Drivstoffhåndtering for gruvedumpere

Sikker og kostnadseffektiv drivstoffhåndtering med lastmålemoduler og løsninger for inventaradministrasjon

Drivstoff til kjøretøy utgjør en av de største utgiftene innen gruvedrift. Det er også viktig for produktiviteten siden bedrifter, avhengig av gruvens plassering, kan gå glipp av flere dagers produksjon mens de venter på levering av drivstoff. Feil håndtering av drivstoff kan også medføre skade på miljøet, spesielt dersom tankene overfylles, noe som fører til søl. Med effektiv drivstoffhåndtering kan gruvene redusere driftskostnadene, øke produktiviteten og redusere miljøfaren.

Se på porteføljen vår!

Selv om drivstoff er livsviktig for gruvedriften, er det sjeldent at det overvåkes eller kontrolleres på en effektiv måte. Endress+Hauser tilbyr ulike løsninger for å forbedre drivstoffhåndteringen for gruvedumpere. De fokuserer hovedsakelig på tre applikasjoner. Én optimaliserer påfyllingen fra leverandørene, én overvåker inventaret for enkel administrasjon, og den siste forhindrer overfylling av drivstofftanker.

 • Lastmålemoduler

 • Løsning for inventaradministrasjon

 • Løsning for forhindring av overfylling

Sikker og effektiv drivstoffhåndtering

Modul for drivstofflastmåling

Lastmålemodul

Når det gjelder drivstoffhåndtering, kan det oppstå uenigheter mellom drivstoffleverandøren og gruven. En typisk mekanisk mengdemåler som brukes av de fleste drivstoffleverandører, har en nøyaktighet på 0,5 %. Endress+Hausers lastmålemoduler har en Coriolis mengdemåler med en nøyaktighet på 0,1 %. Coriolis-mengdemåleren har en spesiell tetthetskalibrering som kompenserer for varierende fluider for å påvise om drivstoff potensielt er blitt vannet ut. Det fullstendige lastmålingssystemet har en generell nøyaktighet på 0,25 %.

Drivstofftank

Løsning for håndtering av drivstoffbeholdningen

Når drivstoffet har kommet til gruven, må det lagres og håndteres. Tilgjengelige data, online og i sanntid, er essensielt for en effektiv beslutningsprosess. Endress+Hauser tilbyr en inventaradministrasjonsløsning som inkluderer systemkomponenter som PLS-er, gatewayer og telemetrisystemer samt nøyaktige, sikre og pålitelige nivå- og temperaturmåleinstrumenter.

System for forhindring av overfylling

System for forhindring av overfylling

Endress+Hauser tilbyr en fullstendig løsning for forhindring av overfylling som er godkjent av uavhengige, globale sikkerhetseksperter. Det er den beste sikkerhetsløsningen i klassen som overholder IEC 61511. Løsningen kan oppnå en responstid på under ett minutt. Den er tilgjengelig i enkeltstående og redundant arkitektur med punktnivåbryter og radarinstrumenter. De automatiske utprøvingene garanterer at sikkerhetsinstrumentsystemet fungerer perfekt.

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Takket være vår ekspertise i gruve- og olje og gass-sektoren kan Endress+Hauser tilby dedikerte løsninger for dine utfordringer innen drivstoffhåndtering. I tillegg består tilbudet vårt av både systemkomponenter og måleinstrumenter, noe som gjør integrasjon enkelt og pålitelig.

 • 0,25%

  målenøyaktighet for lastemålemodul

 • < 1 min

  reaksjonstid ved potensiell overfylling

 • Under 5 min

  for å utprøve 16 drivstofftanker