Forbedre sikkerheten
i gruveindustrien

Gjør gruver tryggere med SIL-godkjente og digitale instrumenter for å beskytte ansatte og ressurser

Sikkerheten har alltid vært et viktig tema for gruvedrift. Men i dag er betydningen større enn noensinne av to grunner. På den ene side, på grunn av den konkurransepregede markedssituasjonen, kan ikke gruvedrift tillate seg å miste verdifulle produksjonstimer på grunn av en hendelse. På den annen side er gruveindustrien i det offentliges søkelys på grunn av gruvedriftens miljø- og samfunnspåvirkning. For å unngå å skade bedriftens offentlige omdømme må sikkerheten komme først.

Vårt tilbud for gruvesikkerhet

Det er mange årsaker til at gruvedrift er risikabelt: skadelige stoffer som drivstoff, kjemikalier, syrer og sprengstoff er en viktig del av produksjonen. Disse stoffene må håndteres forsiktig. Dette omfatter overvåking for å oppdage eventuelle tap. Operatører kan også minimere tiden de ansatte bruker i nærheten av disse stoffene ved å fjernovervåke prosessene. Sist, men ikke minst må måleinstrumentene utformes på en trygg måte for å tåle de krevende forholdene.

 • Lagerovervåking

 • Fjernovervåking

 • Funksjonssikkerhet

Fjernovervåking

Fjernovervåking ©Endress+Hauser
Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Hvordan det høyeste sikkerhetsnivået innen gruvedrift kan oppnås

Sprengstoff må overvåkes nøye

Lagerovervåking

Overvåking av farlige stoffer som kjemikalier, sprengstoff eller syrer fra overføring til lagring til faktisk produksjon er en krevende oppgave. Det er ikke nok bare å bruke én parameter som nivå i tankene, man må bruke et helt sett med parametere som mengde, trykk og temperatur for å oppdage eventuelle tap. Endress+Hauser har en hel portefølje for disse oppgavene med forskjellige måleteknologier, slik at risikoen for inkonsekvenser på grunn av forskjellige grensesnitt minimeres.

Øk sikkerheten ved å fjernovervåke gruveprosessene

Fjernovervåking

Å redusere tiden arbeidere bruker i fareområder og fjernovervåke prosessene er ikke gjensidig utelukkende. Digitale sensorer og kommunikasjon gjør det mulig å fjernstyre de viktigste parameterne for produksjonen. Endress+Hauser tilbyr forskjellige muligheter for digital kommunikasjon fra kommunikasjonsprotokoller som WirelessHart til vår egen IIoT-løsning Netilion. Dessuten overvåker og verifiserer mange av våre instrumenter seg selv takket være selvdiagnoseteknologien Heartbeat.

SIL (Safety Integrity Level)-godkjente instrumenter for å beskytte arbeidere og ressurser

Funksjonssikkerhet

Automasjonsnivået stiger i gruveindustrien. Men for at automatiserte prosesser skal fungere pålitelig, trengs det instrumentering man kan stole på. Endress+Hauser tilbyr det mest omfattende utvalget av SIL-instrumenter for alle kritiske måleoppgaver. Integrering av feltinstrumenter som kan brukes i HAZOP-definerte SIS-soner, inngår i sikkerhetsveiledningen etter IEC 61511. Våre instrumenter kan oppnå opptil SlL-nivå 3.

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Når det gjelder sikkerhet, er man nødt til å ha tillit – tillit til utstyret sitt, tillit til prosessene og tillit til partnerne man arbeider med. Endress+Hauser har arbeidet i gruveindustrien i mer enn 60 år nå. Takket være erfaringen vi har bygd opp sammen med våre kunder, har vi utviklet en portefølje av instrumenter, produkter og tjenester som ble utviklet med de utfordrende forholdene som er typiske for gruveindustrien.

 • 90 %

  av vår instrumenteringsportefølje er digital eller har digitale funksjoner

 • SIL 3

  er det høyeste nivået våre instrumenter kan oppnå

 • ~ 1600

  ressurs-, prosess- og diagnostikkdatapunkter tilgjengelige