Bedre resultater for gruvevannbehandling

Følg miljøregelverket og reduser kostnadene ved å optimalisere behandlingsprosessen for gruvevann

Vann spiller en avgjørende rolle i gruvedrift. Ikke bare er gruvearbeiderne avhengige av det, mange av gruvedriftsprosessene krever også mye vann. Dette kan utgjøre et problem fordi mange gruver ligger i avsidesliggende områder uten tilstrekkelig tilgang til vann. I tillegg til behandlingen av prosessvannet som anvendes til utvasking eller flotasjon, forbrukes det energi og kjemikalier. Etter at prosessvannet er behandlet må det kunne slippes ut i naturen igjen uten å skade miljøet.

Fra avsaltning til utslipp

Flere og flere gruver benytter seg av vannutvinningsprosesser som avsaltning ved hjelp av omvendt osmose for å sikre vannforsyningen. Men slike prosesser må overvåkes nøye for å sikre resultatene. Det samme gjelder for vann brukt i produksjonprosesser. Det er kun med streng kontroll av parametere som pH og oppløst oksygen at energi- og kjemikalieforbruket kan optimaliseres. Det samme gjelder behandling av prosessvannet etter bruk, for å sikre at miljøregelverket følges.

 • Avsaltning

 • Vannbehandling

 • Avløpsvannbehandling

Behandling av industrivann

Membranfiltrering ©Endress+Hauser
Avløpsvannbehandling ©Endress+Hauser

Prosesser for gruvevannbehandling

Membranfiltrering

Avsaltning ved hjelp av omvendt osmose

Omvendt osmose er en av de vanligste avsaltningsteknikkene. Det går ut på å filtrere sjøvann gjennom spesielle membraner. Utfordringen består i å ha så lange filtreringssykluser som mulig uten å skade membranene som er utsatt for blokkeringer og prosesser som tilskitning og nedbrytning. Derfor er de viktigste parameterene, i tillegg til mengdemåling er differensialtrykket på den ene siden og vannkvaliteten på den andre siden - som måles ved innløpet.

Memosens sensor

Gruvevannbehandling

En av de viktigste parametrene for gruvevann er pH for å sikre effektiv sedimentering og turbiditet for å bestemme mengden av suspendert faststoff. De digitale Memosensgiverne er svært nøyaktige og kan enkelt kalibreres uten å forstyrre prosessen da alle data lagres i selve giveren. En Liqulinetransmitter kan ha opp til åtte memosenseinnganger som gjør vannkvalitetskontroll til en enkel sak.

Båndfilter for avvanning av slam

Avløpsvannbehandling

Når det gjelder behandling av avløpsvann, er hovedutfordringen å finne den ideelle balansen mellom utslippskvalitet og kostnader. Endress+Hauser kan hjelpe deg med å finne og opprettholde denne balansen takket være vår spesielle, vannrelaterte portefølje. For eksempel kan vår løsning for luftingskontroll hjelpe deg med å spare opptil 30 % av energiforbruket. Og med en coriolismåler kan du forbedre avvanningsresultatene ved å redusere kjemikalieforbruket ved slambehandlingen.

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Endress+Hauser har mer enn 60 års erfaring innen vann- og avløpsvannindustrien. Derfor kan vi ikke bare bistå deg med en spesiell portefølje av instrumenter og løsninger som er spesialutviklet for vannrelaterte utfordringer, men også med den enorme kunnskapen til våre vannindustrieksperter. De er dedikert til å senke kostnadene for vannbehandling uten at det går utover sikkerheten til dine ansatte og miljøet.

 • 30 %

  av energikostnadene kan spares ved hjelp av vår løsning for ventilasjonskontroll

 • 20 %

  kostnadsbesparelser på grunn av mindre forbruk av kjemikalier til slambehandling

 • Over 60

  års erfaring innen vann- og avløpsvannindustrien