Forbedre separasjonsprosessene i gruven

Maksimaliser resultatene av prosesser som flotasjon og fortykning takket være presis instrumentering

Lavere malmgrader utgjør en særlig utfordring for gruvedrift. Selvsagt finnes det forskjellige behandlingsteknikker for å få mest mulig ut av råmaterialene som fortykning og flotasjon, og de forbruker naturligvis energi, kjemikalier og vann. Og det betyr at utvinningsprosessen må være optimal for å balansere utbyttet og kostnadene. Særlig i tider med ustabile markeder og priser.

Få større utbytte

Flotasjon og fortykning er grunnleggende trinn i moderne separasjonsprosesser i gruven. Å oppnå en optimal separasjon er imidlertid en komplisert oppgave på grunn av de mange sammenknyttede variablene. Begge prosesser bruker kjemikalier som er en av de viktigste kostnadsdriverne. Og de bruker også mye vann, noe som i visse gruveregioner kan være en svært knapp ressurs. Anleggene må derfor først produsere vann gjennom prosesser som avsalting av saltvann.

 • Grensesnittløsninger for skum i flotasjonstanker

 • Øke utvinnings- og konsentrasjonsgraden

 • Reduser overføring av gråstein

 • Optimaliser kjemisk dosering

 • Forbedre vannutnyttelsen

Les mer om optimalisering av gruveutvinning

Anleggsbilde ©Endress+Hauser
Anleggsbilde ©Endress+Hauser
Anleggsbilde ©Endress+Hauser

Bruksområder

Flotasjonsceller i en gruve

Flotasjonsoptimalisering

Flotasjon brukes i forskjellige gruveprosesser som gull og kobber for å gjenvinne mineralpartikler som er finere enn 500 mikron eller 35 Mesh. De viktigste parametrene for prosesseffektivitet er mengde- og tetthetsmåling av råmaterialemating, skumhøyde, presis beregning av grensesnittet mellom skum og væskeslurry, væskens pH og Eh, dosering og kvalitet på kjemiske reagenser, skumboblekvalitet og luftstrøm dersom dette brukes til agitasjon.

Måling av flotasjonsskumnivå.

Skumnivå og grensesnitt mellom skum og masse

Skumnivået og skum/masse-grensesnittet er en av hovedfaktorene for prosessen. Vi anbefaler å bruke en Prosonic-grensesnittmålingstransmitter med to ultralydsensorer hvis instrumenter kan installeres i toppen av tanken i kombinasjon med et XPSFloatTM-system som består av en PTFE-belagt konisk flottør, en teflonstang og en målskive. Én sensor måler avstanden til bobleoverflaten, og den andre måler avstanden til målskiven. Differansen er skumhøyden.

Flotasjon i gruve

Dosering av kjemisk reagens

Det tørre faststoffinnholdet, matehastigheten og skumhøyden kan brukes som foroverkoblingssignal for styringssløyfen for dosering av xantatet og skumdannelses- og pH-modifiseringskjemikaliene. En Promass I Coriolis-mengdemåler kan legge inn disse parametrene og aktivere en svært nøyaktig dosering. Den unike Promass Heartbeat Technology gjør det også mulig for operatører å overvåke reagensets kvalitet med hensyn til viskositet, tetthet og temperatur i tillegg til dannelse av rust eller belegg i rørledningen.

Fortykker i en gruve.

Forbedre fortykkeren

Fortykning er separasjon av suspenderte partikler fra en væske ved fallsedimentasjon. Mineraltilførselsstrømmen kommer inn i fortykkeren gjennom den sentrale matebrønnen i form av slam. Faste stoffer sedimenteres på bunnen av tanken, og denne prosessen akselereres ved å tilsette et flytende kjemisk flokkuleringsmiddel. Seks målinger er avgjørende for å oppnå effektiv fortykkerstyring: bunnmassebeholdning, bunnivå, understrømstetthet og -mengde, dosering av flokkuleringsmiddel og klarhet på overflyt.

Bunnivåmåling i en fortykker.

Bunnivåmåling

Bunnivå- eller høydemåling styrer flokkuleringsmiddelets tilsetningshastighet. Dette gir tilbakemelding om effektiviteten til flokkuleringsmiddelets doseringsprosess. Dessuten kan overflateprofilen på den fluidiserte bunnen vises, noe som gir tidlig varsling hvis faststoffer kommer over i overstrømmen med renset væske. Nivået på bunnen måles ideelt sett ved hjelp av nedsenkbar sonarteknologi.

Bunnmasseanalyse

Bunnmasseanalyse

Bunnmassebeholdningen beregnes ut fra en trykkmåling i kjeglen eller tankutgangen. Dette styrer pumpehastigheten på understrømmen. Det er best å måle den ved hjelp av en trykksensor med en keramisk membran ettersom faststoffpartiklene generelt har sterkt slipende egenskaper. Denne målingen registrerer trykket på slammet og væskesøylen.

Se på porteføljen vår!

Møt en ekspert

Fordeler

Uansett hvilke utfordringer du står overfor med dine utvinningsprosesser – lave utbytter, høy OPEX eller dyre vedlikeholdsrutiner– vet våre konsulenter takket være sin inngående industriekspertise nøyaktig hvordan de skal forbedre dine prosesser. Sammen med våre kunder har de oppnådd imponerende resultater de 60 siste årene – også takket være vår industrioptimaliserte instrumenteringsportefølje.

 • 50 %

  reduksjon i benyttede kjemikalier.

 • 90 %

  mulig reduksjon i timer brukt på vedlikehold.

 • 10 millioner 10 millioner

  instrumenter installert over hele verden