Kostnadseffektiv stålproduksjon

Optimaliser kostnadene for stålproduksjonsprosessen med smart instrumentering og gode prosessløsninger.

I det sterkt konkurranseutsatte stålmarkedet har kostnadseffektivitet høy prioritet blant anleggseiere. Energikostnadene kan utgjøre opptil 40 % av de totale kostnadene, så energiforbruket har stort potensiale for kostnadsoptimalisering. Tenk bare på infrastrukturtjenestene (vann, luft, gass, elektrisitet og damp). I USA utgjør kostnadene som et stålverk har for infrastrukturtjenester, mer enn tre prosent av inntektene, og i Europa er kostnadene på mer enn seks prosent av inntektene.

Optimaliser stålprosessene

For å bedre ytelsen til en masovn, omformer eller elektrisk lysbueovn må en rekke viktige parametre overvåkes nøye. Pålitelige og nøyaktige måleinstrumenter sikrer strammere prosesskontroll og dermed optimalisert energibruk. Optimal bruk av argon, trykkluft og damp er også viktig. De har direkte innvirkning på resultatet av prosessen, og påvirker også hvor mye energi som brukes.

 • Nøyaktig måling for bedre prosesskontroll

 • God styring av infrastrukturtjenester («utilities»), (vann, luft, gass, elektrisitet og damp)

 • IIOT-klargjorte instrumenter

Finn ut hvordan du kan optimalisere kostnadene dine

Stålproduksjonsprosess ©Endress+Hauser
Omformer for stålproduksjon ©Endress+Hauser
Elektrisk lysbueovn ©Endress+Hauser

Slik hjelper vi deg

Mengdemåling i et damprør

Hvorfor infrastrukturtjenestene er viktige

Vanligvis brukes 10 % av anleggets elektrisitet til å produsere trykkluft, og 40 % av den naturlige gassen brukes for å produsere damp. Måling av infrastrukturtjenestene er selve hjørnesteinen i en energistyringsplan. Energistyring består i å utføre målinger og deretter samle og analysere disse måledataene. Basert på disse resultatene kan det iverksettes tiltak for å redusere forbruket av infrastrukturtjenester og dermed senke kostnadene.

Feltnettverksteknikk fra A til Å.

Ta et steg mot IIoT

Digitale feltbussnettverk kobler feltinstrumenter til kontroll- og vedlikeholdssystemene. Sammen med smartsensorer med Heartbeat-teknologi er det mulig å utføre instrumentverifikasjon, avansert prosessdiagnostikk og overvåkning av forholdene. Dette gir ledelsen enda større kontroll over prosessene slik at man kan fatte riktige beslutninger for å sikre effektivitet og produktkvalitet.

 • Komplett prosjektstyring som inkluderer montering, kabling og konstruering av systemet

 • Smarte givere med diagnostikkfunksjoner

 • Nettbaserte verktøy for enkel tilgang til informasjon om de installerte enhetene og automatisk tilgang til enhetsinformasjon (W@M-portal)

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Endress+Hauser tilbyr en komplett serie med prosessinstrumentering, tilpassede automasjonsløsninger og omfattende tjenester som dekker hele livssyklusen til stålanlegget. Etter over 60 års erfaring i bransjen under svært utfordrende forhold kan våre ansatte gi verdifulle råd om hvordan du kan kombinere smarte målesensorer for å redusere energiforbruket og spare penger.

 • 33 %

  av kostnadene for trykkluft kan spares med vår smarte instrumentering og gode løsninger.

 • Det tar ca. 1‒2 år

  før dampovervåkningsløsningene våre lønner seg etter at energikostnadene reduseres.

 • 55 000

  smartsensorer er integrert i 65 digitale optimaliseringsprosjekter.