Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop
Gruvevannbehandling

Bedre resultater for gruvevannbehandling

Følg miljøregelverket og reduser kostnadene ved å gjøre dine behandlingsprosesser for gruvevann mer avanserte

Vann spiller en avgjørende rolle i gruvedrift. Ikke bare er gruvearbeiderne avhengige av det, mange av gruvedriftsprosessene krever også mye vann. Dette kan utgjøre et problem fordi mange gruver ligger i avsidesliggende områder uten tilstrekkelig tilgang til vann. Og til behandlingen av det vannet som anvendes i prosesser som utvasking eller flotasjon, forbrukes det energi og kjemikalier. Dessuten må gruvene lede det brukte vannet ut i naturen igjen uten å skade miljøet.

10%

av gruveindustriens CAPEX

brukes på vannrelatert infrastruktur i henhold til International Council on Mining & Metals (ICMM) og International Finance Corporation (IFC).

Mer informasjon om vannbehandling i gruvesektoren

Fra avsaltning til utslipp

Flere og flere gruver benytter seg av vannutvinningsprosesser som avsaltning ved hjelp av omvendt osmose for å sikre vannforsyningen. Men slike prosesser må overvåkes nøye for å sikre resultatene. Det samme gjelder fremstilling av industrivann. Det er kun med streng kontroll av parametere som pH og oppløst oksygen at energi- og kjemikalieforbruket kan optimaliseres. Det samme gjelder behandling av vannet etter at det har blitt brukt, for å sikre at miljøregelverket følges.

  • Avsaltning

  • Vannbehandling

  • Avløpsvannbehandling

Behandling av industrivann

  • Membranfiltrering ©Endress+Hauser
  • Avløpsvannbehandling ©Endress+Hauser

Prosesser for gruvevannbehandling

Avsaltning ved hjelp av omvendt osmose

Omvendt osmose er en av de vanligste avsaltningsteknikkene. Det går ut på å filtrere sjøvann gjennom spesielle membraner. Utfordringen består i å ha så lange filtreringssykluser som mulig uten å skade membranene som er utsatt for blokkeringer og prosesser som tilskitning og nedbrytning. Derfor er de viktigste parameterene, i tillegg til strømning, differensialtrykket på den ene siden og vannkvaliteten på den annen, som overvåkes ved innløpet.

Membranfiltrering

Gruvevannbehandling

En av de viktigste parametrene for gruvevann er pH for å sikre effektiv sedimentering og turbiditet for å bestemme nivået av suspendert faststoff. Digitale Memosens-sensorer er svært nøyaktige og kan enkelt kalibreres uten å forstyrre prosessen takket være et flyttbart hode hvor dataene lagres. Du kan koble opptil åtte Memosens-sensorer til en Liquiline-sender for å gjøre vannkvalitetskontrollen til en enkel sak.

Memosens sensor

Avløpsvannbehandling

Når det gjelder å behandle avløpsvann, er hovedutfordringen å finne den ideelle balansen mellom utslippskvalitet og kostnader. Endress+Hauser kan hjelpe deg med å finne og opprettholde denne balansen takket være vår spesielle, vannrelaterte portefølje. For eksempel kan vår løsning for luftingskontroll hjelpe deg med å spare opptil 30 % av energiforbruket. Og du kan forbedre avvanningsresultatene og redusere kjemikalieforbruket ved slambehandlingen med en Coriolis-massestrømsmåler.

Båndfilter for avvanning av slam

Fordeler

Endress+Hauser har mer enn 60 års erfaring innen vann- og avløpsvannindustrien. Derfor kan vi ikke bare bistå deg med en spesiell portefølje av instrumenter og løsninger som er spesialutviklet for vannrelaterte utfordringer, men også med den enorme kunnskapen til våre vannindustrieksperter. De er dedikert til å senke kostnadene for vannbehandling uten at det går utover sikkerheten til dine ansatte og miljøet.

30 %

av energikostnadene kan spares ved hjelp av vår løsning for ventilasjonskontroll

20 %

kostnadsbesparelser på grunn av mindre forbruk av kondisjoneringskjemikalier til slambehandling

Over 60

60 års erfaring innen vann- og avløpsvannindustrien

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk