelkonsentrasjon
Vår ekspertise i felten

Konduktivitet har minst mulig vedlikeholds- og kalibreringsbehov og gjør det mulig å redusere energi-, kjemi- og vannforbruk. Endress+Hauser tilbyr flere typer konduktivitetsfølere og transmittere designet spesielt for CIP-tjeneste. Fra enkelkanals til flerkanalssystemer med digitale integrasjonsmuligheter.

 • Optimaliser konsentrasjonsmåling med riktig konduktivitetssensor eller transmitter tilpasset din måleoppgave.

Effektiv faseseparasjon

Vet nøyaktig hva som er i linjen, og fjern gjetningene. Overgangssensorer bestemmer når hver fase av CIP-syklusen skal avsluttes og den neste skal begynne.

Effektiv faseseparasjon
Vår ekspertise i felten

Konduktivitet, optisk turbiditet eller pH-sensorer brukes til å bestemme når det er produkt eller skyllevann i linjen. CIP rengjøring starter når det er tomt for produkt etter skylling. Rask respons er veldig viktig for å redusere produkt- og vanntap samt tidsbesparelser.

Pålitelig nivåmåling

Beholdning av CIP-vaskemidler må overvåkes for å sikre stabil forsyning.

Nivådeteksjon i en tank
Vår ekspertise i felten

Ultralyd, guidet eller berøringsfri radar er vanlige målemetoder for nivåmåling i tanker med vaskemiddel. Klargjøring, skylling og gjenvinningstanker overvåkes ofte med hydrostatiske eller kapasitive givere, valg er ofte basert på tankstørrelse og personlig preferanse. Systemsikkerhet er sikret ved alarmer for lavt og/eller høyt nivå eller deteksjon av tomt rør (pumpebeskyttelse), og det brukes ofte en vibrasjonsgaffel eller konduktiv/kapasitiv giver.

 • Identifiser den Nivåinstrumenteringen som passer best for applikasjonen, fra et bredt spekter av måleprinsipper og den tilhørende produktporteføljen.

Robust mengdemåling

Flowmåling er grunnleggende for et effektivt CIP-system. Ved å sikre en sterk turbulent flow oppnås den ønskede skrubbeeffekten.

CIP returlinje med Promag
Vår ekspertise i felten

Promag H-linjen er designet for å håndtere aggressive kjemikaliene ved høye temperaturer og vibrasjoner på grunn av turbulent flow. Endress+Hauser sikrer ytelse over mange år i CIP-tjeneste. Målerne inkluderer også registrering av temperatur og ledningsevne i tillegg til mengdemålingen.

Kostnadsbesparende temperaturmåling

Temperatur i CIP-prosessen finnes på flere steder og kontrolleres nøye for å sikre balanse mellom effektiviteten av rengjøring og energiforbruk. Dette blir ofte sett på som et kritisk kontrollpunkt, og trenger hyppig kalibrering.

CIP temperaturmåling
Vår ekspertise i felten

iTHERM QuickNeck - vår patenterte termometerforlengelseshals med hurtigutløsning for rask og enkel rekalibrering. En enkel dreiebevegelse for åpning og enkel installasjon på nytt etter kalibrering.

 • Dra fordel av forebygging av feil og tidsbesparelser ved å bruke temperatursensoren iTHERM TM411 med QuickNeck-teknologi.

Dette kan du gjøre

Klikk gjennom disse prosessoversiktene og se i detalj hvordan du kan redusere produkttap og energikostnader i dine CIP-prosesser!

CIP-oversikt ©Endress+Hauser
CIP-prosess ©Endress+Hauser

Fordeler

Våre ansatte har sammen med våre kunder oppnådd bemerkelsesverdige resultater når det gjelder å forbedre CIP-effektivitet. Vår sterke kompetanse innen industri og applikasjoner samt vår brede produktportefølje sikrer suksess på første forsøk. Endress+Hausers mål er å være en pålitelig partner på alle måter.

 • 25–30 %

  tidsbesparelse per CIP-syklus.

 • 30 %

  redusert kjemikaliebruk ved bruk av optisk teknologi i faseseparasjon.

 • Over 100

  land drar nytte av vår kompetanse innen applikasjon og industri.

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier