Forbedre behandling av vann fra avfallsprodukter

Reduser miljørisikoer ved å overvåke avfallsprodukter og overflatevann fra gruvedrift

Gruveavfallsdammer er en av de meste kritiske installasjonene ved en gruve, selv om de ikke er del av den faktiske produksjonen. Disse dammene er bygd for å lagre avfallsgangstein fra gruvedrift etter at malmen er behandlet. Siden disse biproduktene eller avfallsproduktene ofte er giftige eller miljøfarlige, må dammene overvåkes for å påse at de ikke svikter. For hvis de gjør det, kan skaden på miljøet og folks liv bli alvorlig.

Overvåke avfallsprodukter

Det er mange parametere for en effektiv avfallsbehandling: kvalitets- og mengdeinnløpsovervåking, vannspeil og damnivå samt vannkvalitet i de omkringliggende vannmassene. De fleste gruver kontrollerer disse manuelt og sender operatører i felten. Dette kan være en svært tidkrevende prosess og er utsatt for feil. Med smart instrumentering som kan sende data eksternt til et overvåkings- eller styresystem, kan flere data innhentes regelmessig for bedre avfallsbehandling.

 • Innløpsovervåking

 • Vannspeil og damnivå

 • Vannkvalitet

 • Fjernovervåking

Les mer om fjernovervåking

WirelessHART-nettverk ©Endress+Hauser

Bruksområder

Malmslamovervåking

Innløpsovervåking

Å måle hva som kommer inn i avfallsdammene, er første skritt for ansvarlig avfallsbehandling. Men å måle mengden malmslam er ikke nok. Man må også måle faststoffinnholdet i slammet for å beregne forholdet mellom faststoffer og vann. Med en elektromagnetisk mengdemåler kan man måle begge parametere med bare ett instrument. Når det gjelder kvalitetsmåling, forteller våre digitale analysesensorer deg hvilke stoffer som inngår i avfallsproduktene.

Vannivåovervåking

Nivåmåling

En av de mest kritiske parameterne for sikker drift av avfallsdammer er nivået, ikke bare på overflatevannet, men på vannspeilet under dammen. Overvåking av nivået på overflatevannet kan gi en tidlig indikasjon hvis det er plutselige stigende nivåer på grunn av flommer, regn eller issmelting. En radarnivågiver er perfekt for denne typen bruksområde. Når det gjelder vannspeilet, anbefaler vi å installere en hydrostatisk nivåsensor i et PVC-rør i en vannbrønn.

Elveovervåking med vannprøvetakingsapparat

Vannkvalitet

Et av hovedmålene med behandling av vann fra avfallsprodukter er å ivareta vannkvaliteten i omkringliggende vannmasser. I den forbindelse tilbyr Endress+Hauser både stasjonære og bærbare vannprøvestasjoner i fullstendig samsvar med alle relevante nasjonale og internasjonale standarder som ISO 5667. Ved å koble til opptil fire av våre digitale analytiske Memosens sensorer kan de oppgraderes til en komplett måleløsning med en mulighet for hendelsesprøvetaking og ytterligere integrering i PLC-en.

Fjernovervåking

Fjernovervåking

Manuell overvåking av avfallsdammer krever mye innsats og tid. Trådløse, smarte enheter tilbyr en kostnadseffektiv løsning og gir dessuten ekstern tilgang til sensorstatus og konfigurasjon for enda mer sikkerhet og lovoverholdelse. Vi tilbyr et bredt utvalg av digitale nettverk: fra standardiserte protokoller som WirelessHART til vår egen IIoT-skyløsning Netilion. Vi kan også støtte deg med komplett prosjektledelse, deriblant montering, kabling og utførelse av systemet.

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Med hver avfallsdamrelatert ulykke øker kravene til strengere kontroller og lovgivning. Med vår ekspertise både i gruve- og vannindustrien kan vi støtte deg i utviklingen av et pålitelig overvåkingssystem for dine avfallsdammer. Vår omfattende portefølje dekker ikke bare alle relevante målepunkter, men tilbyr også digital konnektivitet for fjernovervåking. Dette gjør overvåkingen av avfallsdammene mer effektiv og mindre tidkrevende.

 • 80 %

  største faststoffinnhold i vekt som kan måles med våre elektromagnetiske mengdemålere

 • +/- 2 mm

  nøyaktighet har vår anbefalte nivåmåleenhet for måling av vannivået

 • 90 %

  av vår portefølje av måleinstrumenter is digital